Om författaren.

Krister Lumme är född på Åland 1946 och tillbringade hela sin barndom på ett åländskt barnhem. Från 6 års ålder fram till dess han fyllt 15 år, uppfostrades han i kristen anda och nit vilket han även  skildrar i sin första roman om Guds lilla barnaskara.

Efter vistelsen på barnhemmet flyttade han till Sverige femton år gammal. Krister återvände några år senare till Åland för att gå till sjöss. Han arbetade sedan på åländska och svenska fartyg under 20 år.

Idag är han pensionär, bosatt i Mariefred. Under sitt aktiva liv efter sjömanslivet arbetade han som fastighetsskötare och brandförman. Krister Lumme är politiskt och fackligt aktiv. Mer information om författaren finns här på hemsidan.

 

”Guds lilla barnaskara”, ISBN 9789519891552, PQR-kultur, 2003 är Krister Lummes debut som författare i den självbiografiska romansviten om gossen Thomas. Romanen Guds Lilla Barnaskara är ett gripande vittnesbörd över honom och hans barnhemskamraters kärlekslösa och kärva tillvaro. Boken är ändå ingen anklagelseskrift, den är skriven utan någon större bitterhet, minnen från en uppväxt – så här var det för oss.

Boken väckte mycket stor uppmärksamhet på Åland när den kom ut och fick litteraturpris av Ålands Kulturdelegation 2004.

”Tvivlaren”, ISBN 9789529946952, PQR-kultur 2005

I romanen om Tvivlaren fortsätter Krister Lumme berätta om fortsättningen ut i livet efter uppväxten på barnhemmet som ”Thomas Luma” även kallad för Lumalampan som sjöman. Här berättar han om ett stormigt liv där han skildrar upplevelser om de första åren till sjöss, femton år fyllda. Sjömanslivet skildras naket och utan förmildrade skygglappar. I Lummes berättelse finns ingen romantik kring ”Flickan i Havanna”. Boken fick litteraturpris av Ålands Kulturdelegation 2006.

”Mognad”, ISBN 9789197759700, Lumme Info Förlag 2008

I den tredje delen av Krister Lummes självbiografiska romansvit möter vi huvudpersonen Thomas Luma i ett nytt skede i livet. Han är i tjugoårsåldern och försöker lägga sin svåra barndom bakom sig, men det är inte lätt. Med sin kvinna och två små barn försöker han få livet att gå ihop. Han kämpar på järnbruket i Oxelösund och som sjöman. Splittrad och orolig efter barnhemsuppväxten söker han tröst. Han lär sig nya läxor och möter nya människor och äventyr.

”Olle”, ISBN 9789188523563, Bokförlaget Axplock 2019

I romanen ”Olle” ger Krister Lumme förhistorian och bakgrunden till romansviten om Thomas Luma genom att skildra sin faders liv.

Traumatiserad efter en torpedering ute till havs kommer den unge sjömannen Olle tillbaka till sin hemö Åland. Ensam, ångestfylld och med en begynnande schizofreni planerar han för en framtid efter kriget.

Under en dramatisk kväll på krogen träffar han Sally, hon blir gravid och de bestämmer sig för att skapa en framtid tillsammans.

Olle kämpar hårt för att kunna ge sin familj ett bra liv men får allt svårare att hålla sig kvar i verkligheten.

När katastrofen är ett faktum blir konsekvenserna ödesdigra för hela den unga familjen.