Välkommen. Här möter du en fd sjöman författare och socialdemokrat.