Protokoll från Landskapsstyrelsen på Åland

När det gäller hur Ålänningarna utrett den vanvård av barn de skulle vårda mellan åren 1950-1970 kan man konstatera då man läser i protokoll hur man hanterat det hela i att det där finns många frågetecken. Läser man i protokollen kan man även konstatera att man tagit ställning om ersättning redan innan utredningen var klar. Därmed visar man att detta innan det överhuvudtaget hade utretts. Detta klagade 12045804_1049405458403176_1653722540580694492_ojag till JO om utan bifall. Man har även avslagit min begäran om ett skadestånd rakt av utan att motivera varför man avslagit en ersättning för de stulna barndomar politikerna under denna tid administrerade på Åland. Man motivera inte heller avslaget. Därmed visar man att vad jag även påstår att man mycket godtyckligt visat på att något större engagemang eller rättvisa visar man inte. Mera rätt så visar man även här i protokollen att vad som hänt är att på Åland kan man slå sina barn utan att behöva stå till svars för att man misshandlar.

Politikerna på Åland visar ingen empati i detta då de inte heller förmodligen läst eller skaffat sig förståelse för vad som i verkligheten hände. Symtomatisk kan jag själv konstatera att det dåvarande Socialdemokratiska Lantrådet Camilla Gunell gav uttryck för att hon själv fick arbeta som barn och att hon därmed inte fick gå och simma hon heller då hon var barn då de säkerligen fick arbeta som slavar lika som vi fick göra. Att jämföra oss i att de som är politiker idag själva inte hade det så lätt är billigt kränkande nedvärderade mot oss som man systematiskt misshandlade och slog. Samma attityd kan man skåda från övriga Åländska politiker vilket även speglar Åland som ett empatilöst konservativt samhälle.

Här under kan man läsa samtliga protokoll. Jag kommer nu att lämna detta till överklagande för att få klarhet i avslagen med motivering om vad som är orsak till avslagen till Landskapets prövningsrätt. Detta för att få underlag till Europadomstolen för att pröva detta om mänskliga rättigheter. Läser man i protokollen finns ingen motivering mer än man avslagit mina krav rakt av ungefär som man gör i stater där diktaturen präglar samhället. Själv anser jag man lagt humanismen helt ur spel samtidigt som man valt att hyckla om våra barndomar. Förmodligen därför därför att man tänker lika som lantrådet. ”Jag fick ju inte heller simma…”

Beslut Ålands Lanskaps-regering Utr Åland 1Utr Åland 2Utr Åland 3Utr Åland 4Utr Åland 5Utr Åland 5Utr Åland 6Utr Åland 7Utr Åland 8Utr Åland 9Utr Åland 10Utr Åland 11Utr Åland 12Utr Åland 13

Lämna en kommentar