0

”Staten höll inte löftet att skydda barnen”

Utredaren: ”Staten höll inte löftet att skydda barnen”

Barn placeras hos dömda brottslingar och utsätts för våld och övergrepp när kommunerna ute i landet brister i kontrollen av familjehem. Det visade SvD:s granskning.

– Det öppnar för en ny utredning om vanvård av barn, säger Göran Johansson, chef för Vanvårdsutredningen 2011, efter SvD:s granskning.

Frida Svensson, Jani Pirttisalo SallinenPublicerad 2016-02-12

Under strecket

Göran Johansson var ansvarig för den statliga vanvårdsutredningen som ledde fram till att staten bad om ursäkt för att ha svikit placerade barn.Foto: Linus Sundahl-Djerf

**”Aldrig mer. **Vi lovar att göra vårt yttersta för att värna barnen för att detta inte ska hända igen”.

Över tusen personer samlades i Blå Hallen den där historiska novemberdagen när staten bad om ursäkt till dem som utsatts för vanvård och övergrepp i barn och -familjehem.

Sveriges politiska toppskikt stod bakom ursäkten som kom efter att Vanvårdsutredningen, där över 866 intervjuer blottlagt omfattande övergrepp och kränkningar av placerade barn.

Göran Johansson, som hade ansvaret för utredningen, satt på den andra bänkraden i Blå Hallen strax bakom ministrarna.

– De lovade att verkligen prioritera de här utsatta barnen. I dag är jag skeptisk till om det verkligen har hänt, säger han

SvD har granskat ärenden från Inspektionen för vård och omsorg som visar att barn råkat illa ut i familjehem.Foto: Linus Sundahl-Djerf

I SvD:s granskning av barn som i dag placeras i familjehem framgår det att socialtjänsten ofta brister i kontrollen av familjehemsföräldrarna. I flera fall har barn glömts bort och följs inte upp så som lagen kräver.

Konsekvensen har blivit att barn hamnat hos dömda brottslingar eller hos personer som helt saknar omsorgsförmåga.

**Polisanmälningar från **2015 visar att det kan ha förekommit våldtäkt mot barn, misshandel och allvarliga kränkningar när barn placerats. SvD har dock inte tittat närmare på de fallen.

Göran Johansson reagerar starkt på SvD:s granskning.

– Det är väldigt mycket i Vanvårdsutredningen som går igen idag, det är en slutsats jag drar. Riskerna är sannolikt större nu än under perioden som vi granskade, eftersom trycket på kommunerna då inte alls var det samma som nu, säger Johansson.

Det är varje kommuns ansvar att hitta en lämplig familj åt de barn som behöver den typen av omsorg.

Göran Johansson menar att barnperspektivet prioriteras olika runt om i landet och att vissa inte har dragit lärdom av vanvårdsutredningen. Även om han är positiv till att Inspektionen för vård och omsorg, som bland annat har tillsyn över socialtjänsten, finns idag.

– Jag tycker att man kan önska sig mer action och mindre prat från centralmakten och det gäller även de kommunala ledningarna.

Göran Johansson påverkades djupt av att intervjua de som utsatts för övergrepp.
Foto: Linus Sundahl-Djerf

Det politiska löftet om att ”göra sitt yttersta för att värna om barnen” har inte infriats, enligt Göran Johansson.

– Det har genom årtionden varit så att regeringar oavsett färg inte velat ta i den sociala barnavården för det är 290 kommuner som ska sköta den biten. Fattiga och utsatta barn har under lång tid varit en ointressant politisk uppgift och det är för få riksdagsledamöter som engagerar sig i de här frågorna, säger han.

Kommer en ny vanvårdsutredning bli aktuell?

– Jag blir inte förvånad om vi får en sådan situation som skulle motivera en ny vanvårdsutredning. Jag tycker inte att man följt vårt resultat och heller inte löftet i Blå hallen. Även om det skett ett ambitiöst förbättringsarbete i några kommuner finns det ingen gemensam hållning från den politiska ledningen.

Han fortsätter:

– Men jag tror inte att man tillsätter en ny utredning, det skulle vara alldeles för skämmigt på dialektal svenska.

Göran Johansson sysslar inte med statliga utredningar idag. Han är pensionär och sportfotograf. Fotograferingen har fungerat som ett terapeutiskt verktyg efter det fem år långa arbetet med Vanvårdsutredningen.

– Det var det tyngsta jag har varit med om under mitt professionella liv. Det var ett sådant kompakt mörker.

Om vi i dag vet att barn placeras hos brottslingar eller inte följs upp så kommer ingen längre fram kunna säga att man inte visste någonting

Han berättar om ett fall där en socialnämndsordförande tog hand om flera fosterbarn och förgrep sig på barnen. Det upptäcktes av Länsstyrelsen som larmade socialnämnden. Men inget hände.

Det är bara ett av flera fall som Göran Johansson burit med sig – några av dem har börjat blekna nu, berättar han.

– Ingens heder får någonsin vara viktigare än ett barns liv. Om vi i dag vet att barn placeras hos brottslingar eller inte följs upp så kommer ingen längre fram kunna säga att man inte visste någonting, säger Göran Johansson.

Frida Svensson
frida.svensson@svd.se

Jani Pirttisalo
jani.pirttisalo@svd.se

0

Välkommen till Sjömans sidan…

Jag seglade under en tid från åren 1961 fram till början på åttiotalet. Sammantaget trampade jag däck i tjugo års tid. Två av mina romaner beskriver i all väsentlighet sjömanslivet för mig själv. I romanen om Olle berättar jag om min fader och hans kamp för sin familj som havererade då han blev sjuk i sjukdomen schizofreni.

Vill du finnas med här och har något att berätta om sjömans liv eller om du själv har varit eller är sjöman lägger jag upp dina tankar här och förmedlar de sedan vidare ut på sociala medier om du så vill.

Vill du berätta om ditt sjömansliv så hamnar din berättelse HÄR !

Här finns min Facebook sida om författarskap och sjöliv…

Välkommen att höra av dig.

mail: krister.lumme@telia.com

tfn: 072 211 67 73

Tidningen Sjömannen.

Sjöfartstidningen.

Ålands sjöfart.