0

Boksläpp / ”Dikt midskepps.”

Bokanjärernas femte antologi, ”Dikt midskepps”

Release Dikt midskepps

Köp Boken HÄR…

Här finns Katarina Sjöfartsklubb.

Dikt midskepps presenteras på Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm, den 24 oktober

Vårt program:
Från 12:00 serveras sopplunch till självkostnadspris
13:00 inleder vi med en presentation av antologin ”Dikt midskepps – berättelser från de sju haven”.
Därefter framträder en rad författare med berättelser om sina författarskap som medlemmar i Bokanjärerna.

Sjöfarandes historier från märkliga och strapatsrika färder till främmande och romantiska länder, både nära och långt bort, har alltid fascinerat. Det är grunden för vår verksamhet och resultat av vår senaste inbjudan, för att uppmuntra och stödja till ”alla havets berättare”, blev att tjugo spännande, gripande, galna, intressanta, humoristiska och stämningsfyllda berättelserna kom med i vår nya antologi.

I den möter vi en rad kända och bekanta författarnamn: Lars Melander, Torbjörn Dalnäs, Anders Ekberg, Anna Gable, Reidar Jönsson, Göran Sändare, och Aino Trosell med flera. Glädjande nog möter vi även flera nya förmågor som skall bli intressanta att följa. Alla med förmågan att föra de sjöfarandes kulturarv vidare.

Vi vill passa på att tacka vår lektörsgrupp, bestående av Anders Ehrnborn, redaktör Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Benkt Lundgren, f.d. redaktör för tidningen Sjöbefälen, och Irina Öström Zetterman, kommunikatör på Region Stockholm, för det digra arbetet med att vaska fram bidragen. Noga korrekturlästa av Göran Sändare, vilket vi tackar för. Sist men inte minst vill vi tacka alla er som inspirerats av vår inbjudan, skapat och skickat in era bidrag. Utan er alla hade inte detta antologiprojekt varit möjligt!

Dikt midskepps – berättelser från de sju haven

ISBN: 978-9188-759-92-4, 135×210 mm, 365 gram, 196 inbundna sidor med många illustrationer av Rolf Öström, 180 kr + eventuellt porto vid beställning direkt av Bokanjärerna. Boken finns även tillgänglig på www.vulkanmedia.se/dikt-midskepps, Adlibris.se, Bokus.com och där böcker säljs.

Välkomna till Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2, invid Sjöfartshotellet.

Utgivningsgruppen på Bokanjärerna

0

Idag säljer socialdemokratin ut sig själva…

Det är för bedrövligt hur opinionen har lagt sig mot socialdemokraterna. Vad som händer är att vi har oss själva att skylla. I en tid då människor behöver hjälp och stöd trotts att vi lever i ett land med stora resurser lever det människor som kränks och nedvärderas för att de inte får vare sig sjuklön arbete eller något annat av samhället välfärd därför att de som styr och ställer väljer att ge till sig själva medan de tar av de som inte har.

Sverige har blivit ett land där man idag för ett cyniskt människovärde med politiska förtecken och borgerliga värderingar. Politiken av idag genomsyrar hur en del tar för sig samtidigt som man gör affärer som endast gynnar dem som vet hur en slipsten ska dras för att tjäna pengar. Värre är att politikerna även de finns i samma rum där de fabulerar och vädrar vinster som går till de besuttna medan välfärden håller på och krackelerar.

Vad gör då mitt parti socialdemokraterna där de finns vid makten både i regering och ute i kommunerna kan man undra. Själv är jag ganska luttrad som politiker. Vad jag ändå ser idag är att mitt parti socialdemokraterna även de håller på och krackelerar

Själv har jag skrivit en hel del om att jag inte ser socialdemokratin som det statsbärande partiet idag. Vad som bär upp dem idag är att andra partier kör rullstolen åt dem där de sitter oförmögna att vara de socialdemokrater de ska vara och som de lovade i valet. Idag sitter mitt parti i både riksdag och i kommunhus ofta tillsammans med moderater som alltid och fortfarande är våra huvudmotståndare då det gäller den ideologi vi står för och som vi borde samlas omkring men som vi mer och mer ger avkall på för att få sitta vid makten tinnar.

Själv kan jag skåda i min närhet hur socialdemokraterna säljer ut sig själva där kommunala vinstintressen går före både ideologi och socialdemokratins ankare om att värna de sämst ställda. Det senaste i Eskilstuna där socialdemokraterna styr med borgerlig majoritet som stöd går man emot allt vad som har med socialdemokratiska värden att leva upp till. Det senaste är hur man med ett penndrag säljer ut allmännyttan som socialdemokraterna var med och såg till att alla skulle få hyra en bostad till rimligt pris samtidigt som även de som kallas fattiga kunde få en värdig och subventionerad bostad av det allmänna. Vad socialdemokraterna gör  I Eskilstuna är att de går emot den självständighet kommunerna har då de har allmännytta att vända sig till för att värna ideologiska värderingar i boendet tillsammans med socialdemokratins politiska värderingar. I Eskilstuna har man sålt undan allt vad värdighet heter. Undanflykten är att man ska bygga säger man för pengarna. Skitsnack säger jag. Vad socialdemokratin bygger i Eskilstuna är ovärdigt alla socialdemokrater. Listan kan göras lång hur man väljer att föra borgerlig politik i stället för att ställa sig till socialdemokratiska värderingar.

Så ser det även ut ute i landet idag. Så ser det även ut i väljarstödet. Socialdemokraterna faller som en sten i opinionen därför att de överger sig själva där några få sitter och bestämmer. Varför kan man undra? I nästa inlägg kommer jag att ventilera detta som handlar om egen vinning i stället för att verka som politiker och den politik de blivit valda på.

Här under kan man se vart socialdemokratin är på väg. Vad socialdemokratin behöver är att gå i opposition och därifrån säga vad vi ska säga. Inte som idag där vi har munhäfta då vi inte vill störa makten för att själva sitta där på mandat som blir allt mindre för var dag som går. Hävdandet om att sitta i en majoritet i stället för att var i opposition håller inte där man säger att man i opposition får man inte igenom något av sina förslag överhuvudtaget.

Vad får man idag då? Man får igenom förslag som gynnar borgerligheten medan socialdemokratiska väljare kastat ut i kylan där de sedan väljer att gå till någon som erbjuder dem värme.

Trappan om en socialdemokrati på väg utför…
0

Därför gillar jag inte politiker som förbjuder fattigdom…

2019-10-07. Publicerat av Krister Lumme.

Jag gillar inte vad som händer idag i mitt parti socialdemokraterna. Det vill jag vara konkret tydlig med lika som jag även kommer att stå för vad jag skriver. Många anser nog att jag är för bred i käften då jag ventilerar mina åsikter. Må så vara. Vad jag vill säga är att jag säger vad jag anser vara rätt och blir heligt förbannad då jag ser vad som inte är rätt och riktigt ifrån den horisont jag själv befinner mig och som jag fortsättningsvis tänker att finnas i då det gäller min politiska gärning främst.

Idag kan man se hur socialdemokratin tillsammans med politisk valda företrädare försvinner in i höger buren. Socialdemokratin har tillsammans med makten att få styra stat och kommuner hamnat mellan stolarna höger och vänster. Ser man sedan till hur politiken från socialdemokraterna i regeringsställning idag är pga. av det så kallade januariavtalet kan man därifrån skåda högerstyrningen långt in i de socialdemokratiska leden.

När det gäller närheten i politiken där jag själv finns som kommunpolitiker i Strängnäs försöker jag om jag har möjligheten att sätta ned foten om så behövs då jag ser om högerpolitiken börjar dominera i den allians vi har tillsammans med moderaterna. Än så länge har vi klarat oss bra då samförstånd finns där vi hävdar avtalet vi upprättat för att därmed styra kommunen. I Strängnäs vill jag ännu hävda att här köper vi inte borgerligt trummande som man gör i Eskilstuna och i Katrineholm. Här har vi aldrig diskuterat fattigdom som man gör i de sistnämnda kommunerna. Här respekterar vi fattigdomen samtidigt som vi försöker minimera den så gott det går.

Alltså. Då socialdemokratiska politiker som i Eskilstuna och i Katrineholm ger sig på dem som är fattiga då ser jag ett främlingskap blomma på ett sätt som gör att jag gör uppror mot politiker som säger sig var socialdemokrater men som därutöver spelar under täcket  med att visa sig var populister lika som det främsta främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna är. Det är rent ut skamlig hur man i Katrineholm genom kommunens socialdemokratiske kommunalråd uttrycker sig om tiggare om att de ska försvinna från hans gator lika som de ska kastas ut från kommunen. Då är man banne mig inte den socialdemokrat jag vill vara. Då har man hamnat i en grop man gräver åt sig själv och som jag förhoppningsvis hoppas på att man försvinner ner i så vi som är socialdemokrater slipper se andra socialdemokrater som går omkring i främlingsfientliga  kläder då fattigdom kommer på tals.

När det gäller Eskilstuna kör man samma race. Där går man till och med ut tillsammans med övriga blåögda kommunalråd från både Nyköping och Katrineholm för att påverka vår statsminister att även han ska promenera tillsammans med dem och göra som de vill göra. Statsministern har svarat med att han anser att vi har råd att både ta emot flyktingar och hjälpa dem som är på flykt från sitt land för att de inte kan försörja sig där. Här känner jag igen socialdemokratin. Här kan jag känna mig stolt över att vi en statsminister som inte springer lika som många av hans partikamrater gör. Att förbjuda något som fattigdom är rent  främlingsfientligt viket dessa kommunalråd ger sig till känna i.

När det gäller tiggeriet är jag inte den som säger att vi ska försörja alla som kommer hit. Vi måste gå andra vägar och inte visa den främlingsfientliga attityd som många sossar idag visar därför att de själva vill synas inne populismens töcken. Vi har råd att hjälpa. Vi har råd att hjälpa dem som far illa. Man ska inte behöva sitta utanför på gatan med en tiggarburk för att överleva. Allt är förnedrade för dem som hamnar där de är. Än mer förnedrande blir det då pompösa sossar sällar sig till skaran om att man ska förbjuda fattigdomen. I Eskilstuna gick man i bräschen ännu längre. Man förbjöd tiggeriet som är grunden till fattigdomen. Men skaffade man sig tillstånd och betalade för att få tigga. Då blev allt plötsligt helt i sin ordning vilket visar var man finns i den främlingsfientliga korridoren.


Alltså. Vad jag kritiserar främst idag är sossar som säger sig vara socialdemokrater, inte är sossar. Vårt parti håller på och tappar sympatisörer för var dag som går. Varför gör vi detta? Vi tappar sympatisörer därför att vi har politiker idag som ger sig till känna i den politiska taburetten med att jamsa och göra sig till för borgerligheten. Detta är en del i min kritik. Kan man inte driva den ideologi man har där man finns i ett parti ska man inte skramla in sig hos borgerligheten. Då ska man gå i opposition och inte sälja sin själ som politikerna i båda nämnda kommuner här gör. Fortsätter man där man är idag kommer socialdemokratin att så småningom falla sönder med en ryggrad lika mjuk som fläsket är då det brinner…