Begäran om journaler Grelsby sjukhus…

Det är rent skamligt hur man på Åland och i Finland ifrågasätter medborgarens rätt att kräva sin rätt. Här ifrågasätter de min rätt att gå ut i media och den vägen få information om vad myndigheterna vägrar att ge mig.

Skamligt är det att även politiken på Åland viker sig för maktens tjänstemän som tydligt ställer dagordningen för svaga politiker som inte verkar i den demokrati de säger sig företräda. Att jag även är nyfiken visar på hur illa det står till med den vård man bedrev ute på Grelsby sjukhus. Mera rätt hävdar jag att de såg till att min fader hamnade i en allt för tidig grav samtidigt som de vanvårdade honom på ett sätt som gjorde att han blev mer sjuk på Mentalsjukhuset än han var då han kom dit på femtiotalet.

Säkerligen kommer Ålänningarna att hävda sin oskyldighet med att påstå att vi vanvårdade ingen på vårt sjukhus. Det var bara på andra håll man inte tog hand om schizofrena individer.

Överklagan till Högsta domstolen i Helsingfors.LÄS HÄR…