0

Eskilstunas socialdemokrater borde skämmas…

Socialdemokraterna i Eskilstuna visar allt mer vilken politik de för och tänker fortsätta föra. De svaga grupperna i samhället  överger man där man sitter och glittrar tillsammans med högerns ideologiska framtoning.

Eskilstuna och Katrineholm gav man sig tillsammans på Tiggarna med förbud om ett tandlöst tiggeri som visade på hur man främst ser ned på de som är fattiga i stället för att visa på en humanistisk livssyn.  Nu ger man sig på dem som i samhället inte kan försörja sig själva där de är beroende av socialtjänsten för att överhuvudtaget få en dräglig tillvaro. Nu ska de som går på försörjningsstöd inte äga tillträde till ett boende i de mer finare kvarteren i Eskilstuna. Jimmy Jansson som är kommunstyrelsens ordförande samtidigt som han säger sig vara socialdemokrat är den som främst håller i yxan samtidigt som han säljer ut sig på populismens altare lika som Sverigedemokraterna gör då de vill äga samhällets främlingsfientliga stöd.

Själv har jag en familj som på många sätt är beroende av försörjningsstödet därför att Eskilstuna kommun gör väldigt lite för dem. Nu ska de enligt Jimmy Jansson inte heller få tillträde till stadsdelarna där Jimmy Jansson själv bor då de inte kan försörja sig själva. Förnedrade väljer man att tillsammans med den fiktiva socialdemokrati Jimmy Jansson visar att de ska gå till en arbetsförmedling som inte ger dem ett arbete som de kan försörja sig på. Får de inget arbete så kan de bo där fattigdomen syns. Eskilstuna kommuns socialdemokrater  förevisar därmed en människosyn där humanismen är begravd till förmån för högerinriktad politiskt tänkande med tillträdet till maktens boning samtidigt som man glömt vilka som är deras väljare.

Jimmy Jansson visar med all tydlighet hur man i de ena änden säger att man ska häva segregationen som man säger sig ökar i samhället. Att man själv som politiker medverkat till att detta sker samtidigt som man ökar segregationen med att utvisa de som lever i utanförskapet med den politik man för till botten av utanförskapet har man inget för samtidigt som man rättfärdigar sig själva med en högerretorik som förskräcker.

Den socialdemokrati jag erkänner mig till ser jag långt borta i horisonten i Eskilstuna. Jag har tidigare mött socialdemokratiska politiker i Eskilstuna som jag inte glömmer i första taget. Då jag själv är en man som förespråkar social rättvisa och då främst mot personer som hamnar i utanförskap då det gäller föräldraskapet där samhället blir vårdaren när familjer havererar ringde jag en socialdemokratisk ordförande inom socialtjänsten i Eskilstuna. Detta gjorde jag för att jag ansåg att man i Eskilstuna mer visade på höger indoktrinerad politik än på humanistiskt tänkande. Allt vid en tid då socialdemokraterna hade egen majoritet utan det blå gardet som idag finns i manegen. Jag påpekade då för den dåvarande socialdemokratiske ordföranden att jag ansåg att hon borde konvertera till ett högerparti då jag påtalade att jag inte höll med i hur socialdemokratin även då förde illa social rättvisa i Eskilstuna.

Vad hände. Svaret blev en smäll i örat. Därmed tog den konversationen slut. Att diskutera går inte med vissa socialdemokrater i Eskilstuna därför att har man makten då vet man med tydlighet även bäst.

Frågan är nu hur de kommer att agera då jag här idag åter ger dem en känga. Av Jimmy Jansson har jag fått veta på sociala medier då jag kritiserade  de socialdemokratiska beslut han själv hävdar är det enda rätta att jag är vulgär i min framtoning samt att jag yrar. Detta sagt av en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Översatt tydligt synonymt är jag enligt Jimmy Jansson. Simpel. Okultiverad. Grov ohyfsad och Rå då jag framhäver mina åsikter vilka jag står för och kommer att fortsätta stå för tills jag sakligt blir överbevisad utan att för den skull bli hånad.

Frågan jag idag ställer till socialdemokraterna i Eskilstuna är var de finns och vad de står. Själv vill jag påstå att de står i det blå skåpet in målade i ett hörn till förmån för maktens boning.

0

”Kejsarens nya kläder” säger Örebro universitet ang utmaningsrätten !


Kejsarens ny kläder. Så uttrycker sig Uppsala Universitet ang det nya sättet av att privatisera kommunerna i borgerligt styrda kommuner där även sossar med röda näsor visat sig äga blåfrusna dito längst ute på nästippen .

Utredningen har kommit ut som en uppsats från Örebro Universitet visar och tar fasta på vad vi socialdemokrater hävdar och säger om privata vinster då det gäller skola vård och omsorg.

Motionen som lagts av oppositionen i Strängnäs visar på att man som vanligt höjer privat alternativ till skyarna. Enligt motions skrivarna är utmaningsrätten en ekonomisk och en kvalitetshöjande möjlighet för kommunen.

Läser man uppsatsen får man en helt annan uppfattning om vad utmaningsrätten egentligen syftar till. Vad motionen från Strängnäs borgerlighet säger är att det privatisering man är ute efter och inget annat. I ordets rätta bemärkelse är det vinster som ska skapas i denna utmanings rätt. Vinster som kommer att hamna i privata fickor utan insyn av politikerna både som styrande och i opposition.

Vi socialdemokrater måste säga nej till motionen. Socialdemokrater som tvekar att ta ställning mot detta kommer att om de röstar ja till motionen att skjuta sig själva i foten. Ställningstagandet kommer i så fall att visa på att man befinner sig i en ideologisk fålla som mer ser till maktens boning i stället för att verka för vad vi socialdemokrater sagt på våra kongresser och att vi tagit ställning mot vinster i välfärden.

Lägger här ut både motionen från Strängnäs och Uppsala universitets studie då det gäller att kamouflera privatisering med ett nytt ord utmanings rätt. En utmaningsrätt för vem kan jag undra?

0

Strängnäs kommun ska inte privatiseras.

Under många år har Strängnäs varit undantagna privatiseringar med tydliga vinster i välfärden. Nu är det omtag som gäller från borgerligheten. Nu kallar man vinster i välfärden för utmaningsrätt.

För inte så länge sedan experimenterat med att privatisera äldrevården. För tio år sedan då det nybyggda  Hammargården togs i bruk i Mariefred utmanade man i sanning äldrevården ordentligt. En privat entreprenör ivrigt påhejade av Moderaterna  använde man redan då den sk utmaningsrätten med att man monterade ned vården. Det första man gjorde var att minska personalen. Vårdbolaget tog bort och avskaffade terapivården och allt med innehåll om välbefinnandet där mm. Sjukskrivningarna ökade bland personalen. Enhetschefen hade varje månad möte där hon presenterade vinster bolaget gjorde tillsammans med alla neddragningar de administrerade. Allt med innehållet i att avtalet med kommunen även var så lågt att de till slut begärde mer pengar för att överhuvudtaget kunna bedriva en anständig vård av det då vinstdrivande vårdbolaget Carema.

Vi socialdemokrater protesterade högt och tydligt över hur den privata entreprenören utförde sitt uppdrag. Vi krävde att entreprenören skulle ifrågasättas. När avtalet gick ut efter fyra års vinstbegär av vårdbolaget krävde vi att då anbud om Hammargårdens drift skulle upp till nytt beslut krävde vi att kommunen skulle lägga eget anbud. Så skedde vilket visade sig att kommunens förslag till drift av Hammargården var både billigare och mer vård preciserat än att generar vinster som inte gick till vården placerades i privata fickor. Kommunen tog därmed över driften vilket fortfarande gäller. Vi har med egna ögon kunnat se och hur man på ett tydligt sätt inom vårdbolagen driver företagen med vinster som skattebetalaren får betala där vården uteblir till de vårdbehövande. Utmaningsrätt är ett nytt sätt att privatisera. Vi socialdemokrater har sagt att vi inte vill ha vinster i välfärden som går in i privata fickor. Därmed säger jag nej till en utmaningsrätt som är ett kamouflerat ord för privatisering med att genera vinster på skattebetalarnas bekostnad.

0

Var finns trovärdigheten?

Skrev lite om hur jag ser vart vi socialdemokrater idag är på väg. Vi vandrar mycket på den högra sidan idag i stället för att finnas mer på den vänstra. Vad jag vill hävda är att vi socialdemokrater på många sätt tappar vår trovärdighet då vi inte visar vår politik som vi har och som vi borde mer framföra. På många sätt har vi målat in oss i ett hörn bakom den blåa väggen.

Ser man till hur vi ute i kommunerna försöker bedriva politik gör vi det i många kommuner tillsammans med borgerliga partier där vi ofta och mycket hamnar inne i låsningar som vi inte kommer ur. Kort sagt kan vi inte föra vår politik därför att vi har avtal med Moderaterna främst på många hålla som vi ska hålla oss tll för att inte hamna utanför majoritets staketet.

Detta faktum gör att socialdemokratisk politik måste kompromissas fram med att göra upp med borgerliga partier. Samma händer i regeringen där vi socialdemokrater sitter fast i avtal med Centern och Liberalerna med att bedriva borgerlig politik och som vi inte kan göra mycket åt. Alternativet är valet att gå i opposition lika som det är ute i kommunerna. Detta faktum gör att vi socialdemokrater inte lyfter i opinionen och kommer så att inte göra om vi inte mer visar att vad vi säger vill vi och ska vi göra.

I mitt förra inlägg här skev jag om hur man som exempel i både Eskilstuna och i Katrineholm bedriver en politik som jag kallar för att var populistisk samtidig som jag även anser att deras sätt att bedriva  politik är en plakatpolitik som inte visar någon trovärdighet på många sätt. Exempelvis är förbudet om tiggeri båda kommunerna framtaget av socialdemokratiska politiker. Allt är ett bedrövligt sätt att förbjuda något som mest är motbjudande samtidigt som det är en realitet att människor är fattiga. Man kan aldrig förbjuda fattigdom. Man bekämpar fattigdom med realpolitik. Inte att visa samma populism som SD gör för att få empati för den skrämmande politik de bedriver. Man borde skämmas där man sitter i egen väl förmåga år ut och år in i maktens centrum. Makt fördummar. Makt gör att man tappar verkligheten där man sitter på en piedestal mandatperiod. Historiskt har det alltid varit så att då man tappar sin ideologiska förmåga sitter man och vakar sitt eget där man till sist tror sig vara oumbärliga. Till sist ramlar man av piedestalen då väljarna genomskådar hur verkligheten är. När detta händer anser jag att har man tappat konceptet. Då ska man gå i opposition och visa var man står i stället för att mygla fram populismens politik.

 Jag påstår härmed än en gång att vi socialdemokrater idag tappar vår trovärdighet. Samma är det då vi socialdemokrater säger att vi inte ska ha  eller använda oss av vinster i välfärden. Centralt visade vi socialdemokrater med att i riksdagen lägga fram en proposition om detta trotts att vi visste att vi skulle förlora mot borgerliga röster i riksdagen. Så blev det. Och så är det idag. Vi vill inte ha vinster i välfärden. Trots detta sitter socialdemokratiska politiker ute i våra kommuner tillsammans med borgerliga partier och genomför privatiseringar i både skola och omsorg utan att höja en min eller heller säga att vi inte vill men ändå gör vi detta. Här krackelerar trovärdigheten på ett markant sätt. Att socialdemokratiska politiker ute i kommunerna inte begriper eller heller förstår att väljaren ser vad som pågår är för mig som socialdemokrat ytterst skamligt. Vi kan inte säga en sak på ett ställe och sedan göra tvärt om på ett annat håll. Om de politiker som finns ute i kommunerna runt om i landet inte förstår detta kommer de att förstå ännu mer vid nästa val. Väljaren är inte tomma och dumma i skallen. De ser vad som händer och vad vi socialdemokrater gör. Det är här vi har svårigheter med att höja oss i opinionen. Gör vi inte snart tvärt om hamnar vi ännu längre ned i opinionen. Väljarna röstar på dem de kan lita på. Inte på dem som vänder kappan efter vinden vilket vi socialdemokrater gör där vi sitter tillsammans med borgerligheten och privatiserar, höjer avgifter, förbjuder tiggeri  mm.

Vi har politiken. Politik är att vilja sade Palme. Kan vi inte nå makten med egen kraft ska vi inte sälja vänsterpolitik till förmån för högerpolitik. Jag har sagt detta förut. Säger detta en gång till. Visar vi inte vår politik mer än vad vi gör idag är vi verkligt illa ute…

0

En kommentar i kanten…

Strängnäs tidning meddelar idag att en utmanande debatt kommer det att bli i kommunen och då i synnerhet hos oss socialdemokrater där vi sitter inne i en majoritet tillsammans med Moderaterna.

En utmanande debatt lär det bli. Vi har ett tydligt avtal som säger vad vi kommit överens om då vi bildade majoritets styre av kommen Strängnäs med Moderaterna. Manifestet Majoritetsförklaringen ska ordentligt analyseras innan vi socialdemokrater tar ställning. Ytterst är det Arbetarekommunens styrelse som ska säga sitt. Om oenighet visar sig ska vårt representantskap avgöra frågan.

Själv är jag ganska så kritisk till hur man i övriga kommuner där man satt sig tillsammans med Moderaterna väljer att frångå socialdemokratisk politik till förmån att man sitter i majoritet i stället för att finnas i opposition. I Eskilstuna och Katrineholm visar Socialdemokraterna hur man väljer att gå borgerligheten till mötes och då främst gynna Moderat politik. Detta i stället för att visa på att det är för de sämst ställda vi socialdemokrater ska bedriva och föra politiken för. Vi socialdemokrater ska föra en politik där alla får del av vad kommunen erbjuder och inte enbart till företag som lever på privatiserings ivern som främst moderaterna står för vilket är syftet är med motionen som nu är lagd för beslut i Fullmäktige.

Vi har i Strängnäs under den tid jag suttit med i politiken lyckts bra med att mota Olle i grind då det gäller privatiseringar om bl.a. annat i äldrevården. Vi har även visat på att parkeringsavgifter behöver vi inte införa då vi lyckats att bygga parkeringsplatser så alla kan ta del av att parkera inne i våra tätorter. I Eskilstuna hävdar Socialdemokraterna att man måste tillföra kommunen avgifter som fyller på den kommunal budgeten. Själv kan jag konstatera att i Eskilstuna tar man efter Fogden i Nottingham samtidigt som Robin Hoods beundrare planerar en plan om att avsätta dem som smygbeskattar befolkningen till nästa val.

Socialdemokratin har gått och går fortfarande högerut. Vår trovärdighet som parti naggas i kanten ordentligt om inte politiken börjar visa att vi är Socialdemokrater och inte Socialmoderater som många idag kallar oss för. Vi kommer aldrig att lyfta i opinionen om vi inte mer tydligt visar vår politik i stället för att göra som vi gör på många håll idag där jag vill påstå att vi fastnat i den borgerliga fållan. Frågan är nu om hur vi i Strängnäs som socialdemokratiskt parti tänker göra.

Som Sagt. En utmanande debatt är i sikte då det gäller att avknoppa kommunen med att en motion från borgerligheten ska antas eller avslås. Motionen visar på många sätt att nu tänker borgerligheten återinföra borgerlig politik i kommunen. Detta är en politik som vi socialdemokrater mycket har lyckats hindra med att sitta i majoritet med insyn och påverkan. Frågan är om vi väljer att fortsätta med detta eller är det kompromissernas politik som kommer att föras på annat sätt eller om vi väljer att visa socialdemokratisk politik då det gäller framtiden för Strängnäs kommun i en tid då kommunen står för stora utmaningar…