• mån. sep 26th, 2022

Välkommen till Krister Lummes Hemsida.

"Var alltid den du är. Det finns alltid någon som tar ned dig till ditt rätta mått!"

En tanke om rättsuppfattning…

avKrister Lumme

aug 7, 2020

Mamman till den treåriga flicka, även kallad ”Lilla hjärtat”, som hittades död i en lägenhet i Norrköping i januari, döms för grovt vållande till annans död. Påföljden blir ett år och nio månaders fängelse. Spekulationerna och kommentarer har varit många om att domen var allt för lindrig. Åklagaren ansåg att kvinnan som var modern till barnet skulle dömas till 14 års fängelse. Så blev det inte. Förmodligen lär domen överklagas. Domskälen från Tingsrätten är säkerligen väl prövad. Själv sitter jag som nämndeman och har deltagit i många domar som jag i verklig mening aldrig ifrågasatt då jag vet att de som idag dömer inom svensk rättsväsende gör det med kunskapen och verklighets förankring tillsamman med svensk lagstiftning som utgår i att inte enbart straffa. Domstolarna i Sverige dömer med humanism och inte som tex i USA där man kan döma till fyra livtidsdomer + ett antal år utöver detta . Detta är jag glad över lika som jag även är stolt då jag vet att vi har en rättsuppfattning i Sverige som  genomsyras av klokhet och kunskap om straffets värde.

Vad jag däremot funderar och ofta kommer till är då det gäller ett domstolsärende där barn är inblandade tillsammans med socialtjänst och myndighetsutövande  som är tillsatta för att skydda barn. Där är jag kluven. Frågan jag ställer mig ? Var finns samhällets skyldighet i att man inte skyddade barnet så att inget skulle kunna hända henne. Beslutet om att lämna henne tillbaka till föräldrarna som var beroende av missbruk ställer jag mig frågande i varför ställs aldrig samhällets ansvariga som i detta fall är socialtjänsten till ansvar. Ofta och mycket kan man  se hur de som är tillsatta att utöva och använda våra lagar som lagstiftaren sagt hur detta  ska utövas, visar på att man kan gå ut ur en rättssal,  utan att ifrågasättas om man har fullföljt tjänsteansvaret man har och äger då det gäller att vårda barn som i detta fall då det gäller Lilla hjärtat. 

När det gäller lagar och vad som finns däri finns det redan tillräckliga medel för att skydda barnen. Såg på tv att en barnrättspsykolog ropade på förstärkt skydd mot barn. Patetisk vill jag påstå då man idag inte följer eller heller använder de lagar som tydligt säger att man ska se till barnens bästa. Så är inte fallet idag. Vill mera påstå att man tar ett beslut om att vårda ett barn i ett rum. Sedan går man in i ett annat och räknar på vad socialtjänsten får för kostnader. Därefter komme man ut med konstaterad kostnad. Ofta drar man in på kontroll och tillsättande av personal som kunde visa på skillnad. Frågan jag ställer mig och vill även påstå är att socialtjänsten idag mer räknar på budget än att hålla sig till den lag som finns då det gäller att skydda barn och unga.

Här ett utdrag ur socialtjänstlagen:

Barn och unga

1 § Socialnämnden ska

  1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,
  2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,
  3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,
  4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,
  5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga,
  6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,
  7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,
  8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
  9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, och
  10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. Lag (2017:809).

Här en del av vad socialtjänstlagen säger. Utöver detta finns det en hel lagar samhället borde hålla sig till. Idag är mycket tandlöst och överträdande då ingen håller sig till de lagar som finns därför att man tolkar dessa på eget sätt till förmån för att politiken sparar. Tjänstemännen kan sedan inte upprätthålla lagkraven lag skrivaren sagt vi ska hålla oss till. Äldrevården i Sverige idag är ett maskhål. Barn och ungdomsvården har lika stora hål. Samhället sparar och fortsätter spara. Ofta till förmån för privata vårdbolag som lägger vantarna på skattemedel som i stället för vinstbegär borde gå till de som behöver. Nämligen till de svaga i samhället.

Krister Lumme

Krister Lumme

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.