m/s Margit Gorthon / m/s Alida Gorthon

M/S MARGIT GORTHON
Reg: 12250Byggd: 1977Varv: S-Korea
DW: 14 298BR: 10 538Mått: 141,4×21,7×8,7
Maskin: Hitachi Sulzer 6R/ND 68kW. 7385Knop: 15,5
1977: Levererad till Gorthons Rederi AB, Heksingborg
1987: Överförd till Bermudas
1993: Överförd till Sverige
1999: Överförd till Gorthon Intern Sh, Bermuda
2005: Överförd till Rederi AB Transatlantic, Helsingborg
2006: Såld till Blow Wind Sh, Cypern
2010: Omdöpt till M/S FOREST TRADER
2012: Upphuggen i Alang

Alida Gorthon

i Kilel kanalen
m7s Alida Gorhons sista resa
Ombord i Alida på resa ned till Genova i Medelhavet.
Sommartid ombord. Badbassäng riggad mellan två lastluckor.
Hustrun Ylva med på resan…

M/S ALIDA GORTHON
Reg: 12173Byggd: 1977Varv: S-Korea
DW: 14 229BR: 10 574
Mått: 141,4×21,7×8,7Maskin: Hitachi Sulzer 6R/ND 68Knop: 15,5
1977: Levererad till Gorthons Rederi, Helsingborg. M/S ALIDA GORTHON
2005: Överförd till Rederi AB Transatlantic, Helsingborg
2006: Såld till Blow Sea Shipping Ltd, Cypern
2012: Upphuggen i Alang