Lekmannadomaren 2019 nr 1


Efter att ha verkat som nämndeman under många år i Eskilstuna tingsrätt har jag följt debatten om nämndemännens vara eller inte vara. Ofta och mycket är argumenten den att man borde göra om nämndemannasystemet så att nämndemän inte tillsätts av politiska partier. Därmed menar de som ofta argumenterar om ett nytt system inte ska tillsättas på politisk basis.

Nämndemannen ska vara politiskt neutrala menar man. Frågan jag ställer mig när och hur ska nämnden vara neutral då de redan är det i domstolarna idag. Någon politik får inte framföras inne i domstolen. Politik förekommer inte. Men ändå är debatten den att så är fallet. Att människor oavsett om de är tillsatta av politiska partier eller inte har en politiks uppfattning oavsett vem som tillsätter dem har man inte någon tanke att tänka om. Här har man fastnat i något de inte har någon kunskap om samtidigt som de även ofta ramlar ur den demokratiska ramen om att i vår grundlag står det klart och tydligt att ”makten utgår ifrån folket”. Folket är vi alla. Detta ska vi även hålla oss till inne i våra domstolar. Vad vi har idag är ett system med lekmannadomare som kompletterar den juridiska kompetensen med verkligheten om och hur den är ute i samhället.

Visst är det så att det är politiska partier som tillsätter nämndemännen idag. Att så görs är en styrka i demokratisk ordning då de politiska parterna ofta och mycket vet vilka och vem de nominerar. Vad som skulle ske i omvänd ordning är att då skulle godtycket få nominera om man skulle ha nämndemän med enbart äger juridisk kompetens. Om så sker kommer nämndemän att sitta som experter på juridiska termer medan kunskapen från den vanlige medborgaren om hur det är ute i samhället försvinner. Vad som även sker är att domstolarna kommer att domineras av högt utbildade individer som ofta bär en borgerlig höger prägel där den vanlig arbetaren ställs på undantag av en elit som kommer att dominera domstolarna.

Så långt detta. Själv känner jag en hel del människor idag som är mycket kompetenta och erfarna då det gäller om och hur våra domstolar idag verkställer straff och ordning i landet. Här lägger jag ut om och hur en skribent i en ny utlagd nämnd tidning ser på nämndemans diskussionen idag.

Läs ledaren i tidningen här:

För en tid sedan lyssnade jag på Gomorron Världen. Programmet sänds i P1 mellan 9- 11 på söndagarna. En mycket bra och trivsam början på dagen. I slutet av den inledande timmen följer en diskussion med de tre deltagarna i den återkommande panelen. En av de sista frågorna som de tre ska ta ställning till är:

Ska vi ha lekmannadomare i landets domstolar?

Svaret hos två av de tre var jakande, den tredje ogillade idén med lekmannadomare. Argumenten har jag hört förut.

”Vi ska inte ha politiskt tillsatta domare”. ”Det är fel att ha personer utan juridisk skolning i domstolen.”

”Det ska enbart vara juridiskt kunniga som ska bestämma om en människa ska frias eller fällas.”

Vad som sällan förs fram är varför vi har lekmannadomare i domstolarna överhuvudtaget. Skälen är många. Nämndemän ska fungera som något som kontrollerar. En allmänhetens öga i domstolen. Att bidra till att allt går rätt till. Nämndemännens uppgift är också att bidra till att domar formuleras på ett så klart och tydligt sätt som möjligt. Att svenskan är en klar och tydlig svenska och inte en exess i ett juridiskt främmande språk.

Många av nämndemännens försvarare hänvisar ibland till domstolar utan lekmän. EU- domstolen exempelvis. Många av domarna där författas ofta på ett synnerligen snårigt sätt, påpekar nämndemännens försvarare. Ett stundtals exkluderande och svårförståeligt språk. Ett exempel på varför lekmän är viktiga i en domstol. Paneldebattören som ogillade nämndemän påpekade att lekmannadomarna inte är juridiskt skolade.

Vad som kunde ha sagts i sammanhanget var: Detta är ju inte alls meningen. Syftet med en lekmannadomare är just det, att inte vara juridiskt skolad. Nämndemännens medverkan är att öka förankringen för domstolarna bland allmänheten. Att öka rättsväsendets legitimitet.

Till slut.

Varför har då de politiska partierna fått uppdraget att nominera personer till uppdraget?

Den intelligenta tanken är följande: Partierna representerar allmänheten. En medlem i ett parti ska kunna tillbaka till sitt parti och påpeka vederbörande uppfattar som brister i lagstiftningen.

Så är tanken. I bästa fall påpeka något som förbättrar, något som ökar rättssäkerheten. Något som sålunda kan sluta i en proposition i riksdagen.

Bra eller dåligt tänkt? Nämndemännens vara eller icke vara. Ett ämne vi lär återkomma till fler gånger.

Staffan Ringskog

Redaktör

 

Här kan man läsa mer om hur vi nämndemän uppfattar vårt uppdrag som de lekmannadomare vi förvisso är. Denna tidning finns ännu enbart som nättidning och som är oberoende av politiska ställningstaganden. Däremot kommenterar tidningen faktum om vårt arbete och vad en nämndeman har som uppgift att fungera i som domare. Detta för att verkställa de lagar vi har om någon hamnar inför skranket som det så vackert heter i andra sammanhang…

Läs första numret här: LEKMANNADOMAREN 1 2019


Lämna en kommentar