Kryssa Lumme

Då är det dags igen. Så kan jag med god marginal säga efter att varit förtroendevald i Fullmäktige och nämnder sedan början av nittiotalet i Strängnäs kommun.

Min början som politiker blev då jag av Socialdemokraterna fick förtroendet att sitta i skattenämnden som den hette på åttitalet. Resan in i politiken tog sin ordentliga början då jag valdes in i Socialnämnden där jag satt som ledamot i tio år. Samtidigt hade jag uppdrag i kommunens alla nämnder under åren som följde.

Under tid som gått har jag trappat ned en hel del. I början på 2000 talet hamnade jag in i författarskapet där jag delger mina läsare ett personporträtt av en barnhemsunge med en start i livet som inte var den bästa. Här på min hemsida kan man läsa fyra böcker av gossen Thomas stapplande väg ut i livet efter att samhället stal barndomen av honom. Idag skriver jag på en ny roman där jag kommer att delge min väg in i politiken och den fackliga världen som präglat mig in i samhällslivet som förtroendevald där jag fört talan för många människor jag idag bär med mig med stor respekt. Detta inför väljaren där jag vårdar vår demokrati som idag naggas i kanten av högerextrema företeelser främst med Partiet Sverigedemokraterna som företrädare.

Valet idag är nog mitt sista val där jag ställer upp på valbar plats i kommunpolitikens Strängnäs. Som förtroendevald har mitt mål aldrig varit att göra en politisk karriär. Min plats i politiken har varit och är att jag är med och säger vad jag anser var rätt och riktigt tillsammans med dem som valt mig som politisk företrädare. Jag är inte heller främmande för att kritisera mitt parti Socialdemokraterna då de hoppar över skacklarna vilket de gör då politik ska förverkligas då partiet rent populistiskt går överger partiprogrammet vilket jag ofta och mycket kritiserat. Vad jag idag vill ge kritik till är hur valberedningar inför val inom politiken arbetar. Under åren som gått har jag givit en hel del till politiken där jag under snart trettio år erfarenhetsmässigt borde vara en tillgång för partiet. Så var det tydligt inte fallet då jag blev placerad på 23 plats utan att bli tillfrågad överhuvudtaget vad jag kunde tänka mig att tillföra politiken under nästa mandatperiod. Mer om valberedning och annat kommer jag att ventilera här inför valet fram till valdagen den 11 september.