• mån. sep 26th, 2022

Välkommen till Krister Lummes Hemsida.

"Var alltid den du är. Det finns alltid någon som tar ned dig till ditt rätta mått!"

Klarspråk om en utredning som blev en avyttringsprocess…

avKrister Lumme

mar 28, 2021

Strängnäs kommun är tydligt på väg med att avyttra och sälja delar av Bolaget SEVAB. Detta faktum har jag kritiserat i omgångar både i press och eget media. Min fasta övertygelse är att vi fortsättningsvis ska ha bolaget kvar då jag anser att SEVAB är en tillgång för Strängnäs kommun in i framtiden både då det gäller ekonomi och miljöaspekter. Därför kommer jag att kritisera vad som händer då vi socialdemokrater har sagt att vad detta handlar om skulle vara en utredning men som nu har blivit en avvittringsprocess med innehåll om försäljning av värmeverket.

Alltså. Vi socialdemokrater gick med på en utredning av värmerörelsen. Någon försäljning har vi aldrig diskuterat. Vad som idag är aktuellt är att utvecklingen av utredningen har gått in i en avvecklingsprocess. Allt helt emot om vad vi socialdemokrater sade då vi ansåg att en utredning som nyttigt och klok för att därmed bevisa att värmerörelsen är till nytta för kommunen. Både då det gäller miljö och kontrollerade kostnader för kommunenens innevånare in i framtiden.

SEVAB är ett bolag som generar kostnader och inkomster med ett ägardirektiv från skattekollektivet som bolaget ska hålla sig till. Med bolaget i kommunal ägo kan vi påverka och utveckla vad kommunen äger till nytta för medborgarna. SEVAB har som alla övriga bolag investeringskostnader som alltid finns och då främst när det gäller SEVAB och VA delen tillsammans med värmeverket. De som förespråkar en försäljning har som främsta argument att skuldsättningen är för hög. Argumentet för dem är att säljer vi värmeverket får vi loss kapital för att göra framtida investeringar i kommunen. Att man i ena änden säljer för att investera är ett märkligt resonemang samtidigt som man i den andre änden ökar skuldsättningen i de investeringar man säger sig måste göra för att verka inom omsorgen och skola och allt i övrigt som ingår i kommunal verksamhet. Att sälja delar av SEVAB ser jag som en beställning från Moderaterna för att på sikt sedan sälja hela bolaget. Ang. avyttring ser jag den moderata avknoppningen liknande agendor man har i kommuner som styrs av moderater ute i landet och som nu även ska drabba Strängnäs. Utredningen som tillsattes visar på att kommunen förlorar på en försäljning. Vi socialdemokrater ställde oss bakom en utredning för att mer få vetskap om de faktiska förhållanden som råder i SEVAB och då främst när det gäller värmerörelsen. Trots detta har en avvecklingsprocess drivits om försäljning till det privata näringslivet av värmeverket. Detta tillsammans med socialdemokratiska förtroendevalda som hand i hand gått med på vad Moderaterna främst har som mål. Nämligen att privatisera kommunala angelägenheter.

Den första delen av den utredning som kom, säger vad de faktiska förhållandena är och bär. Lönsamheten i SEVAB sjunker kraftigt vid en avyttring av värme, elnät och fiberverksamheten. Kassaflödet från de kvarvarande verksamheterna bedöms inte vara tillräckligt för att finansiera det relativt omfattande investeringsbehovet i SEVAB varför strukturen bör ses över. Utredningen bedömer att intresset för tillgångarna kommer vara stort oberoende av hur kommunen väljer att strukturera transaktionen. Ett relativt omfattande förberedande arbete kvarstår dock innan verksamheterna är redo för en försäljning. Kommunen är i behov av omfattande investeringar under de kommande åren. Samtidigt har kommunen en låneskuld per invånare som är högre än det nationella medianvärdet.

Så säger utredningen om en avyttring av värmerörelsen. Trotts klara besked har man gått vidare med höga kostnader avseende konsulter mm in i en försäljningsprocess. Allt visar på att vad som gäller är att sälja vilket är moderat ideologi. Frågan är vad som är det riktiga motivet. Vi socialdemokrater har ramlat in i en fälla. Nu gäller det att ta sig därifrån fortast möjligt för att inte helt tappa ansiktet inför våra väljare in i valet där vi kommer att få redovisa vem och vilka vi står för som politiker. Hur det kommer att ske återstår att se.

Läs mer om mitt författarskap här på hemsidan…

Krister Lumme

Krister Lumme

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.