• mån. sep 26th, 2022

Välkommen till Krister Lummes Hemsida.

"Var alltid den du är. Det finns alltid någon som tar ned dig till ditt rätta mått!"

Statens hån eskalerar i hur man åter vanvårdar barn!

avKrister Lumme

nov 30, 2020

I mars år 2004 blev jag kallad till Göteborg för ett möte. Han som ringde var en man vid namn Kent Sänd. Mera känd var hans broder trubaduren Bengt Sänd. Båda två var som jag uppväxta på barnhem. Kent Sänd var mest drivande i att vi måste se till att vad som hände oss och fler därtill kom till allmän kännedom. Allt om hur vi blev misshandlade på de s.k. barnhemmen borde vi se till att kom till ytan. Allt skulle vi berätta om hur Samhället valde av att internera oss i stora kollektiva bostadskomplex . Barnhemmen som de kallades för var ett förnedrande ställe att växa upp på där man innanför väggarna praktiserade pennalism misshandel och våld tillsammans med att samhället valde att ta av vår värdighet av oss som barn samtidigt som de stal barndomen av oss. Allt återupprepas idag som idag kallas för HVB hem. (Hem för vård av barn)

Läs här om hur det står till idag på HVB hemmen…

I Göteborg samlades vi för att se till att den vanvård vi utsattes för kom till allmänheten kännedom. Allt resulterade i att regeringen gjorde en utredning som resulterade i en upprättelse för alla dem som samhället vanvårdade under många år. Därmed sade man även då allt kom upp i ljuset att detta inte skulle få hända en gång till. Att allt upprepas näst intill på samma sätt visar på vad man hade sagt var en lögn samtidigt som ett hyckleri om humanitet visat sig vara något man pratar om men som man inte gör något åt. Ansvariga kommer undan samtidigt som de tar betalt för att upprätthålla en vård som är ett sken för gallerierna. HVB-hem har kritiserats för upprepade missförhållanden i åratal. Ändå är det få hem som stängts. Trots att det framkommit att man har tillgripit övergrepp, våld och otrygghet så får de fortsätta att ta emot barn och ungdomar. Under förra året stängdes få hem som kritiserats på grund av missförhållanden. Ungdomar, föräldrar och personal har slagit larm till myndigheterna. 

Det är ett stycke mörk historia som presenteras, sade man vid upprättelseceremonin i Stockholm stadshus med både talman och drottning närvarande. Vad som hänt ger oss en klar bild av hur omfattande vanvården har varit i den sociala barn och ungdomsvården under 1900-talet fortsatte man retoriskt samtidigt som man menade att vad som hänt aldrig skulle få hända igen. Detta tack vare att många har samlat mod och orkat berätta sina historier.

 Tack för de säger jag. Vad som sedan visade sig var en lögn. Över hälften av de misshandlade ansågs inte vara tillräckligt misshandlade enligt den ersättningslängd som skulle förvalta upprättelsen för alla. Därmed blev de utan ersättningen som blev symbolen om den tomma påsen. Samtidigt ordade man om med drottningen gillande att man skulle bedriva omfattande insatser för att stärka tillsynen inom den sociala barn- och ungdomsvården och för att stärka barns rättigheter. Vad som visas idag är ett hån som visas med förlagan av vad som visades vid den sk vanvårdsceremonin i Stadshuset.

Fortsättningsvis visar man åter samma beteende. Allt trotts att man även gjort barnkonventionen som lag i Sverige. Detta tillsammans med lagar som skulle skydda barn ifrån att än en gång bli vanvårdade som jag själv en gång blev under hela min barndom.

Idag känner jag mig stolt över att varit med och kämpat för insatser som tillkommit efter att jag engagerade mig för att stärka barns rättigheter i samhället. Stoltheten ligger i att vi lyckades få regeringen att lyssna. Att lyssnandet idag kan ses som ett hån är både kränkande och nedsättande samtidigt som det även är skamlig.

Detta fick vi regeringen att genomföra. Att man inte håller sig till vad man sagt är symtomatiskt i Sverige idag. Återkommer i ett annat inlägg om detta. Idag ställs aldrig någon ansvarig till ansvar. Frågan är varför?

Regeringens insatser för att stärka barns rättigheter

Lagändringar 1 april 2008 i Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

– barn och unga har rätt till information och rätt att få sin inställning dokumenterad
– för barn och unga i familjehem/institution ska en genomförandeplan upprättas
– tydligare ansvar för socialnämnden att tillgodose behov av stöd och hjälp efter en placering
– tillsynsmyndigheten kan stänga ett HVB (hem för vård och boende) vid allvarliga missförhållanden

– barnrättsperspektiv som bl.a. innebär att barn och deras föräldrar ska få information om barns rättigheter i samband med placeringen
– barn och unga ska kunna kontakta tillsynsmyndigheten om placeringen via särskilt telefonnummer.
– HVB ska ha tillsyn minst 2 ggr/år – ett besök ska vara oanmält.
– vid tillsyn av HVB har tillsynspersonal rätt att tala med barn utan att i förväg informera föräldrar. Barn har rätt att säga nej till samtal.

Proposition om Lex Sarah

En proposition med anledning av förslagen i Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. lämnas i vår. Förslagen i Ds innebär i korthet att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller inom Statens institutionsstyrelses institutioner ska vaka över att de insatser som genomförs är av god kvalitet och genast rapportera missförhållanden.

Förslagen i den remissbehandlade Barnskyddsutredningen bereds vidare i Regeringskansliet

Bland förslagen:
– utbildning och stöd till familjehem och jourhem
– avtal mellan socialnämnden och familjehem
– varje placerat barn får en egen socialsekreterare – självständig i förhållande till familjehemmet eller institutionen – med ansvar att följa vården och besöka barnet minst fyra ggr per år
– lagstadgad skyldighet att tala enskilt med barnet om barnet vill

Andra exempel på åtgärder

– från den 1 juli 2007 lag om obligatorisk registerkontroll av personal vid HVB för barn
– uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla kriterier för
bedömning av familjehem – klart 31 december 2010
– uppdrag till Socialstyrelsen att intensifiera arbetet med att utveckla öppna jämförelser och utveckla statistiken om insatser för barn – pågående
– överenskommelse mellan regeringen och SKL om att utveckla
en plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten – klart i maj 2010.

Detta här och en en hel del till har man sagt man ska hålla sig till. Allt som visas idag är ett hån mot den sociala barn och ungdomsvården som man sade inte skulle få hända en gång till. Sammanfattnings vis är det hela en lögn och förbannad dikt…

Krister Lumme

Krister Lumme

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.