Otack är världens lön.

Under många år har jag engagerat mig i den sociala barn och ungdomsvården. Särskilt tillsammans med dem som hamnat utanför den genuina familjen in i samhällets vård. Allt utifrån egen erfarenhet. Allt med focus på att vad som hände mig borde inte få hända och ska inte få hända idag vilket det fortfarande gör. Detta trots alla avböner det svenska samhället har gjort efter att jag var en av de mest pådrivande i Sverige i att visa vad som hände oss och som samhället i Sverige även gjort avbön från.

När det gäller de vanvårdade själva finns det en hel dela att säga om nu då svallvågorna efter de år som gått lagts sig där många av de som stod mest på barrikaderna förmodligen har erhållit ersättning för vad de utsattes för med en summa på 250,000 riksdaler.

Året 2004 då jag satt på det gamla barnhemmet Vidkärr i Göteborg hade jag ingen aning om vad som skulle hända. Där beslöts att vi skulle enträget arbeta på att få upp vad samhället hade åsamkat många av deras barn. Under hela två års tid arbetade vi på med möten där vi nötte mot journalistiken att de måste ta upp detta för att skriva och berätta. Detta i samklang med föreningen Samhällets Styvbarn som vi då lade grunden till där jag satt som föreningens förste ordförande. Föreningen arbetade på och många kom till oss i vår kamp om att få upp vanvårdsfrågan till regeringens bord.

När detta så skedde blev det liv i luckan. Då poppade det upp föreningar vars syfte var att kräva skadestånd med orealistiska summor i bagaget. Föreningen Stulen barndom skulle ha en miljon för varje år man hade suttit i samhällets vård. Inbördes började de slåss och bråka. Därmed klövs föreningen samtidigt som de polisanmälde och härjade vilt med varandra. Nya föreningar kom till. Vanvårdad och bortglömd kallade sig ett av nytillskotten. Här kom man tydligt inte heller överens. Därmed föddes en förening till med namnet Maskrosbarnen som visade med tydlighet hur rättshaverister agerar. Skamligt är det hur alla höll på. Idag är det tyst och mörkt inom alla föreningarna.

Själv har jag blivit hotad om än det ena med det andra. Kronan på verket är att en av de mest utmärkande rättshaveristerna även stämt mig för förtal då jag öppet deklarerat sättet att tjäna pengar på andras olycka. Kritiserat dessa rättshaverister har jag gjort dagligen inom de föreningar de använde som verktyg för att skaffa sig ersättningar på ett billigt sätt. Målet för dem var att få ut pengar av samhället. Detta utan att prestera mer än att de skämt ut alla som vanvårdats. Vad dessa föreningar visat är att de på intet vis medverkat till förändring inom vården då deras fokus endast har varit att få ut pengar.

Allt har ändå inte varit förgäves. Föreningen Samhällets Styvbarn har haft en bra verksamhet från och till. Mycket fick vi till som förändrade vården med att insyn i verksamheterna tillfördes tillsammans med en hel del till fördel för de som samhället ska vårda. Även här förekom bråk och elände. Uteslutningar och kränkningar mot varandra blev ett märke lika som i övriga föreningar där rättshaveriet blev lika tydligt som i nämnda föreningar. Kränkande uttalanden mot varandra blev en vardaglig tes inom föreningen. Även här har förekommit oegentligheter där föreningen som även blev ett Riksförbund med statligt stöd för att verka har fåt krav om återbetalning av stödet. Idag vet ingen vart stadstödet tagit vägen. Styrelsen har sagts sig lagt av. Ingen tar ansvaret. Staten vill ha pengarna tillbaka då de inte redovisat vart allt tagit vägen.

Mycket av detta som förekommit i spåren av vanvårds utredningen har jag kritiserat. Främst den oseriösa föreningsverksamheten där rättshaveristers agerande blev märket. Inbördes bråk och elände påverkade dem själva så att vanvårds ersättningen frös inne till många av dem som blev utan pengar. Allt för att föreningarna inte höll sams där de bråkade inbördes om pengar de skulle ha. Att de själva med verkade till att regeringens beslut om ersättning kom till på att man bråkade inom kollektivet har de inte förstått lika lite som de förstår detta idag. Kriterierna  i ersättningsnämnden blev helt orealistiskt orättvist. Själv ser jag mitt arbete vilket jag även är engagerad inom idag hur allt visar på att otack är världen lön.

Hotad och trakasserad har jag blivit av dessa rättshaverister under många år. Fortsättningsvis kommer hot om att jag borde flytta tillbaka till Åland. Rättshaverister ger heller aldrig upp. Stämningar är deras mantra. En rättshaverist ser ständigt felen hos andra. Rättshaverister liv är att klaga och förfölja då de själva in te ser egna brister och fel. Hade vi inte haft dessa rättshaverister som blev de som satte dagordningen i ersättningsfrågan så hade alla fått den rättmätiga ersättning de borde ha fått. Rättshaveristerna satte krokben för sig själva och all de som blev utan ersättning tack vare deras agerande som mest var för deras egen del samtidigt som de övergav kollektivet.

Som sagt är otack världens lön. Hade inte vi som drog igång vanvårdsfrågan 2004 hade inget hänt som nu har hänt. Vad som mest är utmärkande är ändå att den som gapar efter mycket oftast tappat hela stycket. Att vanvårdersättningen uteblev för många kan man tacka alla de rättshaverister som medverkade till att hälften av de vanvårdade blev utan ersättning. Själv har jag inget egenintresse i detta då jag inte vanvårdades i Sverige. För mig är detta ett intresse i rättvisa och inget annat. Fortsättning lär med all säkerhet följa…

4 reaktioner på ”Otack är världens lön.

 1. Rättshaverist!
  Snälla Krister dina skrivelser till allt från Riksdag/ Regering / Socialstyrelse är offentlig handling.
  DU och ingen annan än du har avundsjukt skrivit om att skilja axet från vetet. DU och ingen annan än DU har hånat dem som varit omhändertagna i Sverige.
  Hur du kunde bli inbjuden till Upprättelseceremonin är fortfarande en gåta om nu inte din hustru stod för den inbjudan.
  DU skriver med en ton av självnöjdhet och förträfflighet som är skrattretande!

  DU har inte gjort någonting annat än försökt använda de vanvårdade för egen vinning.
  DU har själv orsakat att du aldrig kommer få det du hela tiden varit ute efter nämligen en ersättning enligt den Svenska modellen utbetalt av Finland.
  DU har skämt ut vanvårdade överlevare med ditt ständiga hat och avundsjuka!

  Sluta använda andra för egen vinning. DU är ta mej tusan inte socialdemokrat i tanke och handling utan en stor egoist.
  Min uppfattning om DIG är helt annorlunda än din egen självbild.
  Din självgodhet passar din spegel men varför bloggar du om en utsatt grupp?

  Många av dem du föraktar har haft en mycket svår uppväxt och ditt förakt för utsatta passar bättre inom Sd där du antagligen hör hemma i hemlighet?

 2. Sådärja. Inget nytt på himlen.Tydligheten i inlägget här visar vad jag skrivit. Kommentaren här speglar tydligt ansiktet om och hur många av de mest utmärkande agerat i upprättelsefrågan. Hot och kränkande tillmälen är den vardagsmeny de serverat mot varandra dagligen och som blev kontentan av att många inte fick den ersättning de borde ha fått.
  Tydligt fick inte den som skriver här något heller. Därför måste man spotta och håna. Samtidigt hävdar man sig själv som den bäste av människa. Bäst gör man detta i under i feghetens tecken. Gömma och skrämma är rätthaveristens bästa märke.
  Detta vad denna man skrivit här har jag hört och levt med under många år. Feg är jag i sanning inte. Öppet kommer jag att deklarera deras avsikter där de endast är ute i eget ärende. Kommentaren här visar på hur illa de ställt till det för sig själva. Ibland får man säga som det är. Synden straffar alltid sig själv. Sent ska syndaren vakna.
  Avslutningsvis. Varför lär man sig aldrig att sköta sig själv utan att ständigt lägga skulden de själva är upphovet till ovanpå andra…

 3. Du Krister det svar du skrivit till gäst är egentligen kritik som bättre passar in på dig själv.
  Håller med gäst på alla fronter. När man är så inskränkt som du Krister så ser man inte att du slagit krokben för dig själv, vilket du har gjort.
  Din rappakalja är bara ett enda STORT ORDBAJSERI, för det finns ingen substans i din kommentar/kommentarer.

  Vi är många som vet hur din avundsjuka fått dig att i skrivelse efter skrivelse baktalat de svenska vanvårdade, vilket förmodligen gjorde att du själv åkte på pumpen i Finland. Svinhugg går igen som du vet!!!

  Förvånande är att du fortfarande hänger kvar kring Sveriges vanvårdsfråga fast du inte har med vår upprättelse att göra. Förmodligen handlar det om att om inte du får ersättning ska ingen annan ha det heller. Det kan inte handla om något annat.
  Annars är det svårt att förstå ditt motiv till att du envist hänger kvar fast du inte har med saken att göra.

  Du avslutar med att man ska sköta sig själv. Varför gör du inte det själv, du har själv lagt dig i något som du faktiskt inte har med att göra och verkligen gjort stor skada. Det får en tänka på att du tänker att hämnden är ljuv……..

 4. Bra att fler försöker nå fram till denne Krister Lumme som kränkt överlevare år ut och år in ! Det är ytterst märkligt att denne påtagligt sjuke person fått förtroendeuppdrag inom socialdemokraterna. Om det Krister Lumme står för är socialdemokratisk politik är det ett ruttet parti! Hur en rättshaverist och galning kan sitta som nämndeman säker allt! När det gäller vanvårdsfrågan har Krister Lumme inte gjort annat än utnyttjat överlevarna för egen vinning och dragit ett löjets skimmer över en seriös fråga. Lumme är en clown åt politiken😜 En pajas åt socialdemokratin😩

Lämna en kommentar