• mån. sep 26th, 2022

Välkommen till Krister Lummes Hemsida.

"Var alltid den du är. Det finns alltid någon som tar ned dig till ditt rätta mått!"

Alla ansvariga måste sparkas!

avKrister Lumme

okt 14, 2020

Det är rent skamligt kränkande hur man fortfarande idag hanterar barn och deras bästa. Allt är en skröna av ord som basuneras av politiken samtidigt som de säger sig ta ansvar och skydda barn som far illa. Vanvård av barn fortgår i Sverige lika som det gjorde igår trots att man utrett vanvården av barn i samhället från gången tid då man vanvårdade och misshandlade barn man tog hand om lika som man tydligt även gör idag. Vanvård av barn praktiseras lika som man gjorde i både Finland och Norge som även de utrett frågan om hur man vårdade barn från fyrtiotalet ända fram till åttitalet. Man lät barnen bli slagna och misshandlade dem samtidigt som man förnedrade dem för att deras föräldrar inte tog hand om dem eller lämnade dem då de inte kunde eller vad värre var att de inte ville ha något med barnen att göra.

Systematiskt fortsätter samma trångsynthet i att inte se till barnets bästa. Ofta är det frågan om vad det hela kostar att ta hand om ett barn. Socialtjänster idag ser till sin budget främst där prioriterar ekonomi framför för barnets väl och ve. Det finnas idag otaliga exempel på hur man sparar samtidigt som politiker tillsätter lagar hit och dit för att skydda barnen men som man i socialtjänster spelar kvitt eller dubbelsalt med i den budget man har för att sätta barnen främst men som man väljer att inte bry sig som i fallet Norrköpings där det gick så långt att ett barn blev ihjälslagen av föräldrarna. Samhället av idag ger sig mera i vinn om att spara i stället för att ta hand om barn som de enligt konventioner och lagar har skrivit under på så alla barn kan få samma förutsättningar som övriga barn där familjerna är tryggheten då de växer upp.

Det är rent utav slarvigt kränkande och allt därtill när man från politiskt håll basunerar ut att barnrättspolitiken är att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet. Detta genom att ratificera barnkonventionen som även idag är en lag som ska främja och skydda barnets rättigheter och intressen i samhället. Ser man hur allt är där kommunerna spara allt vad de kan på välfärden i samhället är deras mantra och uttalanden om barn ett hån mot de som idag befinner sig i utanförskap. Politiken av idag i Sverige är ett hycklande då det gäller att ta hand om barn som far illa när man synar om hur det i verkligheten går till.

Jag vet själv hur det är att bli kränkt och misshandlad som barn. Jag var en av dem som stod främst framför kravet att man måste utreda den vanvård av barn som samhället hade administrerat men som de i första vändan slog händerna ifrån sig med svaret att i Sverige slår man inte sina barn. När utredningen presenterades och det visade att de slog och kränkte sina barn systematiskt visas detta åter igen. Tydligt har inget hänt trots att både Kungligheter och Talman uttalat om att vad som hände oss som barn som och som nu snart går i graven, inte skulle få hända igen. Högtidlig skamlig stod man och hycklade med ord som idag är ett hån mot oss som överlevde misshandel och kränkningar som barn, samtidigt som man inte heller gav ersättning till alla dem man bevisligen hade misshandlat. Tydligt visade agerande på att egentligen var det inte så farligt därför att de som blev utan ersättning inte hade blivit slagna tillräckligt för att erhålla plåster på såren.

 Man frågar sig varför detta händer ständigt åter idag, dag för dag. Skammen som mest visas är att ingen heller ställs till ansvar. Generaldirektörer med löner där ansvaret är inbyggt i lönen kommer alltid undan. Som i fallet i Norrköping går man högt och tydligt ut i media med att nu ska kommunen betala ett vite till staten på en hel miljon. Vem är det som får betala för vad som hänt barnet? Det får samhället dvs vi skattebetalare betala ur en kommunal kassa som det sparas på inom socialtjänsten. Därmed blir det hela ett hyckleri hela vägen om hur man gömmer sig bakom varandra för att synlig göra något som man helst tänker glömma så fort som möjligt.

Generaldirektörer och socialdirektörer som är tillsatta för att se till att man gör vad samhället sagt att dom ska göra kommer alltid undan. Med detta att ge kommunen ett bötestraff som indirekt tas av skattebetalana är ett hyckleri som ständigt återkommer då ingen blir ställs inför ansvar för vad som har hänt.

Problemet idag i Sverige är att de som ytterst är tillsatta att se till att barn inte far illa alltid kommer undan. I andra länder får politiker avgå, då som är ytterst ansvariga. Följden där är att generaldirektörer och andra ansvariga avpolletteras från uppdraget samtidigt som deras karriär som politiker och direktörer är över. I Sverige sparkas dom i stället uppåt och får i de flesta fall stanna kvar. Blir det för obekvämt för politiken får de ett annat jobb så de kan fortsätta visa fortsatt inkompetens.

Läser man Aftonbladets ledar kommentar här visar detta på en sanning som visar en legal korruption där tjänstemän och politiker kliar varandra på ryggen. Med rätta kräver tidningen att socialnämnden med ansvariga politiker avgår från uppdraget. Troligen kommer inte detta att hända. Vad jag vet så har det aldrig hänt. Detta ska i så fall hända om det händer, utan fallskärmar som är tradition i ett land som visar på att förfarande är något helt annat. Att skydda sig själva är vad som gäller i första hand. Barnen de är tillsatta att skydda är något som kommer i andra hand där de ser till att de får välfärd och lycka för dem själva medan barnen misshandlas och dödas framför deras ögon. Skäms!

Krister Lumme

Krister Lumme

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.