0

Behövligt=Bedrövligt.

Drastiska förändringar väntar inom missbruksvården i Eskilstuna. Bakgrunden är det stora underskottet på 91 miljoner kronor som socialnämnden väntas nå vid årets slut. Enligt förslag ska en rad boenden läggas ned. HVB hem tillsammans med andra stödboenden ska tas bort enligt förslaget. Många är oroliga för vad som ska hända.  Ansvariga politiker säger att ingen ska vara oroliga för att det stöd de har idag försvinner. De som berörs är och kommer att bli hemlösa. Risken är uppenbar att de hamnar på gatan. Ett ökat lidande för dem som lever i utanförskap tillsammans med missbruk och vad som finns däri är vad som kommer då hjälp och stöd tas ifrån dem. Ändå ska de inte vara oroliga över vad som kommer att hända.

Vad som kommer återstår att se. Att socialtjänstens ansvarsområde inte skulle få konsekvenser visar på att retoriken är märklig i sig då man sparar på socialnämnden budget och att man därmed måste minska på både personal och resurser. Att då säga att inget kommer att förändras är ett slag i luften: Mera rätt anser jag man rättfärdiga sig med att man idkar jesuitens talang i att ljuga. Ser man till vad som händer då det gäller skjutningar och de kriminella nätverk som mer och mer blir synliga borde politiken tänka om och då arbeta i förebyggande syfte. Grunden till vad som händer idag är vad som hänt inom den social vården igår. Vad som säkerligen kommer att ske i Eskilstuna och även i andra kommuner som inte allvarligt ser till att man måste verka i förebyggande syfte gör at skjutningar och kriminaliteten ökar om man drar ned på stödet hos de som behöver stöd idag. Om man i den politikiska bänken väljer att spara på resurser inom den sociala sektorn kommer samma politiker som valt att inte ge stöd till socialt utsatta individer att få se ett samhälle där våld och utanförskap ökar.

Synbart och hörbart ekar ropen mest från den politiska högern. Fler poliser och högre straff är deras patentlösning för att få slut på den kriminella världens härjningar. Populistisk visar man handlingskraft i att straffa och därmed även förödmjuka för att få stöd i sin tes i att få de lugnt och fridfullt på våra gator. Att deras lösning om hårdare straff föder våldet med mer kriminalitet har de ingen förståelse för. Vad Eskilstuna väljer återstår att se. Socialdemokratin har en hel del att fundera över där de finns inne i majoritet tillsammans i en beslutsordning som har visat garnityret i att välja högerextrema företeelser i stället för humanism och förståelse. Politiken andas marknad och vinster. Kapitalet går före socialt engagemang mot dem som står i utanförskapets trappa.

Behövligt…Så säger säger socialchefen

0

Att värdera är att även vilja…

Åter har jag funderat ett varv till om politiken. Ett nytt val ligger för dörren. Frågan för mig är om jag fortsättningsvis ska lägga ned tid och energi på politik. Det finns en hel del frågor jag går och bär på. Har man funnits med vid det politiska bordet under snart trettio år tål det att fundera på om värdet finns kvar till det kollektiva engagemanget.

Värdet att bli en egen agitator samtidigt som jag skriver på en bok om mig själv och hur det kom sig att jag engagerade mig i det offentliga kanske blir en agenda som vid min ålder är lugnare. Om man är sig själv behöver man inte finna sig i att värdera allt på vågen innan man säger vad man tycker och tänker. Det skrivna ordets makt är värdet som ställer tungan på vågen. Det ultimata värdet är att skriva ned mina yttersta tankar och värderingar. Allt finns kvar till eftervärlden som författare då jag själv försvunnit från jorden yta. Större än så kan det inte bli då generationer efter mig kan läsa vad jag skrivit efter att jag vandrade omkring i världen en kort stund för att se mig omkring. Förhoppningsvis finns jordens yta kvar en tid till om den inte brinner upp då människan alltid har benägenheten att utrota sig själv då hon och han inte får som de vill.

När det gäller mitt politikiska värv som socialdemokrat borde vi socialdemokrater ordentligt tänka till inför nästa val om i vilken hage vi ska hamna eller välja att vara i då det då främst gäller den kommunala politiken. Valet är om jag ska finnas med offentligt eller om jag ska bli min egen agitator.

Själv är jag av den bestämda uppfattningen att vi socialdemokrater borde visa oss mer till vänster i stället för att mer och mer köra i den högra filen. Att vi socialdemokrater valde att göra upp med Moderaterna i Strängnäs där jag själv finns som folkvald var att bilda en stabil majoritet för att styra Strängnäs kommun vilket var av nöden tvungen efter valresultatet då Sverigedemokraterna ökade från ett mandat till sju. Hur det blev och vad vi har lyckats med får framtidens utvärdering göra längre fram. Själv kan jag konstatera att vi har lotsat kommunen framåt tillsammans med Moderaterna på ett klokt och förnuftigt sätt. Personkemi har varit modellen för att nå resultat. Att vi socialdemokrater inte fört vår egen politik mer synlig har visat sig är något som måste ses i motljuset av att vi har kompromissat och lyssnat på varandra från både socialdemokratisk och moderat håll. Kommunen Strängnäs har klarat av en tuff tid med pandemi tillsmans med en skör ekonomi. Detta med att allt idag är i balans med facit av att majoriteten med socialdemokrater och moderater därmed har hållit sig samman.

Nu går vi mot ett nytt val. Sverigedemokraterna har under den senaste mandatperioden erhållit alltmer fäste hos väljaren. Detta trots att de inte har någon politik som skulle ge väljaren bättre välfärd till de svaga grupperingarna som väljer att ge dem sin röst. En politisk majoritet av Sverigedemokraterna skulle bära till splittring och elände i fotspåren av den politik de företräder. Antisemiter och främlingsfientlighet är vad som präglar Sverigedemokraterna från hårfästet ända ned till fotsulan. Att väljaren väljer ett parti som i framtiden skulle köra landet till botten begriper de som stöder dem tydligt inte. Ser man till hur den socialdemokratiskt styrda regeringen under Lövdén manövrerat där de flesta förslag om välfärd sågas ned av högern och SD börjar jag undra hur ska allt sluta om högerextremismen får tillträde till regeringsmakten i Sverige efter nästa val både i kommuner och i riksdag.

När det gäller oss Socialdemokrater har vi mycket att tydligt göra. Att vi i kommuner runt om i landet idag sitter och styr tillsammans med högern gör ett synligt avtryck hos väljarsympatisörerna. Valanalysen till nästa val visar på att väljarna inte ger oss det förtroende vi behöver. Säkerligen är orsaken den att vi ute i kommunerna sitter och styr tillsammans med Moderater främst. Ofta och mycket får Moderaterna sympati de behöver medan vi Socialdemokrater tappar väljare därför att vi är osynliga i debatten om verklig välfärd. Väljaren söker sig därmed till Sverigedemokraterna då vi inte visar att vi är ett arbetareparti som står på de svagas sida mera tydligt än vad vi gör idag då vi inte heller når den majoritet vi behöver för att förverkliga vår politik. Valet måste bli att välja. Valet är att sitta i en majoritet och bedriva politik som är bekvämt och bra. Valet är att sätta sig i oppositionsrollen och därmed sitta obekvämt samtidigt som man inte behöver dagtinga med samvetet som man är tvingad till att göra idag borde vi socialdemokrater värdera och analysera mer än vad som är fallet idag. Politik är att vilja sade Palme. Frågan idag borde ställas om var viljan finns. Själv är jag i valet och kvalet om politikens värde idag. Var jag kommer att ställa mig tar jag ställning till inom tid som kommer. Finns en hel del att värdera om politikens värde inne i ålderns höst.

0

Politik är att vilja. Inte att ta genvägar!

Nu har även kommunstyrelsen tagit beslut om att avveckla värmerörelsen. Vad som är kvar i beslutsvåndan är fullmäktige som ska avgöra detta den 30 augusti.

Vad som kan sägas om beslutagendan är att fort ska det gå. Någon större debatt från medborgarna har det inte varit i kanten av den Pandemi som pågått där beslutsgången har varit den att alla förtroendevalda inte har kunnat vara med och debattera sakfrågan.

En undran är hur beslutet ska tas? Kommer det att bli på samma sätt som det varit under pandemin månaderna? Kommer det att i detta så viktiga ärende eskalera i ett demokratiunderskott som bevisligen visar att frågan om försäljningen är bråttom värre. Läser man motivering av beslutet från majoriteten där Moderaterna och Socaldemokraterna har en liten majoritet att luta sig mot kan man i motiveringarna underförstått läsa att kommunens ekonomi är så illa att något måste göras. Om inte värmeverket säljs kommer nästa generation få det svårt och eländigt då ekonomin kommer att fallera säger man. Om inte tillskott kommer in i verksamheterna skola vård och omsorg då kommer allt att sluta med en förskräckelse. Vad som återstår är avknoppning av kommunen. Frågan borde ställas vad som skulle komma om inte man gått in för att sälja kommunens verksamheter som nu med värmeverket. Vad hade man gjort i annat fall? Vad är det som kommer nästa gång socialdemokratin sitter med i det moderat majoritetsstyret. Är nästa fas i avknoppningen att man säljer ut bostadsbolaget kan jag undra?

 Politik är att vilja. Så sade Olof Palme. Hade han levt idag lär vokabulären varit en annan från honom än den är idag där socialdemokratin finns med och avknoppar kommunerna. Politik är att vilja driva politiken så den kommer alla till del. Idag väljer även socialdemokrater att mätta munnen för kapitalstarka bolag som köper upp verksamheterna för att därmed göra vinster på kommunmedborgarnas väl och ve.

Politik är inte att ta genvägar. Att sälja värmeverket är en genväg för socialdemokratin att inte våga säga emot för maktens vidkommande. Politik är inte att ta genvägar. Politik är att vilja. Beslutet om försäljning kommer att bli om detta verkställs att det är varmt och gott i början. Efter ett tag kommer kylan. Vad som även kommer är nästa års val. Hur Socialdemokraterna ska försvara försäljningen återstår att se. Att kortsiktigt sälja värmerörelsen kommer inte att  ge några röster. Snarare kommer väljarskaran att krympa lika som den gör ute i landet idag då man inom socialdemokratin tar genvägar till maktens korridorer utan att kunna göra traditionsenlig socialdemokratisk politik. Allt gör att väljarna tappar förtroendet och som krasst visas i väljarbarometern där socialdemokratin tappar stöd.

Som sagt. Kommunfullmäktige ska nu ta beslut i frågan om avknoppning eller inte. Allt faller sig in på att någon tydlig markering i att man i sak ska få debattera emot förslaget. Allt borde mer få bli synligt då det finns många som är emot förslaget. Frågan är om det ännu en gång ska visa sig att för att få majoritet för att sälja värmeverket är att ja sägare har företräde om fullmäktige sammanträder utan egentlig debatt när beslutets ska tas.


0

Vem ”fan” ska man tro på…

Kraft är att utveckla borgerlig politik som ska styra Strängnäs. Så skriver en insändare skribent i Eskilstuna Kuriren/Strängnäs tidning. Ingrediensen i insändaren pekar även på att politikerna i Strängnäs mest käbblar och att allt måste tydliggöras med att tjänstemännen blir tydliga i förslagen de kommer till politikerna med. Förnyelse är vad som ska gälla. Att högern i sin ideologi är de mest konservativa med Moderaterna i högsätet är inte något som ska förtydligas då förnyelse ska genomsyra den kommunala förvaltningen när traditionell ideologi ingår i förnyelsen.

Insändaren säger en hel del om vad som tydligt ska gälla i kommunen Strängnäs men som göms i snö då den kommer upp vid tö. Privata intressen ska tydligt genom högerpolitiken ha företräde framför kommunal förvaltning. Strängnäs av idag är en av kommunerna i Sverige som har mest friskolor i kommunen. Fler lär det bli om Moderaterna får än mer fritt spelrum om att förverkliga sin ideologi om privat ägande främst. Frågan som kommer att ställas än mer i dagsljuset är då ny skola i Läggesta området ska byggas. Ska den vara under kommunal förvaltning eller ska en friskola till tillträda i Strängnäs? Tydligheten för borgerligheten är att en positiv utveckling av kommunen Strängnäs är en privatskola som därmed som alltid då det gäller privat verksamhet genererar vinster som skattebetalaren får betala.

Vad som än mer om någon vecka kommer fram i ljuset är om värmeverkets ska bli en vara, eller inte vara kvar under kommunal förvaltning. Förslaget är att sälja värmeverket för över en miljard kronor. 20% blir kvar i kommunal ägo, säger förslaget till beslut som ligger. Detta tydligt för att blidka motståndarna till en försäljning. Över en halv miljard ska betalas i skulder värmeverket har att betala av på. Miljonerna som blir kvar ska investeras. Vad som ska investeras har man inte klart för sig ännu. Det ska politiken bestämma. Vad tjänstemännen säger om förnyelse om så sker återstår att se. Mycket vill ha mer. Moderat politik utgår i att sälja både statliga och kommunala verksamheter. Vad kommer här näst kan man undra.

Återstår att se vad valet av kommunens innevånare blir om ett år. Kommer Moderaterna att välja Sverigedemokraterna som koalitionsbröder som Strängnäs sonen Moderaten Kristersson är förespråkare för. Var vi Socialdemokrater kommer att finnas i den ideologiska bänken kommer med all säkerhet att visas bäst och mest om värmeverket säljs till privata intressen. Socialdemokraterna har ingått i den moderat myllan två mandatperioder i Strängnäs. Bra resultat har politiken generat då ideologiska frågor inte har ramlat in i beslutsagendan. Frågan lär bli av stor betydelse om vad som händer inom den majoritet som idag består av socialdemokrater och moderater om värmeverket avknoppas. Förnyelse eller inte.  Mera rätt. Vem ”fan” ska man tro på…

0

Har vi En eller Två Barn och Utbildningsnämnder i Strängnäs?

Av Strängnäs Tidning får vi veta att Konsultföretaget KPMG ska utreda elevpengen i Strängnäs kommun. Detta utan att Moderaterna har tagit upp frågan med sin majoritets partner Socialdemokraterna. Frågan är inte ens diskuterad eller beslutad av nämnden.

Barn och utbildningsnämnden är tillsatt av Kommunfullmäktige.

Men så finns det en grupp som skulle driva ett projekt med lärare från friskolor och den kommunala skolan gemensamt. Ett läsförståelseprojekt. Gruppen kallas Bas. Vårt moderata Kommunalråd Jacob Högfeldt (M) är drivande i projektet. Sedan bildades en ekonomigrupp med bestående av till största delen friskolerektorer/skolledaren, Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M), därtill knöts även Utbildningskontorets chef Tony Lööv. Detta ser ut som en egentillsatt nämnd, som rundar den av KS tillsatta nämnden. Efter kritik fick någon kommunal rektor komma med i gruppen.

Det är tydligen en styrgrupp för Bas som anlitat konsultbolaget KPMG för att utreda elevpengen. Friskolorna är drivande och vill ha förändringar av elevpengen, till sin fördel. Har denna ekonomi Basgrupp blivit en lobbygrupp för friskolorna? Med medverkan av vårt moderata kommunalråd.

Friskolorna driver sin verksamhet med kommunala skattepengar, men de behöver inte redovisa hur pengarna används. Det är hemligt.

Den kommunala skolan har ett större uppdrag. De måste ta emot alla elever och ska ha kapasetet att ta emot nyinflyttade elever. Kan inte välja elever. Alla klasser har därför inte max antal elever, utan det finns små klasser och delade klasser. Det är en orsak till att den kommunala skolan går med underskott, eftersom alla skolor får elevpeng efter antal elever.

Dålig start för samarbetet i majoriteten mellan nya ordförande i BUN Kenneth Larsson (M) och den socialdemokratiska gruppen. Men Moderaterna kanske inte tycker det är viktigt, eftersom de inte kontaktade sin samarbetspartner inför upphandlingen av konsultstöd. Moderaterna vet att vi socialdemokrater är väldigt kritiska till ekonomi basgruppen. Eftersom det är Barn och utbildningsnämnden som har beslutande rätten när det gäller fördelning av ekonomiska medel till skolorna.

Som ny ordförande i BUN borde fokus ligga på den skolform som nämnden är huvudman för, den kommunala skolan. Hur löser man det problemet med underskotten i våra kommunala skolor. Det går inte att lägga över allt ansvar på rektorerna, de har en omöjlig uppgift.

Den kommunala skolan och friskolorna har helt olika förutsättningar i dagens bidrags-system, till friskolornas fördel, det tas ingen hänsyn till. När den kommunala skolan går på knäna och behöver extra medel för att klara verksamheten, kräver friskola lika mycket ersättning även fast de inte står inför samma problem. De behöver ju inte redovisa vart pengarna går.

Hur skadat har majoritetssamarbetet mellan moderater och socialdemokrater i Strängnäs blivit? Hur mycket förtroende finns kvar? Finns något förtroende kvar för Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M), som helst verkar vilja driva utbildningsverksamheten i kommunen utan inblandning av den av Kommunfullmäktige tillsatta nämnden?

Risken är att Moderaternas beslut kommer att påverka fortsatt samarbete.

Vi har flera viktiga beslut att ta i kommunen inom en snar framtid.  

Mari Bohman (S)

0

Folkomrösta om avknoppning av Strängnäs kommun.

En folkomröstning om försäljning av värmeverket är välkommet. Folket måste få säga sitt i frågan. Bäst vore det att göra det vid nästa val. Då får väljarna och kommunens innevånare ta ställning till om man ska sälja ut kommunala tillgångar till gagn för annat och då främst vad Moderaterna vill att bolag och vad som därtill hör skall tillhöra. Allt vill de tydligt att privata aktörer ska förvalta tillsammans med skattefinansierad verksamhet vilket värmeverket är och kommer så att även vara då alla rör och annat som tillhör värmerörelsen inte kan säljas och som kommunallagen inte heller tillåter ska kunna säljas ut till privat verksamhet.

Frågan om värmeverkets vara eller inte vara under kommunal hatt går vidare. Kommunstyrelsens ordf. som mest driver frågan där han uttalat säger att en försäljning är motiverad ur investeringssynpunkt och att man därmed måste se till att det finns kapital för de kommunala angelägenheter kommunen främst ska syssla med.

Idag finns många frågetecken att räta ut för kommunen. När det gäller skolan som exempel har man inte investerat i böcker som är aktuella i samhället för att utveckla kunskap som går i samklang med den generation som ska ta över efter oss som idag styr samhället och alla dess angelägenheter. Synbart är att den borgerliga politik som under decennier styrt Strängnäs fortlever med kvarlevor som i många fall blir synbart idag då kommunens ekonomi inte räcker till i att investera i annat än att se till att eleverna har böcker de kan förlita sig på kunskapsmässigt. Att därmed sälja värmeverket för investeringar i stället för att se till vad som fallerar är en fråga för hela kommun. Inte enbart för oss politiker och då i synnerhet för politiker som gör det lätt för sig med att sälja för att investera som man utrycker sig.

Att vara förtroendevald politiker utgår i att man har framförhållning i vad man vill göra. Därmed ska man se till att som exempel här att skolan fungerar först innan man ger sig in på att bygga monument över sig själva. Om värmeverket säljs kommer frågan. Vad ska säljas nästa gång kommunala medel inte räcker till vård och omsorg mm. Är nästa objekt som ska avyttras Bostadsbolaget med tillhörande fastigheter som skolor mm. Argumentet om att sälja delar av SEVAB är genomskinligt och ideologiskt för Moderaterna. Än mer genomskinligt blir det alt efter som tiden går och kostnaderna för avvecklingen stiger i höjden tillsammans med pengar man kunde ha lagt på skolböcker mm. Fortsättning på denna följetong lär följa.

Eskilstuna kuriren Debatt 2021-04-24
0

Värmeverkets öde lagt i tillfällig malpåse…

Så därja… Då har man backat i beslutsärendet som börjar visa sig som att beslutsångest har drabbat de som sitter på samtliga stolar då det gäller om hur man vänder en utredning till ett förslag om avyttring.

När det gäller att skjuta på ett ev. avgörande om avyttring av kommunens värmeverk är jag ganska så kluven. Processen som har erhållit en internationell prägel med kallad Projekt Calor har man från de som satt igång det hela sagt att bakgrunden till försäljning är att kommunen står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vidare säger man att det så kallade gapet mellan intäkter och kostnader förväntas öka och kommunkoncernen behöver därför hitta andra lösningar utöver lån mm för att möta framtida investeringsbehov. Att resultatet för kommunens verksamhet var över 100 miljoner samtidigt som staten ger mer pengar till kommunen ordar man inte en rad om.

Vidare utvecklar man om att iden om avveckling av värmeverket med skulle kunna möjliggöra stärkta förutsättningar för idrott och hälsa genom att utveckla Larslunda i Strängnäs tätort som ett attraktivt idrotts- och hälsocenter. Ett annat exempel är att en försäljning kommer att tillföra ett rikare kulturliv i kommunen. Vidare säger den maktförande församlingen i kommunstyrelsen och i koncernledningen att målsättningen med avyttringsprocessen ska visa en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle innebära. För att kommunfullmäktige ska kunna ta ett väl underbyggt beslut skjuter man upp avgörandet till efter sommaren 2021. Hitintills finns inget man referat till om vinst eller förlust för kommunen. Vinsten idag räknas endast i pengar. Värde i annan form för kommuninnevånaren är inbakad i ett moderat tänk om att kommunala angelägenheter bäst ska synas och finnas i privat regi.

Allt som läggs fram idag låter fint i öron som inte egentligen vet vad som avyttras i den process som pågår. Under tiden som man nu ska få mer vetskap till polititiken säger man inget om vad avyttrings processen kostar kommunen då det gäller berörd personal som säkerligen inte mår bra av att inte få veta mer än att de nu ska vänta ytterligare en tid på vad som komma skall. Hur bolaget SEVAB upplever det hela är även lagt i tystnadspåsen då det gäller marknadsandelar och allt vad som där ingår i en försäljning. Detta har man inte räknat på överhuvudtaget. Allt beror på hur man räknar och vad man lägger i påsen som nu är tillsluten en tid till innan besluten tas i Fullmäktige. Om en försäljning sker kommer räkenskapen. Vem som är förlorare eller vinnare återstår ännu en tid att spekulera i.

Eskilstuna Kuriren 2021-04-16
0

Lustigheter inger inget förtroende.

2021-04-10. Publicerat av Krister Lumme.

Här en kommentar om ett inlägg mot mig från Moderaten Werner som även lagt sig i vinn om att ironisera om allvaret. Att värmeverket i Strängnäs är ett bygge finansierat av skattebetalaren ingår inte i hans trångsynta sätt att utveckla den ideologi han bär på för egen del i synfältet.

Som person och människa slåss jag inte mot väderkvarnar. Däremot slåss jag mot personer som bär på egen förmåga om att förminska andra. Som gammal sjöman vet jag hur man förankrar ett fartyg både då det blåser och när det är lugnt i vattnet.

Vad jag kan konstatera är att skribenten Werner i motsats till min vetskap draggar han och driver runt betänkligt i debatten då det gäller att se skillnad på skattefinansierad verksamhet och privat. Tydligt kan jag konstatera mellan raderna att mannen ställer sig i kön om att vad skattebetalaren finansierar både då det gäller skola vård och omsorg ska privata intressen sköta verksamheterna så att vinster kommer till del in i Moderata fickor. Allt för att berikat sig på välfärdens skattekronor till egen fördel.

I ett privat företag är det alltid till syvende och sist vinsten som är utslagsgivande för hur bra verksamheten går. I offentlig verksamhet finns inte enkla sätt att mäta framgång därför att villkoren är helt olika då det gäller privat och offentlig verksamhet. Man kan inte glömma och gömma verkligheten i offentlig verksamhet som den är för individen på samma sätt som ett privat företag kan göra då de även kan neka insyn in i den privata verksamheten.

Offentlig verksamhet utgår i att skattebetalarna kan kräva att ta del om hur varsamheten sköts och hur man förvaltar skattekronorna. Detta försvinner om man säljer värmeverket samtidigt som påverkan att påverka kostnaden för den värme man köper offentligt försvinner i motsats mot de privata som kan laborera och sätta priset så man kan generar vinster av dem som köper. 

Däri ligger skillnaden som herr Verner i en insändare gör sig lustig på. I kommunal verksamhet blir man synad så oegentligheter kommer upp i dagen. Valda politiker blir även de synade och avskedade om de inte sköter den verksamhet de är tillsatta att förvalta. Därmed kan man inte låna pengar från medborgarna för att åstadkomma egna vinster vilket man kan göra i privata bolag om man själv är chefen och gör som man vill för att åstadkomma vinster man stoppar i egen ficka.

0

Maktkoncentrationen i Strängnäs börjar bli påtaglig…

2021-04-04. Publicerat av Krister Lumme.

När jag läser om hur politiken svänger sig från det man gillar till det man inte anser vara relevant får jag vibbar om att något inte stämmer överens med mitt eget sätt att tänka.

Så blev det även då jag läste om hur man inom den Moderatledda majoriteten i Strängnäs kommun inte kommer överens med dem som är tillsatta att granska dem. Som politiker känner jag själv hur maktkoncentrationen blivit alltmer synbar i kommunen. Det är högst ovanligt att politiken går till angrepp på kommunal revision och att de som granskas håller sig till den ordning medborgarna vill se att dom håller sig till. Sitter man i majoritetsställning är det ofta så att man kör över tyckande och tänkande hos oppositionen. Detta hör till politikens grundvalar då det är olika värderingar som gäller och att man då måste för partiets trovärdighet gå emot oavsett om det är en sanning eller inte. När det gäller en revision ska man vara ödmjuk inför vad som presenteras. Inte gå till frontalangrepp på dem som granskar dem. Då är vi fel ute. Då ställer vi ut vår trovärdighet till allmänt beskådande och åtlöje.

När det gäller att kritisera de som ska granska makten i Strängnäs kommun blir jag ganska så brydd. Allt i synnerhet då det i Strängnäs gäller en ev. försäljning av värmeverket. Kritik har kommit och finns från många håll till de som bestämmer och har full insyn i vad som sker när det gäller att avveckla kommunalt ägande. Även inom majoriteten där vi socialdemokrater finns för att avgöra kommunens väl och ve finns det en stor del av politikerna som inte gillar vad de ser då insynen i allt som har med värmeverket att göra är lagt på sk sekretess. Sekretessen finns där för att inte röja affärshemligheter och bud på anläggningen säger man från högst bestämmande plats. Därmed får alla och även revisorer ingen insyn. Därför har revisorerna som är valda av kommuninnevånaren att granska och kritisk formulera vad de anser vara oriktigt och fel satts på pränt till allmänt beskådade av kommunens revisorer

Revisionen pekar på en viktig formulering som jag håller fullständigt med i. Man säger att det är ett stort hot mot revisionens självständighet och brott mot kommunallagen och Strängnäs revisionsreglemente då man avvisar och kritiserar revisionen.

Ord och inga visor. Själv ställer jag mig frågan när och hur ska man kunna kontrollera och göra revision på politikens arbete och redovisa dem till medborgarna om man sitter och avisar revisorernas kritik. Vilka och vem som ska avgöra detta är inte de som kritiserats. Det ska i så fall högre upp i hierarkin där oberoende revision ska avgöra den kritik som framförts både från revisorer och politiken. Om inte detta sker har vi hamnat in i en återvändsgränd där makthavarna tillåts att inte bli kritiserade där de sitter med makt avgöra vad som de anser var bäst för medborgarna samtidigt som man viftar bort övriga synpunkter. Därmed sätter man även demokratiska regelverk ur spel. Värmeverkets hantering är en hantering som mer och mer börjar lukta makthaveri. Jag förstår revisorernas kritik. De sköter sitt arbete utöver vad de ser och har att hantera. Deras insyn har varit marginell kan jag förmoda. Allt andas frustration om maktmissbruk i kommunalförvaltning då de inte får kritisera vad de misstänker.

Maktkoncentrationen i Strängnäs kommun har under de senaste åren blivit alltmer totalitär. Några få politiker administrerar genom de stolar de sitter på alltmer av makten som genomgår en koncernstyrning jag själv varnade för, och att om vi går in i ett koncerntänkande så kommer maktkoncentrationen att bli än mer styrande av några få i kommunen som även samtidigt sitter i kommunstyrelsen. Där har de den majoritet de behöver för att få vad de vill utan att någon kan göra något åt vad de har bestämt och beslutat i slutna rum. Kommunfullmäktige som transport stäcka gör allt sedan för dem lätt och fullständigt.

Fortsättning lär följa. Byket ska tvättas var det någon som sa. Allt är nu blötlagt i tvättstugan på väg in i maskinen. Frågan om värmeverkets vara eller inte vara är när den är färdigtvättad…

Läs mer om mina böcker på: www.lumme.info

0

Strängnäs kommun ska inte privatiseras.

Varför undertecknad är emot en försäljning av värmerörelsen i Strängnäs är i första hand en ideologisk förankring i politiken om att skattefinansierad verksamhet inte ska läggas ut till privat förvaltning. Vi socialdemokrater säger i våra manifest att vinster av kommunala angelägenheter inte ska förekomma. Vår trovärdighet sätts på spel när vi i riksdagen säger att vinster i skattefinansierad verksamhet inte hör till vad Socialdemokraterna står för när man sedan i kommunpolitiken gör något helt annat. Vad som sker i Strängnäs med värmeverket är i första hand ytterst en förtroendefråga för oss socialdemokrater. Vi kan inte gå in i ett val och begära förtroende för vår politik om vi går med på en försäljning av värmeverket.

När det gäller avyttringen som den populärt kallas sitter det några få som har insyn i vad som pågår. När det gäller oss socialdemokrater ska vi inte sitta i en majoritet för att vakta stolar som generar arvoden och som man inte vill bli av med för att sitta kvar på stolarna för egen del. Om så sker och vi väljer att avyttra värmeverket ska vi avgå ur majoriteten. Politik utgår inte i att sitta på piedestal på flera stolar. Politik är att vilja. Vill man inte stå för vad man säger i våra manifest. Då ska man avgå. Vi måste visa vår politik för väljarna så vår trovärdighet blir bestående. Säljer man ut trovärdigheten då står man inte heller för den politik man lovat väljarna. Socialdemokraterna i Strängnäs har problem med att vara eniga. Vi har en högerfalang och vänsterfalang som är störande för vår trovärdighet. Värmeverket är en fråga där vi ställs mot att föra en moderat politik eller en socialdemokratisk. Kompromisser hör till för att föra politik. Men inte så långt att man säljer sig själva.

Under många år har Strängnäs kommun varit undantagna privatiseringar med tydliga vinster i välfärden. Nu är det omtag som gäller från Moderaterna. För inte så länge sedan kallade man vinster i välfärden för att vara en utmaningsrätt som med ett nytt ord skulle utmana samt även lura skattebetalaren att gömma fakta om att generera vinster till privata bolag.

För femton år sedan utmanande man i sanning det nybyggda äldreboendet Hammargården i Mariefred. En privat entreprenör ivrigt påhejade av Moderaterna använde den sk utmaningsrätten med att man monterade ned vården. Då med en borgerlig majoritet som styrde kommunen. Det privata vårdbolaget som tog över vården minskade personalen samtidigt som sjukskrivningarna ökade. Vårdbolaget tog sedan bort och avskaffade terapivården mm. Välbefinnandet för både vårdtagaren och de anställda försvann lika fort som vinsterna för vårdbolaget ökade. Vi socialdemokrater protesterade högt och tydligt över hur den privata entreprenören utförde sitt uppdrag samtidigt som vårdbolaget även begärde mer pengar för den vård de bedrev vilket även tillstyrktes av den då borgerliga majoriteten utöver avtalet man hade gjort upp för att utföra vården.

Vi socialdemokrater krävde därmed att entreprenören skulle ifrågasättas. När avtalet gick ut efter fyra års vinstbegär av vårdbolaget krävde vi att när anbud om Hammargårdens drift skulle upp till nytt beslut krävde vi att kommunen skulle lägga eget anbud. Vad som skedde var att kommunens anbud blev billigare tillsammans med mer vård för pengarna som tidigare gått till vårdbolagets vinster. Kommunen tog därmed över driften vilket fortfarande gäller. Vi har med egna ögon kunnat se hur man på ett tydligt sätt inom vårdbolagen driver företagen med vinster som skattebetalaren får betala där vården uteblir till de vårdbehövande. Utmaningsrätt är ett nytt sätt att privatisera. Nu gör Moderaterna ett nytt försök bakom privatiseringens ideologiska skynke som stadigt hänger där högerpolitiken finns men som säkerligen begränsats med socialdemokratisk medverkan inne i den majoritet där vi sitter tillsammans i Strängnäs.  Allt är även en fråga om trovärdighet inför våra väljare främst. Säljer man ut värmeverket med socialdemokratisk medverkan ska politiker som hyllar moderat ideologi ifrågasättas så att de inte ska erhålla förtroendeuppdrag i nästa val.

Insändare i lokalpressen…

Mer om mig som författare HÄR