Råttans egenskaper…

images3

Som barn blev jag kallad för ”Råttan” på barnhemmet där jag växte upp. Idag kan jag se och veta att allt omkring råttan är fördomar skapade av människan där råttan rent generellt används som öknamn.

En av mina döttrar älskar råttor. Hon har råttorna i bur för det mesta, men då jag kommer och hälsar på brukar hon ta ut de små djuren och sätta dem på min axel där de sedan far in under skjortan nära kroppen för att känna gemenskap.

Då jag var liten var jag van att ha öknamnet  ”Råttan”under hela min barndom. Då jag idag läser omdömen om råttor ser jag att det för mig är ett passande öknamn om man vill kalla det så. Själv känner jag mig hedrad av att blivit kallad för ”Råttan” som bevisligen hos okunniga är att de dras med fördomar och okunnighet omkring råttan vad den är för ett djur om och vilka kvalitéer den har i vår herres hage. Vad som även borde nämnas är att människan i alla tider försökt att utrota dem utan att lyckas samtidigt som den äger samma sociala arv som människan bär. Märkligt är det då samtidigt som man ansett att råttan sprider sjukdomar försökt att utrota dem då de inte heller vet fullt ut den ekologiska betydelse råttor har och där människan inte vet vad som kunde hända om man utrotat råttan helt från jorden yta.

Idag är jag stolt över att blivit kallad för ”råttan”. då mycket utav råttans egenskaper med all säkerhet passar in på mig som individ och vad jag idag lever med.

DÄRFÖR…”RÅTTANS” EGENSKAPER PASSAR MIG UTMÄRKT,  vilket är ganska så utmärkande på mig som person och människa om jag får säga detta själv…

Sådan är jag :

Som det första tecknet i den kinesiska zodiaken anses råttor vara ledare, pionjärer och erövrare. De anses vara charmiga, karismatiska, praktiska och hårt arbetande. Personer födda under råttans år tros ha ledaregenskaper och de mest organiserade och systematiska av de tolv tecknen. De anses vara intelligenta och skickliga, med stark ambition och envisa som utan ursäkter följer sin egen agenda, vilket ofta omfattar pengar och makt. De ses som energiska och flexibla och kan ta sig över hinder och anpassa sig till olika miljöer. Råttans naturliga charm och uppförande gör att de anses vara tilltalande som vänner för nästan alla, men råttan är selektiv när det gäller att välja sina vänner och har bara några få som hon litar på.
Bakom leendena och charmen kan råttan vara obstinat och kontrollerande, och vill ha det på sitt sätt till varje pris. De har kontroll över sina känslor, och använder det som ett medel för att manipulera andra, både mentalt och känslomässigt. Råttor är mästare på tankelekar och kan bli farliga, beräknande och grymma om det behövs. Med häftigt temperament och aggressivitet kan de utan tvekan hämnas på de som skadat dem. Råttor behöver lära sig att slappna av, då de kan vara besatta av detaljer vara intoleranta och stränga i sina krav på ordning, lydnad och perfektion.

Råttor behöver lära sig att tänka på andra framför sig själv, åtminstone ibland. De är rättvisa, och förväntar sig att andra behandlar dem på samma sätt, och kan bli mycket kränkta om de upplever att de blivit lurade eller att deras förtroende utnyttjats. Ibland sätter de upp sina mål för högt, oavsett om det gäller relationer eller karriär. Under åren blir de mer idealistiska och toleranta. Om de kan utveckla sin självkänsla och lämna rum för andra kan råttor finna sann lycka.

Enligt traditionen bär råttor på tung karma och under någon punkt i livet drabbas av en identitetskris eller skuldkänslor. Råttor får arbeta hårt och länge för det de tjänar, dock anses de som fötts på dagen ha det lite lättare än de som fötts på natten, de som föds på natten tros gå igenom lidanden hela livet. Råttor generellt bör akta sig för hedonism, då det kan leda till självdestruktion.

 Mariefred i augusti 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar