Utdrag från mina böcker…

Läs utdrag om Olle Här

Köp boken HÄR.

Recensioner LÄS HÄR
Lyssna här om varför jag skrev och skrev…

===============================================================================

Jag skrev och skrev…Intervju om hur jag skrev och varför i Ålands Radio11-02-03
Lyssna på intervju ang. utgivningen av Guds Lilla Barnaskara 11-02-03 i Ålands Radio.

Läs utdrag ur boken HÄR

Köp boken HÄR

Recensioner.LÄS HÄR

==================================================================================

Lyssna HÄR : Intervju om utgivningen av romen Tvivlaren i Ålands Radio sept 2005

Läs utdrag ur romanen om Tvivlaren HÄR

Köp boken HÄR

Recensioner LÄS HÄR

=================================================================================

Utdrag om Mognad HÄR

Köp boken HÄR

Recensioner LÄS HÄR