0

Hur populismens ansikte levererar lögner…

Så får Sverige bättre beredskap skriver liberala politiker i en debattartikel i Eskilstuna Kuriren. Att de själva är en del av den dåliga beredskapen vi har och som tydligast visat sig när det gäller pandemin cov 19 gömmer de allt vad de kan samtidigt som de rättfärdigar sig själva på ett sätt som visar på hur man gör som politiker där man själva är en del av orsak och verkan om vad de själva medverkat till.

Liberalerna var en del av Allians regeringen som började sälja ut Sverige allt vad de kunde under de år åtta år de satt i Rosenbad. Att nu som här rättfärdiga sig i en debattartikel och berätta för svenska väljare att de har konceptet till landets beredskap om de kommer till makt och härlighet är en del av sanningen om lögn och förbannad dikt.

Frågan jag ställer mig är var fanns dessa politiker då man började sälja ut Sverige vi deras maktinnehav. Att Utförsäljningen av vård och omsorg ska fortsätta enlighet den Moderata mallen som sätter kapitalet och vinster i första rummet ordar man inget om. Att fördelningen av välfärdens resurser som finns kvar av välfärden kommer att krackelera än mer gömmer och glömmer de samtidigt som de väljer sig själva som den enda lösningen för landets väl och ve.

Att då komma med en Debattartikel som jag påstår visar på lögn och förbanna dikt visar populismen ansikte. Sanningen om hur vi har i samhället idag i välfärden och som Liberalerna tillsammans med övrig borgerlighet sålde ut under alliansens år vid makten har man glömt. Allt om vad som gäller beredskap lades ut på kapitalets altare. Idag får det svenska folket skåda på första parkett vad den borgerliga regeringen sålde ut. Nu har de åter hitta vägen ut ifrån den kris då det gäller landets beredskap de själva medverkat till. Häpp säger jag…

0

Strängnäs kommun ökar skuldbördan…

Strängnäs kommun ska nu i dagarna ta beslut om att ev. avyttra Värmeverket som kostade kommunen en hel del att bygga för att därigenom trygga framtida energibehov av värme ute i kommundelarna. Som skäl anger man att man måste få pengar till att sköta den offentliga sektorn som skola och omsorg. För att trygga detta in i framtiden måste man få in mer pengar till kommunkassan säger kommunstyrelsen i beslut som man kan läsa här i slutet av inlägget.

När jag läser motivering till detta samtidigt som man även i kommunstyrelsen har agendan om att man även måste bygga ett nytt Gymnasium börjar man undra vad man håller på med. Läser man beslut om ev. avvittring av Värmeverket får man kaffet i halsen flera gånger. Värmeverket är en guldgruva för kommunen in i framtiden. Att sälja delar av bolaget SEVAB har många negativa aspekter som kommunstyrelsen politiker negligerar på ett sätt som gör mig fundersam om man tänk till överhuvudtaget.

När det gäller ett nytt Gymnasium verkar detta vara något som måste komma till i samma veva som man inte har pengar att sköta den lagstadgade verksamhet man säger sig inte kunna hantera. Allt därför att kommunkassan enligt kommunstyrelsens politiker snart är tom. Att man därmed sedan går ut och aviserar att man måste bygga nytt är en ekvation som inte är trovärdig samtidigt som man tänker avyttra värmeverket.

Gymnasiet finns i de byggnader de finns i med en hyra som Borgerligheten vid sin tid tog beslut om vilket kostar kommunen summor man visserligen kunde ha haft till något annat. Läser man Debattartikeln här under säger detta en del sanningar om vad som är och vad som inte borde komma skall. 

Strängnäs kommun har inte råd att vare sig bygga en ny Gymnasieskola idag lika lite som de har råd att avyttra Värmeverket. Politiken måste nyanseras mer i kommunen än att man endast verkar vilja bygga monument samtidigt som man ligger i fasen om att avknoppa en verksamhet som i framtiden kommer att stärka kommunens ekonomi på sikt. Idag tas beslut  i kommunen märkligt kortsiktigt. Koncern politiken börjar tydligt utvecklas till en maktstruktur som mer går politikernas intressen än kommuninnevånarens. Politiken och dess politiker har ett ansvar att se framtiden. Inte enbart se i spå kulan som man gör idag med kortsiktiga beslut som i slutänden avgör vad kommunens innevånaren sedan får betala i framtiden.

Läs HÄR : Avknoppningsbeslut om värmeverket i kommunstyrelsen…

Här finns SEVAB

0

Moderat populism…

Idag läste jag en debattartikel av moderata politiker som visar på hur man skyller ifrån sig om vad man själva är orsaken till. Att Moderaterna är de som driver på vad regeringen ska göra och inte göra är en skröna med ord där man döljer sanningen som de själva varit med och medverkat till.

Sverige styrdes under åtta år av en högerregering som kallade sig för att vara en Allians med fyra högerpartier. Man styrde Sverige överenskommet om att inte bråka vilket till slut blev ordentligt synligt då Alliansen havererade när Moderaterna i skuggan av politiken kunde tänka sig att regera landet tillsammans med fascister. Allt detta med moderat tyckande och tänkande. Allianstiden dominerade landet med att sälja ut Sverige samtidigt som man sänkte skatterna för de rika som fortfarande i svallvågen av regeringstiden domineras av en högerpolitik som landets väljare valt med att så ska det tydligt vara.

Sverige lider idag av vad den Moderatledda regeringen levererade. Regeringen Lövdén som tog över efter Allians tiden har ända fram tills idag brottats med att försöka komma ifrån systemskiftet högerpartierna levererade och som landet fortfarande lider av. Att då som här i media leverera populism om att de är de som säger åt regeringen vad som ska göras är ändå till viss del en sanning då de tillsammans med fascister i riksdagen kan driva en högerpolitik som fortfarande visar på systemskiftet de vill och kommer att administrera om de får tillträde till makten i landet.

Corona krisen har visat hur avklätt landets resurser är då det gäller att skydda befolkningen. Beredskapslager som borde ha funnits monterades ned då Moderaterna styrde landet. Försvaret lika så vilket Socialdemokraterna har visat på styrka att återställa trots högerns påverkan av politiken tillsammans med Sverigedemokraters stöd. Ser man sedan till hur äldrevården har monterats ned med de höga dödstalen bland de äldre som inte har fått den vård de behövde visar detta på att vinster som levereras av skattebetalarna till entreprenörer som ska vårda våra gamla kunde ha visat på skillnad. Pengar som hamnade i privata fickor kunde ha hjälp till i vården. Idag hamnar de i privata fickor tillsammans med Sverige som enda land i världen där man kan göra vinster på skattefinansierad verksamhet.

Alltså. Denna debattartikel här är ett hån mot vad som i verkligheten har levererats av borgerligheten i landet och som de fortfarande tänker leverera om de får makten. Det svenska folket borde tänka till vad som är och vad som har varit och kommer fortfarande att vara om Sverige får en regering som den är idag där man får hoppa från tuva till tuva för att få igenom den politik man står för. Allt detta därför att de inte kan visa på full socialdemokratisk politik då riksdagen har en borgerlig majoritet som slår sina huvuden ihop med Sverigedemokraterna för att därigenom sälja ut välfärden som i stora delar har krackelerat i Sverige på grund av detta.

 Vill med detta avsluta mitt inlägg och ge regeringen Lövdén en applåd för vad de gör i motsats mot vad skribenterna här gör gällande. Vad de visar och är ute efter är populism för att genom detta få mandat att dränera landet än mer vad de gjorde under de åtta år de satt vid makten. Genomskåda dem borde alla väljare göra. Man vet vad vi har och vad vi fått. Socialdemokraterna är inte de som säljer ut landet. De försöker så gott det går att verkställa och återställa välfärden. Därför. Tänk till före…

0

En tanke om rättsuppfattning…

Mamman till den treåriga flicka, även kallad ”Lilla hjärtat”, som hittades död i en lägenhet i Norrköping i januari, döms för grovt vållande till annans död. Påföljden blir ett år och nio månaders fängelse. Spekulationerna och kommentarer har varit många om att domen var allt för lindrig. Åklagaren ansåg att kvinnan som var modern till barnet skulle dömas till 14 års fängelse. Så blev det inte. Förmodligen lär domen överklagas. Domskälen från Tingsrätten är säkerligen väl prövad. Själv sitter jag som nämndeman och har deltagit i många domar som jag i verklig mening aldrig ifrågasatt då jag vet att de som idag dömer inom svensk rättsväsende gör det med kunskapen och verklighets förankring tillsamman med svensk lagstiftning som utgår i att inte enbart straffa. Domstolarna i Sverige dömer med humanism och inte som tex i USA där man kan döma till fyra livtidsdomer + ett antal år utöver detta . Detta är jag glad över lika som jag även är stolt då jag vet att vi har en rättsuppfattning i Sverige som  genomsyras av klokhet och kunskap om straffets värde.

Vad jag däremot funderar och ofta kommer till är då det gäller ett domstolsärende där barn är inblandade tillsammans med socialtjänst och myndighetsutövande  som är tillsatta för att skydda barn. Där är jag kluven. Frågan jag ställer mig ? Var finns samhällets skyldighet i att man inte skyddade barnet så att inget skulle kunna hända henne. Beslutet om att lämna henne tillbaka till föräldrarna som var beroende av missbruk ställer jag mig frågande i varför ställs aldrig samhällets ansvariga som i detta fall är socialtjänsten till ansvar. Ofta och mycket kan man  se hur de som är tillsatta att utöva och använda våra lagar som lagstiftaren sagt hur detta  ska utövas, visar på att man kan gå ut ur en rättssal,  utan att ifrågasättas om man har fullföljt tjänsteansvaret man har och äger då det gäller att vårda barn som i detta fall då det gäller Lilla hjärtat. 

När det gäller lagar och vad som finns däri finns det redan tillräckliga medel för att skydda barnen. Såg på tv att en barnrättspsykolog ropade på förstärkt skydd mot barn. Patetisk vill jag påstå då man idag inte följer eller heller använder de lagar som tydligt säger att man ska se till barnens bästa. Så är inte fallet idag. Vill mera påstå att man tar ett beslut om att vårda ett barn i ett rum. Sedan går man in i ett annat och räknar på vad socialtjänsten får för kostnader. Därefter komme man ut med konstaterad kostnad. Ofta drar man in på kontroll och tillsättande av personal som kunde visa på skillnad. Frågan jag ställer mig och vill även påstå är att socialtjänsten idag mer räknar på budget än att hålla sig till den lag som finns då det gäller att skydda barn och unga.

Här ett utdrag ur socialtjänstlagen:

Barn och unga

1 § Socialnämnden ska

  1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,
  2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,
  3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,
  4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,
  5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga,
  6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,
  7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,
  8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
  9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, och
  10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört. Lag (2017:809).

Här en del av vad socialtjänstlagen säger. Utöver detta finns det en hel lagar samhället borde hålla sig till. Idag är mycket tandlöst och överträdande då ingen håller sig till de lagar som finns därför att man tolkar dessa på eget sätt till förmån för att politiken sparar. Tjänstemännen kan sedan inte upprätthålla lagkraven lag skrivaren sagt vi ska hålla oss till. Äldrevården i Sverige idag är ett maskhål. Barn och ungdomsvården har lika stora hål. Samhället sparar och fortsätter spara. Ofta till förmån för privata vårdbolag som lägger vantarna på skattemedel som i stället för vinstbegär borde gå till de som behöver. Nämligen till de svaga i samhället.

0

Inte enbart tjänstemän är en fara för medborgaren…

Bra skrivet idag på ledarplats i Eskilstuna kuriren. Tjänstemän är inte ofelbara. Så inte heller vi politiker. När man skriver om tjänstemän och då främst i offentlig verksamhet ska man inte glömma bort att arbetsgivaren till tjänstemännen är de folkvalda politiker som demokratiskt har valts till de stolar de sitter på. Ofelbarheten finns inte enbart hos tjänstemannen. Lika ofta om inte ännu mer speglas detta hos den lokale politikern som ofta och mycket ställer grundlagar och övriga lagar på ytterkant då de tar beslut som sedan ska verkställas av tjänstemannakåren ute i landets kommuner där de flesta beslut tas som sedan påverkar kommuninnevånaren där de bor.

Ofta och mycket kan man se och även konstatera att kommunala politiker ofta försöker komma runt våra lagar. Artikeln här under på bevisar om och hur det ser ut då det gäller främlingsfientligheten som exempel om och hur den även påverkar och styr enskilda tjänstemän i deras beslut de har på delegation från politiken. Ser man sedan till hur beslut man tagit av politikerna genomsyras detta tydligt om man själv gör en kritisk granskning om och hur man säger sig stå för humanism samtidigt som man gör något helt annat där man kastar humanismen överbord för att de beslut man tagit speglar mer ekonomiska intressen än de mänskliga. Ser man sedan till hur man genom egna glasögon tagit beslut om både tiggare och Ebo lagar som exempel kan man genomskåda hur främlingsfientligheten visar på skillnader då det gäller ”vi och dom.”

Ofelbarheten som skrivs om här i debattartikeln borde mer nyanseras i att politikerna är alltid de som i första vändan tagit beslut som sedan tjänstemännen verkställer. Felbart är det att enbart peka på tjänstemännen. Tjänstemanna styre uppstår då politikerna inte står upp för de beslut de tar utan väjer att tjänstemännen får tolka detta utan att politiken ifrågasätter. Finns en hel del att säga om demokratins beslutsånger. Erfarenheten för mig säger något annat. Håller på att analysera detta i en ny bok mer analytiskt om hur Agitation kan förändra i stället för att enbart verkställa…