Mognad

Mognad

Baksidestext Mognad av Krister Lumme

I den tredje delen av Krister Lummes självbiografiska romansvit möter vi huvudpersonen Thomas Luma i ett nytt skede i livet. Han är i tjugoårsåldern och försöka lägga sin hemska barndom bakom sig, men det är inte lätt. Med en ung kvinna och två små barn försöker han få livet att gå ihop. Han kämpar på järn bruket i Oxelösund och som sjöman och söker tröst på krogen. Han lär sig nya läxor och möter nya människor och nya äventyr.

Krister Lumme berättar om ett livsöde som beskriver en del av Sverige och Åland. Han har tidigare utgivit Guds lilla barnskara och Tvivlaren om Thomas Luma. Krister Lumme bor i Mariefred utanför Stockholm. Han är även politiskt aktiv.

Om Guds Lilla Barnskara:

”Romanen är lättläst, enkel och effektivt skriven, därtill med insiktsfull psykologi samt god miljö- och personskildring. Här finns många starka scener som belyser barns utsatthet.
Björn Gustavsson Bibliotekstjänst / Sverige
Personligen upplever jag Krister Lummes bok synnerligen välkommen. Jag har inte läst något motsvarande på länge och kommer närmast att tänka på
Harry Martinssons ”Nässlorna Blomma.” Den är välskriven med ett språk som är både enkelt och tydligt och som gör romanen till en sträck läsnings bok. Theodor Kallifatides sade att allt språk skulle innehålla världen för att var bra. Språket i Guds Lilla Barnaskara om fattar världen.

Kalevi Granqvist Vasabladet / Finland

I Krister Lummes debut bok är huvudpersonen pojken Thomas som för recensenten blev så levande att han omedvetet döpte om honom till Krister, medveten om att boken är självbiografisk. Lumme skriver engagerande och interfolierar berättandet med levande dialog. Boken är lämplig läsning för alla (och särskilt för enskilda och myndigheter som har ansvar för barn). Lumme skildrar där sin barndom och tidiga ungdom på ett åländskt barnhem vid namn Stiftelsen Hemmet under 1950-och 1960 talet. Kulturskriften Horisont / Finland

Om Tvivlaren:
Krister Lumme, född 1946, debuterade häromåret med en insiktsfull och självbiografiskt färgad roman om en pojkes uppväxt på ett Åländskt barnhem, under stenhård auktoritär regim. I sin nya roman, Tvivlaren, möter läsaren samme huvudperson. Efter att i slutet av förra boken ha lämnat ”uppfostringsanstalten ”(”där han hade blivit hunsad hela sin barndom)” försöker nu 15 årige Thomas orientera sig en plötslig fri tillvaro. Motivmässigt finns paralleller till Harry MartinsonsNässlorna Blomma”(1935) och ”Vägen ut”(1936). Lumme skildrar Thomas vuxenblivande via sjömans värld (och den frihet detta kringflackande liv representerade ännu på femtiotalet). Lummes osentimentala utvecklingsroman ansluter sig till klassisk sjömans skildringar men har sin särprägel i den ogarderade gestaltningen av livet ombord och på sjaskiga hamnbordeller. I slutet av berättelsen; i möte med en kvinna, kan Thomas äntligen undslippa ensamhetskänslan som förlamat honom sedan modern lämnade honom på barnhemmet.

Lektör Björn Gustavsson Bibliotekstjänst / Sverige

Lämna en kommentar