Recension av Tvivlaren

img2Recension TVIVLAREN.
Bibliotekstjänst Sverige.

Krister Lumme, född 1946, debuterade häromåret med en insiktsfull och självbiografiskt färgad roman om en pojkes uppväxt på ett Åländskt barnhem, under stenhård auktoritär regim. I sin nya roman, Tvivlaren, möter läsaren samme huvudperson. Efter att i slutet av förra boken ha lämnat ”uppfostringsanstalten ”(”där han hade blivit hunsad hela sin barndom)” försöker nu 15 årige Thomas orientera sig en plötslig fri tillvaro. Motivmässigt finns paralleller till Harry Martinsons ”Nässlorna Blomma”(1935) och ”Vägen ut”(!936). Lumme skildrar Thomas vuxenblivande via sjömans världen ( och den frihet detta kringflackande liv representerade ännu på femtiotalet). Lummes osentimentala utvecklingsroman ansluter sig till klassiska sjömans skildringar men har sin särprägel i den ogarderade gestaltningen av livet ombord och på sjaskiga hamnbordeller. I slutet av berättelsen; i möte med en kvinna, kan Thomas äntligen undslippa ensamhetskänslan som förlamat honom sedan modern lämnade honom på barnhemmet.

Lektör Björn Gustavsson.

Tvivlaren

Tvivlaren är uppföljaren till Guds lilla barnaskara och här får vi följa Thomas öde efter att han har lämnat barnhemmet på Åland.

Tvivlaren
Krister Lumme
2005

Thomas, som vuxit upp på ett barnhem på Åland, har som femtonåring återförenats med den mor som övergav honom när han var fyra. Nu befinner han sig i Sverige tillsammans med sina bröder och sin styvfar, men känner sig knappast mer älskad nu än när han var barnhemsbarn. Rastlösheten är ständigt närvarande och Thomas bestämmer sig för att gå till sjöss.

Livet som sjöman är tufft, men ger Thomas möjlighet att upptäcka främmande länder. Hierarkin är stundtals lika uttalad som på barnhemmet, och även här har Thomas svårt att inte sätta sig upp mot överheten. Detta leder till att han ibland står utan jobb, men på något sätt lyckas Thomas alltid ta sig ur krångliga situationer.

Thomas lever för stunden och alla pengar han tjänar går åt till alkohol och kvinnor i de hamnbordeller han och de andra sjömännen frekvent besöker. När Thomas dricker kan vad som helst hända och han är flera gånger nära att mista livet. I tanken är Thomas besatt av kvinnor, han vill hitta en kvinna att älska och känna trygghet hos, men vet inte hur han skall gå till väga. Hans begrepp om vad kärlek innebär är vagt och i sin naivitet tror han att den finns att hitta hos prostituerade. Efter några år inleder han emellertid en relation med en kvinna som heter Liisa, och boken slutar med att hon blir gravid. Konsekvenserna av detta planerar författaren att skriva om i sin nästa roman.

Tvivlaren är minst lika spännande som föregångaren Guds lilla barnaskara. Krister Lummes beskrivning av sjömanslivet är fascinerande och det är intressant att följa Thomas när han är på väg in i vuxenlivet. Läsaren får se hur de djupa spår som satts under barnhemstiden gör det svårt att utvecklas till en hel vuxen. Även om Tvivlaren kan läsas som en fristående roman rekommenderar jag att man börjar med att läsa Guds lilla barnaskara.  

Lämna en kommentar