Bilder och personer romanen Olle handlar om…

Fartyget Olle kom hem till Åland med då han kom från torpederingen han räddades ifrån i bokens början.
Fyren Marhällan.
Hamnen i Mariehamn på fyrtiotalet
Här tog Olle in innan han tog sig ut på landet till sin moder.
Mariehamn på fyrtiotalet
Hamnen i Mariehamn på fyrtiotalet.
Busstationen i bakgrunden dit Olle gick från sjömanshemmet för att ta sig ut på landet.
Böndernas hus och busstationen.
Lempi. Olles moder.
Olles föräldrars grav på Åland

Brev Olle skrev hem till sin moder under finska kriget.
Ett av breven Olle skickade hem från sjön till moder Lempi
Lempi framför stugan hängande tvätt. Här bodde hon hela sitt liv på det Åländska samhällets nådighet
Stugan på åttiotalet där den höll på och rasade ihop.
På tjugotalet…
En stenhög är allt som återstår av huset Lempi hade som hem i hela sitt vuxna liv.
Stärk-kragarna
Miramar. Krogen där Olle träffade Sally.
Miramar från sjösidan Slemmern…
Meny vid denna tid då Olle var sitt ännu rätta jag.
Socitetshuset (Socis) som numera är rivet, där Landskaps-styrelsen på Åland idag huserar...
Sally
Tullhuset vid hamnen där Olle och Sally fick vetskap om att kriget var slut.
Brudparet.
Tomas sju år gammal.
Bröderna . Thomas i mitten håller om Egil bredvid Egon innan brödraskapet upphörde…
Olles arbete ombord på sjön som eldare.
Slaggar pannan...
Här utbildade sig Olle innan sjukdomen tog av honom examen.
Olles betyg han kämpade för men som han endast fick användning av i sitt liv några månader innan han blev fråntagen yrkesbeviset.
Här är Sjölj-huset där ett lik flöt upp vid Sally samma dag hon träffade Viktor.
Viktors barndomshem i Önningebyn…
Grannen Chauffören Sjöblom
Grelsby sjukhus där Olle levde över halva sitt liv. Där avled han överviktig sjuk av all den medicinering han intog för att läkarna skulle bota honom. Denna tids mentalvård tog livet av min fader vilket jag hävdar att de gjorde då de inte ansåg mig behöva få vetskap om detta då jag förbjöds att bli delaktig av hans journaler på sjukhuset.
Här llägger jag ut deras beslut som bestod i att jag endast var nyfiken…

Begäran om handlingar forts…

Bild från mentalsjukhusen vid denna tid då Olle blev intagen där som patient.
Daglig samvaro på femtiotalets dårhus.
Skötte man sig inte fick man sitta i tvångströjan.
Mätande och förberedelse för Lobotomi…
En stålstång fördes in under ögat och skar av nervbanor i hjärnan…
Badandet som botemedel mot idioti…
Olles grav i Mariehamn på Åland. En grav som man ville ta bort då ingen betalade för att den fanns där den fanns. Graven besöks säkerligen aldrig av någon mer än undertecknad som med boken om honom gjort ett försök om upprättelse för den han var. En av de bortglömda på Åland där säkerligen inte Olle är den enda av dem...