Urklipp i media om författarskap mm

Krister växte upp på ett barnhem på Åland. Fadern drabbades av schizofreni och modern flyttade till Sverige med Kristers två bröder.