Boka mig som föreläsare.

krister-0162Med anledning av den gångna vanvården av barn som bedrevs i Sverige på 40 talet kan man idag engagera mig som föreläsare. Jag  är en av dem som upplevt en hel del i livet i spåren av den misshandel av barn som bedrevs med samhällets goda minne där jag själv blev en av Samhällets Styvbarn.

Jag var även en av dem som drev vanvården för kännedom ända upp till regeringens bord där den nu är avlutad med både en ursäkt och ersättning till dem som vanvårdats mycket illa av samhället. 

Uppdraget för mig idag är att berätta om en vanvårdad uppväxt på barnhem från fyra års ålder till konfirmationen då jag som femtonåring kastades ut i livet.

Vägen har bitvis varit en krokig väg med missbruk av alkohol och oroligt leverne. Om mitt liv som barn har jag berättat om i romanen Guds Lilla Barnaskara.  I romanen Tvivlaren skriver jag om  upp fortsättningen ut i livet som sjöman där jag berättar om hur jag hittade min första familj i livet som blev sjömanskollektivet.

Tvivlet fanns en lång tid inom mig. Jag fortsätter i mitt författarskap med att berätta i romanen Mognad som i många delar handlar om situationen jag hamnade i då jag själv skulle konfronteras med föräldraskapet som mina egna föräldrar misslyckades med.

Att växa upp på barnhem är en upplevelse som man måste uppleva för att förstå och som jag med egen erfarenhet har dokumenterat och som jag även kan berätta om.  Dagens vård är även den på sina håll bristfällig där samhället lika som i gången tid även idag får skörda  individer som inte får den vård de behöver då den egna familjen sviker.

Med erfarenhet av att växa upp utan samhällets skyddsnät erbjuder jag mig att berätta om hur jag upplevt en barndom som är ett vittnesbörd om kränkningar om ett barns uppväxt med hugg och slag och som blev en ryggsäck för mig som person ut i livet.

Väl mött i en dokumentation om livets vedermödor på både gott och ont där mitt liv är ett liv av många som växte upp utan föräldrar. Jag är en utav dem som berättar därför att många inte vågar berätta därför att berättelserna är både skrämmande och skamliga när samhället sviker lika som föräldraskapet svek hos mina föräldrar.

Krister Lumme /Mariefred 2018

Maila mig eller ring:

mail:  krister.lumme@telia.com

mobil tfn 072 211 67 73

hem tfn +4615910315