0

Energibolaget SEVAB ska inte avknoppas !

Många frågeställningar finns då det gäller ev. avknoppning av energibolaget SEVAB. Frågan är vem och vilka som ska tjäna på affären. Oavsett vad som kommer att hända är det alltid konsumenten som får betala. Skillnaden är dock den att under kommunal ägo kan man kontrollera att vinster som genereras går tillbaka till kommuninnevånaren. Kommunal verksamhet ska inte bedrivas med vinstintresse. Privat ägo är alltid det motsatta för skattebetalaren / kommuninnevånaren.

Det moderata systemskiftet skenar vidare på högerpopulistisk nivå. Nu rentvår man fascisterna i Sverigedemokraterna för att fortsätta med att sälja ut Sverige om man kommer till makten med dem som vågmästare. Frågan är vad Socialdemokraterna i Strängas kommer att välja. Som socialdemokratisk politiker kommer jag inte att ställa mig bakom en försäljning av värmerörelsen inom SEVAB då detta ska beslutas i Fullmäktige. Mitt värde som politiker är att se långsiktigt på den politik jag väljer ställa mig bakom samtidigt som jag även vill att medborgaren i Strängnäs när det gäller värmeverket kan välja väg in ett miljötänkande som inte har vinstintresset främst.

Strängnäs kommun har ingen miljöpolicy som imponerar. Ser man till vad som händer är det främst vad som generar pengar där vinster kommer i första hand. Som exempel är parkeringsivern i att tjäna pengar och därmed avgiftsbelägga kommunala parkeringar. Förmodligen har man inte diskuterat miljökonsekvenser av att de som kunde parkera bilen på våra tågstationer väljer att ta bilen till sitt arbete. Något annat kan inte ses då man tar kortsiktiga beslut som fullständigt kör över miljötänkandet. Att underlätta för medborgarna att de kan ställa sin bil så att både parkerings kaos och annat undviks visar på att vinstintresset ligger före miljö tänket.

När frågan om att börja ta betalt för att parkera i det offentliga Strängnäs var jag med och avslog beslutet för ett antal år sedan då jag fanns som ledamot i nämnden som beslutar om dessa frågor. Motiveringen var att vi inte skulle tjäna pengar på bilismen. Vi skulle värna miljön tillsammans i stället för att inte öka bilkörningen. Idag har detta ställts åt sidan då man ser mera på att tjäna pengar på kommuninnevånaren än att se till nyttan och konsekvenser.  

Som socialdemokrat känner jag att vi idag väljer att rösta för kapitalet i stället för att se vad vi kan göra och underlätta i det dagliga livet för kommunens innevånare. Frågan är var vi hamnar då det gäller värmerörelsen. Kortsiktig vinst kommer det att bli vid en försäljning då privata intressen kommer att ställa kostnader mot miljön samtidigt som kommunen kommer att få fortsätta och dras med skulder man gick in i då man etablerade värmerörelsen. Låneskulden som belastar kommunen är inte värmerörelsen vilket tydligt framkommer av dem som ser försäljning främst. Det är kostanderan i VA kollektivet som bär skuldbördan och som inte går att privatisera som det gör när det gäller värmerörelsen.

Värmerörelsens vinst är på sikt en vinst för kommunens innevånare då det gäller miljön, och att kommuninnevånaren kan välja och erhålla värme till sina bostäder utan vinstintresse från privata kapitalbolag. SEVAB ska inte avknoppas!

Insändare i Eskilstuna Kuriren
0

Moderaterna visar upp ett hycklande ansikte…

Bra debattartikel i Eskilstuna Kuriren där man kritiserar högerns maktambitioner som inte kan nås utan att man på ett eller annat vis lierar sig med fascister vilket Sverigedemokraterna ständig och jämt markerar att de är. Den moderata retoriken är det samma som fascismen hycklade döljer. I kulisserna visar de något helt annat än vad den den officiella hållningen är.

Moderatledaren Kristersson döljer även vad han ytterst trängtar efter. Ambitionen är att nå makten. Retoriskt drar han sig inte för att hyckla. Inne i ett moraliskt förfall är det tydligt hur han på alla sätt visar och har visat hur hans ambition mer och mer närmar sig Fascismen för att nå sitt mål. Ser man tillbaka i backspegeln i valet var han vinnaren enligt honom själv. Därmed var han den moraliskt riktige stadsministern. Under valkvällen visade han frankt redan där, säkert och arrogant att han skulle flytta in i Rosenbad tillsammans med Sverigedemokraterna som vakthundar.

Moralens väktare ser idag hur moralismens murar faller inom det Moderata partiet. Trotts Trumpismen fall i USA visar partiet på vilken våg de tänker fortsätta surfa. Att surfbrädan är ihålig tycks inte bekymra partiet. Makten först. Moraliska betänkligheter sedan. Socialismen är hotet. Fascismen är dölj-aktivt modellen idag under Kristerssons ledarskap. Det moderata partiet av idag maskerar och gömmer skillnader de finns i samtidigt som de inne i hyckleriets retorik tänker något annat.

0

Moderater och Kristdemokrater niger och bugar sig för fascister.

Sverige av idag visar att landet har stora problem som måste komma fram i fokus om inte problemen ska bli ännu värre än vad de är och då i synnerhet i ljuset av Corona. De som är tillsatta att förvalta landet och dess väl är våra politiker. Mest i fokus är de som är valda inne i riksdagen. Där ska de utföra vad de lovat i demokratiska val. Vi säger oss tillhöra en demokrati. Folket bestämmer vad politikerna på delegation ska att utföra.

Som vanligt då jag är pensionär och har tiden för mig lyssnande jag på årets första partiledare debatt för att försöka komma underfund med vad partierna egentligen vill med landets framtid och vad som idag finns i potten. Analytiskt kunde jag konstatera att det mesta blev en pajkastning där alla letade fel och brister samtidigt som de utropade från talarstolen vems felen var. Ekot finns ännu kvar i mitt huvud hur man påtalade mest om jag vet bäst mentalitet. Samarbete för landets bästa verkar vara en utopi. Från oppositionen var det värre som vanligt. Från högern vet man alltid hur man ska göra. De som skroderade mest var Kristdemokraternas mode politiker Busch ivrigt påhejad av Moderaternas Kristersson.

Vad som tydligt framgick var hur de båda två kråmade och fjäskade för Sverigedemokraterna som idag är deras garanti att nå makten. Kritiken mot fascisternas politik var som bortblåst. Symptomatiskt var det som vanligt. Socialdemokraterna är som vanligt det största hotet mot landets väl och ve. Detta framgick från dem tydligt. Fascisterna i riksdagen däremot är för Kristersson och Bush frälsningen som ska komma vid nästa val.  Hela tillställningen i debatten utstrålade Trumpismen ideologi. Den blåbruna högern i Sverige väljer att plagiera vad som hänt i USA där man på första parkett visat hur man skapar kaos för att nå maktens boning. Att tänka till före är inget maktsuktande politiker har som agenda. Bush och Kristersson väljer att hamna i knät på Åkesson och hans gäng. Allt visade sig tydligt då de synbarligen retorisk inte tog avstånd från den fascistiska ideologi Åkesson ohämmat ständig predikar.

Makt förtränger alltid det sunda förnuftet. Riksdagsdebatten visade hur det politiska skrået från högertaburetterna är beslutsamma i att ta in fascister i regeringsunderlaget för att nå makten. Viljan är för främst Kristdemokrater och Moderater att få fortsätta med systemskiftet man på började då de hade regeringsmakten och som ännu idag bär märket om hur man säljer ut landet både retorisk och i praktisk handling. Tydligt är det fascismen som ska föra fram dem tillbaka in i maktens boning med tillhörande framgång för dem själva. Undergången med att bocka och buga för fascister har de glömt trots att spöket visar sig allt mer tydligt i USA.

Lägger ut en ledare signerat Eskilstuna Kuriren. En tidning som ideologiskt visar högersympatier. Sent ska syndaren vakna. Tidningen har gjort det. Undrar när den blåbruna högern gör det samma.

0

Inbilla dig inte att svensk höger är bättre än Trumpismen…

Donald Trumph är den obestridda ledaren för vita nationalister och andra högerextremister i USA. Samma fenomen drar över världen tillsammans med fascistisk retorik. I Sverige är Sverigedemokraterna de som visar Trumpismens ansikte med att i ständig populism höja tonläget med att kritisera det öppna samhället. Partitoppen inom SD nominerade Trump till Nobels fredspris i ett av sina vanliga populistiska utspel. Partiets ledning har konsekvent hyllat Trumps auktoritära och rasistiska ledarskap på samma sätt som man utmålat Viktor Orbáns Ungern som ett föregångsland. Såväl Orbán som Trump är parlamentariskt invalda politiker som vigt sin gärning med att av demokratisera och sprida desinformation till medborgarna. Hetsen mot minoriteter tillsammans med misstänksamhet mot granskande medier är samma fenomen som SD profilerar sitt budskap i Sverige. I leden de sedan samlar omkring sig är fyllda med människor i samhällets utkanter, ensamma och förbittrade. Majoriteten av dem för hotet om våld till politiken klädda i brunt samtidigt som de hyllar ledarna som lögnaktigt lurat dem med att föra dem bakom ljuset.

 Brunblåhögern profilerar sig allt mer även i Sverige. Den som inte begriper eller heller vill förstå är sympatisörer som visar sitt eget ego som kommer att på sikt bli förödande för samhället. Fascismen har alltid varit förödande för samhället. Rasism är hörnstenen i Trumpismen. Män och kvinnor iklädda fascismens retorik är de verkliga veklingarna och de naiva. De är blinda för vad som är uppenbart och sant där de lever med vanföreställningar och låtsas vara rättvisans budbärare.

Den svenska högern är inte bättre än vad Trump har visat sig vara. Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna främst, har öppet visat hur deras strategiska vägval vältrar sig i retoriken. Ebba Busch Thor och moderatledaren Ulf Kristersson visar tillsammans allt mer hur man inne i den blåbruna gemenskapen SD, KD och M förbereder sig på att tillsammans styra Sverige.

Trumpismen lever i Sverige. Den svenska högern har profilerat sig under lång tid. Detta tillsammans med ett parti med innehåll om fascistiska förtecken. Frågan är om vi får uppleva vad som hänt i USA när vårt nästa val är över. Den som lever får se. Under tiden får vi lyssna och höra samt förhoppningsvis även lära…

0

Pensionslöftet blev en skröna…

Nyårsdagens morgon gick jag in och kollade pensionsmyndighetens sida på Webben. Detta för att ta reda på vad min pension kommer att bli under kommande år. Några större förväntningar hade jag inte då jag klickade in mig på sidan inför vad jag skulle få vetskap om. Under min tid som pensionär har jag sett och hört hur pensionsreformen och modellen krackelerat betänkligt under åren den har fungerat med både fonder och avgifter som pensionsbolagen gjort sig rika på. Funderade samtidigt som jag hoppades på att kanske skulle jag få min pension höjd så den täcker kostnadsökningar som alltid kommer oavsett. Hoppet då jag klickade mig in till Pensionsmyndigheten fanns om att säkerligen skulle de hålla sina ord om att en höjning skulle det bli.

När jag såg summan som presenterades om eventuell höjning studsade jag till en kort stund. Då jag såg summan som aviserats tyckte jag den var hyfsat bra. När jag sedan räknade ut skatten på det hela kom jag snabbt ned på jorden. Verkligheten grinade mig i ansiktet. Vad som erbjöds mig med utlovade skattesänkningar och höjning blev summan av de hela ett sammanlagt tillskott med 191 kr. Tanken om att otack är världens lön grinade mig i ansiktet. När jag sedan räknat ut nästa års aviserade levnadshöjningar kunde jag konstatera att politikens utlovade höjningar av pensionen blev summan den att jag förlorat runt 500 kr enbart på ökade kostnader för mitt boende tillsammans med den generella kostnaden av levnaden i samhället.

I Corona pandemins spår kommer kapitalet att under det nya året säkerligen söka kompensation för vad de förlorat och som medborgaren får betala. Under året kommer säkerligen det att bli ännu sämre för de som inte har medan de som har kommer att se till att de får. Den som tror på bättre tider lär få vänta. Tydligheten är redan aviserad i form av min höjning av pensionen med 191 kronor. . Under året 2021 kommer utrymmet att att vara ännu mindre samtidigt som välfärden för den medellöse medborgaren kommer att krackelera ännu mer.

Den första dagen på det nya året som i skrivande stund är några timmar gammal ger detta ett sken av att politikerna i Sverige säger allt mer vad de ska göra samtidigt som inget händer. Sammanlagt kommer de att presentera allt mindre verkstad i att kompensera dem som har små marginaler i att klara sig i samhället. De som måste tigga sig stöd för att överleva ökar i landet. Välfärdspolitiken har blivit en önskedröm för många då inget händer samtidigt som klyftorna ökar mer och mer. I vetskapen om att min pension blev en höjning av 191 kronor kan jag konstatera att politikerna själva erhållit en ökning med 4000 kronor när det gäller riksdagsarvodet. Allt symboliserar och visar på hur illa det står till i landet Sverige när de som säger inte håller vad de lovar samtidigt ökar sin soliditet själva.

Vart tog löftet om att pensionärerna skulle få det bättre kan jag undra? Själv lever jag inte ännu på marginalen. Frågan är hur länge innan jag får dra åt svångremmen ännu mer. Dem jag tänker på är alla som dagligen måste tigga till sig stöd och hjälp. Politikernas ord om att de skulle få det bättre är en utopi de får leva med. Sverige hamnar allt längre ned på välfärdslistan. Den som lever får se. Sammanfattning får vi göra som vanligt vid samma tid nästa år. För politikerna stundar en valrörelse. Lovandets tid är snart inne mer än förut.

God fortsättning. Må det som sker, göra det förvisso eller sannerligen. Kort och gott… Amen!

Tro och Hopp som ankaret symboliserar. Det får vi leva med…