Val till Kommunfullmäktige i Strängnäs 2010.

Krister 015

www_s_info_nu_sap_flagga

Här kommer jag att kommentera valet i Strängnäs kommun. Lägger ut valsedeln som vi Socialdemokrater går till val på. Själv finns jag på 11 plats vilket är hedrande med tanke på att vi går till val med en lista där vi har var annan damernas samt att vi är en storkommun där alla ska finnas med representerade ifrån respektive orter:

Strängnäs. Åkers Styckebruk. Marifred. Stallarholmen Länna och Härad.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

 1. Tord Tjernström, Kommunalråd Åker
 2. Ingrid Fäldt, f.d. lärare Mariefred
 3. Leif Lindström, Strängnäs
 4. Lotta Grönblad, Ombudsman Mariefred
 5. Sherif Ariz, Studerande Strängnäs
 6. Elin Tjernström, Studerande Åker
 7. Lennart Andersson, f.d. elektriker Strängnäs
 8. Åsa Törnlund, Statsvetare Stallarholmen
 9. Torbjörn Johansson, Brevbärare Åker-Länna
 10. Eva Hellman, Pensionär Stallarholmen
 11. Krister Lumme, Fastighetsskötare Mariefred
 12. Monica Lindell-Rylén, Politisk handläggare Åker
 13. Ulf Klason, f.d. logistiker Åker
 14. Kerstin M Karlsson, Pensionär Mariefred
 15. Hans-Bertil Karlsson, Pensionär Mariefred
 16. Malin Eriksson, Barnskötare Mariefred
 17. Nicklas Kanevåg, Ingenjör Strängnäs
 18. Laila Westerlund, Pensionär Stallarholmen
 19. Göran Svärd, Pensionär Strängnäs
 20. Angela Andersson, Studievägledare Strängnäs
 21. Leif Hård, Pensionär Strängnäs
 22. Wailith Edstein, Lärare Strängnäs
 23. Peter Karlsson, Betongarbetare Stallarholmen
 24. Maj-Britt Magnusson, Pensionär Mariefred
 25. Björn Siljeström, Väktare Strängnäs
 26. Mari Bohman, Optikerassistent Strängnäs-Fogdö
 27. Christer Ståhl, Pensionär Åker
 28. Anja Klason, Socionom Åker
 29. Jonny Eriksson, Logistiker Mariefred
 30. Solveig Danell, Pensionär Mariefred
 31. Carl-Gustaf Sjöstrand, Pensionär Åker
 32. Sara Almgren Lundkvist, Studie-yrkes vägled. Åker-Länna
 33. Anders Brandt, Logistiker Stallarholmen
 34. Inger Törnblom, Strängnäs
 35. Risto Koskimies, Pensionär Åker
 36. Sofia Ljung Thorsén, Sjuksköterska Åker
 37. Simon Karlsson, Affärsbiträde Strängnäs
 38. Anne-Marie Sjöstrand, Pensionär Åker
 39. Jan-Erik Andersson, Pensionär Åker
 40. Barbro Broman-Pettersson, Sjuksköterska Strängnäs
 41. Gunnar de Verdier, Taxiåkare Mariefred
 42. Gunilla Frithiof, Pensionär Strängnäs
 43. Mats Cedervall, Pensionär Strängnäs
 44. Anna-Lena Hallén, Förskollärare Åker
 45. Anders Hellsing, Egen företagare Mariefred
 46. Eva Strömberg, Verksamhetsansvarig Strängnäs
 47. Bo Johansson, Pensionär Strängnäs
 48. Siv Bjurling, Säljare Mariefred
 49. Conny Bergqvist, f.d. skolvaktmästare Åker
 50. Camilla Karlsson, Vårdbiträde Mariefred
 51. Kent Lindström, Strängnäs
 52. Britt-Marie Björklund, Pensionär Strängnäs
 53. Peter Lannerhed, Produktionsledare Mariefred
 54. Britt-Marie Illman Näslund, Pensionär Strängnäs
 55. Hans Sagerståhl, Pensionär Strängnäs
 56. Agneta Silfver-Holst, Adm.samordnare Strängnäs
 57. Sebastian Kanevåg, Vårdbiträde Strängnäs
 58. Marie Steneskog, Undersköterska Strängnäs
 59. Jörgen Larsson, Systemkonsult Åker
 60. Christina Lind, Administratör Åker
 61. Dominic Golden, Studerande Mariefred

Strängnäs kommuns valkretsar

www_s_info_nu_sap_flagga

 


Socialdemokraterna i Strängnäs kommun presenterar
inför valet 2010
ett kommunalpolitiskt handlingsprogram som
vi söker väljarnas mandat för att genomföra.

Vi presenterar här vad vi vill åstadkomma
under den kommande valperioden i
Mariefred:


r

2010 – 2014
Jobb och välfärd i möjligheternas kommun.
Mariefreds socialdemokratiska förening
Vi vill fortsätta att arbeta politiskt för:

• Lokalt självstyre i kommundelen Mariefred i en sammanhållen och solidarisk Strängnäs kommun
• att Mariefred ska bli en ännu bättre plats att bo och arbeta i.
• att alla boende i Mariefred ska känna sig trygga
• att alla har tillgång till service och omsorg oberoende av ålder och livssituation.
r
Vi vill också verka för
En god framförhållning i planeringen för
Skola och förskola
Att värna Mariefreds skola, bl.a. Genom

Ökad satsning på lärare och övrig personal.

Verksamhetslokaler av god kvalité.
r
Byggande av hyreslägenheter av olika storlek vid exploatering av nya bostadsområden.

Att det byggs seniorbostäder vid förtätning i eller kring stadskärnan för att skapa ökad trygghet på gamla dar.

r

Fortsatt ombyggnad av Solvändan till
Enkelrum för de boende och en god
Arbetsmiljö för personalen.

Ökad personaltäthet på Hammargården
Och Solvändan.

____________

f

Sörmland en möjligheternas region:

 

Landstinget ska erbjuda en effektiv och högkvalitativ vård med
korta väntetider.

r
Landstingets samtliga verksamheter ska bidra till ett gott liv för
invånarna – för hälsa och trygghet i vardagen.

Sjukvård ska ges efter behov, vara demokratiskt styrd och vara
solidariskt finansierad via skatten.

_____________


f
Strängnäs en möjligheternas kommun.
Vi vill:

Öka personaltätheten i skola och omsorg.
Strängnäs kommun ska vara en mönsterarbetsgivare.
r
Utveckla närdemokratin i hela kommunen.

Ge våra ungdomar utbildning, praktik och job samt en
meningsfull fritid.

f

Lämna en kommentar