Tvivlet avgör beslutet…

Då har jag funderat ett varv till in i politiken. Beslutet är att jag nu kommer att minska det politiska engagemanget betydligt. Detta innebär att jag föredrar att utveckla författarskapet så länge skallen är klar. Tvivlet avgör beslutet. En Tvivlare har jag alltid varit. Både bra och dåliga beslut har jag tagit. En Tvivlare blir man då det man gör inte känns utvecklande. Politiken för mig är idag att sitta på möten som känns i att jag ännu kan utveckla mig på annan plats. Därmed kommer jag att satsa på andra engagemang. Jag  hoppas därmed att få mer kredit för vad jag gör än vad jag får ut av politiken idag då jag tydligt fallit som en sten i listor och till platser som förtroendevald.

Idag kan jag konstatera att socialdemokratin i Strängnäs för mig känns något krystat. Finns en hel del att vara kritisk mot då det gäller den socialdemokratiska politiken. Främst är jag av den bestämda uppfattningen att socialdemokraterna borde visa sig mer till vänster i stället för att mer och mer köra i den högra filen. Så i kommunpolitiken lika som den är då det främst gäller regeringsbildandet där allt idag är en fars av lägsta värde som politikerna idag visar upp där säger sig ha viljan att styra landet.

Kommunpolitiskt går det något bättre. Vi socialdemokrater valde att göra upp med moderaterna i Strängnäs. Därmed bildade vi en majoritet för att styra Strängnäs kommun. Valet var på många sätt av nöden tvungen efter valresultatet 2014. Till valet nu 2018 visar sig facit med att alla kan konstatera att vi tappade två mandat.  Säkerligen har detta att göra med att vi förlorade mandaten pga. av att vi har tagit ansvar och tuffa beslut. Otydliga var vi i vår kommunikation till väljarna om våra ställningstaganden i samarbetet inom majoriteten. Skolstrukturutredningen har inverkat negativt på väljarstödet framför allt i de kommundelar som berörts av nedläggning och eller ändringar i skolstrukturen. Folkomröstning på valdagen skapade oordning och irritation bland väljarna. För få förtroendevalda och medlemmar har engagerat sig i valarbetet. Stöd och aktiviteter från politisk facklig samverkan var mer eller mindre som bortblåst. Inom dessa ramar tappade vi våra mandat vilket borde vara av högsta prioritet att ta tillbaka.

Själv kan jag av egen analys. En hel del borde sägas och analyseras både då det gäller politiken och hur man själva ser till att man kommer  till grytorna. Något motvilligt kan jag konstatera att vi ändå har lotsat kommunen framåt tillsammans med moderaterna på ett klokt och förnuftigt sätt. Personkemi har varit modellen för att nå resultat. Att vi socialdemokrater inte kunnat föra vår egen politik är något som måste ses i motljuset av att hade vi inte kompromissat och lyssnat på varandra från både socialdemokratisk och moderat håll hade detta inte visat resultatet i att kommunen har klarat en tuff tid av skör ekonomi.

Mycket kan ses i ljuset av hur Sverigedemokraterna får fäste hos väljaren. Så även i Strängnäs. En klar majoritet har motat bort  Sverigedemokraternas populistiska dominans de har  ute i landet.  De har inte någon politik mer än att de gnäller och gnölar om hur illa allt är i landet och ute i kommunerna. Sverigedemokraterna politik bär till splittring och elände i fotspåren av den politik de företräder. Antisemitism och främlingsfientlighet är vad som präglar Sverigedemokraterna från hårfästet ända ned till fotsulan. Att väljaren väljer ett parti som i framtiden skulle köra landet till botten begriper de tydligt inte. Ser man till hur den socialdemokratiskt styrda regeringen under Lövdén manövrerat där de flesta förslag om välfärd sågas ned av högern och SD börjar jag undra hur ska allt sluta om SD får majoritetsställning ute i kommuner och i riksdagen.

När det gäller Socialdemokraterna i Strängnäs finns det mycket att göra. Frågan är om de som varit valberedare och väljare inom partiet valt dem som ska lyfta partiet. Kommer de som blivit valda att se till att vi inte tappar några mandat till i nästa val. Ska de se till att partiet får tillbaka vad de förlorat. Frågorna är samma frågor som ställdes vid förra valet. Tydligt är spåret det enkla spåret. Socialdemokraterna har tappat i de senaste valen mandat efter mandat. Någon strategi finns inte för att ta tillbaka mandaten. En Tvivlare är jag. Samma personer sitter fortfarande i toppen trots att vi tappade två mandat.  Någon nyordning behövs tydligt inte. Frågan är om de man valt visar att de är till för politiken och inte enbart att de sitter där de sitter för egen del. Frågan är om de som nu har toppat listor och fått de mandat de tydligt strävat efter visar att deras mål är att vinna nästa val eller om socialdemokratin i Strängnäs åter får reprisera reprisen man repriserat under ett antal år. Politik är att vilja och inte enbart följa med i politiska dagordningar utan att visa egna resultat för väljaren. Så kommer det säkerligen att bli mandatperioden som står framför dörren då det inte finns någon tydlig agenda i hur man ska manövrerar för att göra politik som är socialdemokratisk politik.

Frågan är därför vad som kommer i politiken under nästa mandat rent konkret för partiet. Någon gnällspik tänker jag inte visa mig vara mer än att jag kan konstatera att jag själv som politiker inte är vad Socialdemokraterna i Strängnäs behöver efter 25 år som politiskt aktiv. Kontentan är att jag fallit som en sten i listor som visar på att jag inte platsar för större uppdrag. Erfarenhet borde vara prioriterat för valberedaren samt för de kriterier som är ställda. Tydligt är det inte så då det gäller mitt politiska engagemang. Jag platsar inte till förmån för de som har större IQ än vad jag har. Stalltipset för dagen har varit att man satsat på gamla hästar inne i toppspiltan. Själv går jag idag lugnt och fint där jag finns in i egen hage. Två böcker ska skrivas under nästa år. En Tvivlare är jag lika som jag är en Agitator. Tyst kommer jag inte att bli trots min lugna reträtt. Mera rätt. Agitatorn kommer nog att höra av sig…

Lämna en kommentar