0

I Finland pissade man på oss två gånger…

Finland. Den hycklande staten !

I dagarna har media meddelat att man i Danmark visat både humanism och förståelse för de som blev utsatta med både misshandel och kränkningar som barn lika som jag själv blev det på ett åländskt barnhem. Allt detta i motsats hur man i solskenet hycklade och kränkande visade mot oss i Finland där man idkade systematisk misshandel mot oss barnhemsbarn utan åtgärd utan empati.

Jag var en av dem som drev frågan om barnhems misshandel och kränkningar mot de barn som samhället skulle vårda både i Sverige och på Åland. Jag skrev brev till den finska regeringen om att en utredning måste göras lika som man gjort i både Sverige och på Åland. I Brev skrev jag till den dåvarande finske presidenten. Min enträgna begäran resulterade i att man gav med sig och utredde frågan som visade sig vara något som nämnda länder använde sig frekvent av då det gällde att misshandla barn där man i Finland var värst utav dem alla. Jag var närvarande i Helsingfors och hörde på hur man lika som på Åland hycklade bad om för vad man systematiskt hade sysslat med. Vad man där nedlät sig till var att man pissade på oss inte enbart en gång. Man tillät sig till och med att göra detta två gånger.

Varför då, två gånger? Svaret är att men bad om ursäkt med en tom påse som visade sig i all sin tomma prakt då man inte fyller ursäkten med något. Då valde man att pissa på oss första gången. När utredningen var klar och det bevisades att de som ställde upp och berättade om sitt öde samtidigt som de strödde salt i eget sår för att berätta, bad man hycklade om ursäkt samtidigt som man pissade på oss en andra gång. Allt visade sig i att man inte anser sig behöva göra rätt för sig. Tre år har nu förflutit dagen då man bad om ursäkt och valde att kränka oss en gång till och som jag ser som om att man med nogsamt mod pissade på oss en andar gång då man ansåg att vi inte var värdiga mer idag än igår. Samtidigt kallar man sig i Finland sig för att vara en rättsstat som inte anser sig behöva göra upp med sitt förflutna.

 Själv sitter jag som nämndeman här i svensk tingsrätt och dömer ut böter för örfilar vilket visar på orättfärdigheten i att misshandla någon vilket en örfil anses vara. I Finland anser man däremot att systematisk misshandel inte ska ersättas överhuvudtaget. Man gömmer sig bakom frasen att allt är preskriberat och glömt. Av de som både kan och vet och då i synnerhet finska medborgare har vi blivit kallade för giriga. Vad vi är ute efter är pengar och inget annat. Om de själva skulle bli misshandlade undrar jag vad de skulle göra. Nöjda och belåtna skulle de säkerligen inte bli då det handlar om dem själva. Då ska hämnden bli ljuv därför att det egna jaget står alltid främst först.

300 000 danska kronor, motsvarande 400 000 i svenska kronor, i skadestånd får 17 män vardera som under barndomen bodde på uppfostringsanstalten Godhavn på Nordsjälland i Danmark. Skadestånden betalas ut för att kompensera för de övergrepp som begicks på anstalten under 1960-talet. Enligt en tidigare statlig rapport utsattes barnen för systematisk misshandel, sexuella övergrepp och medicinska experiment.

De 17 stämde staten 2020, efter att premiärminister Mette Frederiksen (S) 2019 offentligt bad om ursäkt för behandlingen som barnen på Godhavn utsattes för.

– Vi är riktigt glada å dessa människors vägnar. Vi är nöjda med att regeringen har tagit på sig ett ansvar, säger Rasmus Kjeldahl på den danska organisationen Barns Villkor som varit med och drivit fallet.

L
0

Ulvar i fårakläder…

Sveriges verklighet idag visar på att en blåbrunhöger mer och mer inom det politiska landskapet allt mer blir synligt framträdande. Detta främst av partierna Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokrater och Moderater.

Det är skrämmande och beklämmande hur både Moderater och Kristdemokrater döljer sin agenda för att få tillträde till regeringsmakten i Sverige. Moderatledaren Kristersson vandrar runt i rubrikerna som en Ulv i fårakläder. Kristdemokraten Ebba Bush å sin sida visar hur hon rent egenmäktigt tänker sig få tillträde till en fastighet som säljaren har ångrat att han inte vill sälja. I media har har hon även berättat för landets väljare att Socialdemokraterna valt att låta människor dö utan att åtgärd. Indirekt väljer hon att retorisk skylla på regeringspartiet att de är skyldiga till att flertalet gamla avlidit i den pandemi som pågår i hela världen.

Det är rent skamligt hur både Kristdemokrater och Moderater döljer hur de kommer att använda sig av fascister för att nå regeringsmakten. Moderatledaren Kristersson har främsta mål på agendan att nå Statsministerposten för egen förnöjelse. Något annat kan inte ses då man dag för dag idag kan genomskåda den agenda Krisdemokrater och Moderater med fascistiska förtecknen döljer hur de tillsammans för en retorik som förskräcker. Glömd är koalitionspartierna Centern och Liberalerna där de kallade sig för en Allians. Idag visar det sig hur de har sjunkit än mer i den blåbruna leran de sitter fast i. Liberalerna och Centerpartiet tar avstånd från vad Sverigedemokraterna ställer främst då det gäller den främlingsfientlighet som finns dold hos folket i Sverige.

Den som tiger och inte kritiserar vad de ser och hör från fascister och som vidimeras dag för dag är inte trovärdiga. Den som tiger är svaret skyldig. Gör man inte detta så är man en sympatisör som döljer sitt fascistiska ansikte vilket både Kristdemokrater och Moderater gör idag tillsammans. Allt som i sagan om Rödluvan och Vargen. Skillnaden är att idag är detta en veklighet. Inte en saga…

Mer om mina böcker: https://www.lumme.info/mina-bocker/
0

Pensionen i Sverige är ett hån mot landets pensionärer.

Konstruktionen av pensionssystemet visar idag hur effekterna med låga pensioner och stora inkomstskillnader klär sig i fracken ojämlikheten. 25 år har passerat sedan pensionssystemet gjordes om med ett fondsystem som skulle ge möjligheten att på marknadens villkor öka sin pension. Idag kan man se vart pensionärernas pengar har tagit vägen. Fondbolagen har ökat sina vinster medan pensionärerna blir allt fattigare år för efter år. Klyftorna mellan pensionärer och löntagare ökar. Pensionerna är för låga i allmänhet och följer inte med i löne- och kostnadsutvecklingen. Själv har jag en pension som är 45% lägre än vad jag fick som lön då jag var ute i arbetslivet. Vad som är bedrövligt illa är att jag varje år tappar i köpkraft då samhällets omkostnader ökar samtidigt som jag själv får allt mindre marginaler att leva på. Ser man till min egen pension blev tillskottet i år 191 kronor. Summan grinar som ett hån mot mig som arbetat sedan jag var femton år. Under alla år har jag bidragit till samhället utveckling tillsammans med många med mig samtiidgt som pensionen i Sverige av idag visar på att otack är moder Sveas lön.

Idag har vi ett pensionssystem som visar lika på hål i strumporna då de är utslitna. Man kan inte lappa och laga som man gör idag. Pensionssystemet måste göras om från grunden. Systemet måste renoveras. Sverige ligger idag längst ned i ligan då det gäller löneutvecklingen i landet. I Norge är pensionen dubbelt så hög som i Sverige. På Island är folkpensionen 19 000 per månad. I Finland baseras pensionen på alla arbetade år som ledde fram till ett nytt system. Danmark fick det gamla systemet flyta in i ett nytt successivt. I Sverige skedde allt mer radikalt. Idag kan man konstatera att detta ledde fram till stora inkomstskillnader med att pensionerna halkar efter. Bättre blev det inte heller av att pensionssystemet gjordes om under en tid då den värsta ekonomiska krisen vältrade in i svensk historia. Ett nytt pensionssystem sågs som avgörande för hur man skulle överleva ekonomiskt men som visade sig varar ett system som födde ojämlikheten för landets pensionärer.

Många pensionärer har det ändå bra. De som kasserat in sitt pensionssparande från 80- och 90-talets börsuppgångar kan konstateras leva i en egen fil av välgång. Mot övriga minde belevade har det nya systemet slagit skoningslöst. Tanken var att arbete skulle löna sig. I stället har tjänstepensioner och privat sparande blivit avgörande liknande ett marknadsgyckel eftersom garanti- och inkomstpensioner är så låga. Politikerna håller sig fast vid systemet genom att justera skatter och höja eller sänka bidrag beroende på om det är en höger eller vänster som styr Sverige. Resultatet är idag en komplicerad härva av bidrag och avdrag. Helheten i ojämlikhetens tecken visar på ett land som genomgår en kamp mellan folken som inte visat sig sedan hedenhöstid då man slogs för att överleva. Ingen svälter i Sverige. Däremot göder och föder sig den nya Adeln sig själva som ofta kan ses som en samling politiker som kastar glåpord på varandra i stället för att göra vad de är valda till oavsett om de är en höger eller vänster som sitter vid maktens tinnar.

Köp boken HÄR

0

Jag har inte heller aldrig kallat SD-väljare för grisar…

Försvarsminister Peter Hultqvist är inte svaret skyldig men svarar ändå rakt och fint på hur Sverigedemokraterna vränger och förvanskar rak och öppen debatt. SD retorik är som den alltid varit ,populistisk och rent fientlig mot folkrörelse partiet Socialdemokraterna.

Sverige demokraterna saknar allt vad som kalls för sanning och ärlighet. Ständigt flaggar de i bänken om hur illa det står till i landet Sverige. Att allt inte är bra det vet vi. Men att se framåt och göra något för samhället i stället för att retoriskt hävda allt som är dåligt gör inte en dag. Snarare är det ständig natt som råder i mörkret där SD och deras väljare befinner sig.

Att kalla de för att var grisar är ett omspunnet skällsord. Vad även är att grisen har ett bättre rykte än vad sanningen om den beskriver. Om SDs väljare befinner sig i den kategorin lämnar jag osagt…

0

Att utvärdera är inte, att sälja.

Kommunstyrelsens ordf. Jakob Högfeldt även Moderat kommunalråd vidhåller sin tes om försäljning av värmeverket i Strängnäs. Tydligt är att detta något han inte vill förlora till fördel för marknadens fromma. Därmed skriver han debattartikel på debattartikel för att hävda försäljningsargumentet.

I den senaste av fler debattartiklar i samma ämnen tar han åter ut svängarna i att det är skuldbördan som är motiveringen till en försäljning av värmeverket i det kommunala Energibolaget SEVAB. Detta anser jag inte är med sanningen överensstämmande. SEVAB har en skuldbörda. Det är en allmän sanning. Större kommer skuldbördan att bli. Men det är inte värmeverket som bär SEVABs skulder. Det är VA kollektivet som drar stora skulder till bolaget. Detta pga. av man måste bygga ut VA därför att kommunen expandera med fler innevånare och med detta tillhörande bostäder. Dessutom är avloppsnätet gammalt och måste byggas ut. Reningsverken måste lyftas upp och utvecklas i takt med kraven som kommer då det gäller miljön mm. Det är här investeringbehoven är stora. Det är här skulderna finns som belastar Energibolaget SEVAB.

Värmeverkets skulder är en droppe i havet samtidigt som fjärrvärmen är en investering in i framtiden. Detta vet säkerligen Kommunalrådet Högfeldt om. Är det därför han vill avveckla värmeverket kan jag undra. Vinster på kommunala verksamheter är den Moderata slogan. Tydligen är det samma då det gäller att avknoppa värmeverket i Strängnäs till marknadens fromma.

0

Morgan Johansson har rätt om Hitler.

Bra att Socialdemokraterna visar på de skillnader som finns när det gäller dagens Moderater och deras sätt att rentvå Sverigedemokraterna som ett parti man kan lita på. Allt detta för att själva komma till makten och fortsätta systemskiftet som ideologisk även håller på att ta över i Sverige.

Trumpismen tillsammans med fascistiska undertoner framträder allt mer hos väljaren. Man drar sig inte heller att med lögner populistiskt ställa in sig hos väljarna som Sverigedemokraterna har som draghäst in till väljarkåren. Att Hitlers väg till makten och den ideologi han hade om den germanska rasens överlägsenhet gentemot andra människor. Vad som hände för inte så länge sedan måste mer bli framträdande i Sverige. Detta för att stoppa den blåbruna faran som kommer att bli förödande om den blir verklig för den vanlige människan i Sverige.

Debatt från Aftonbladets ledasida.

OBS: Nedsatt pris. Köp Olle här.