Jurist kandidater och jurister borde utvisas från våra domstolar.

Under några år ha jag nu suttit som nämndeman Eskilstuna Tingsrätt. Mycket jag viste förut har jag fått större vetskap om då det gäller att döma och se samhällets rättssystem hur det fungerar. Allt är en läraktighet jag försöker leva upp till. Ofta kan jag konstatera att brister i polisutredningar blir mycket synliga. Dåligt polisarbete med bevis om att döma någon har jag suttit med som nämndeman där ärendet lagts ned i brist på bevis.

Frågan jag ställer mig är varför en åklagare ändå tar upp ett fall som kommer att läggas ned. Här kan jag se brister hos både åklagare och poliser. Ändå kan jag konstatera att i de flesta fall är rättssäkerheten god i våra domstolar. Vad jag pekat på här händer och kommer så att även hända i fortsättningen då det säkerligen är så att resurser inom polisen saknas idag i att göra grundliga förundersökningar om vad som ska upp i en domstol.

Vad jag även kan konstatera är att i idag har vi en annan rättsröta jag inte kan begripa att så får fortsätta. Då det gäller Advokater och försvarare kan jag konstatera att idag kan vem som helst kalla sig för att vara jurist. Juristkandidater och övriga sk juridiskt kunniga kan idag starta ett jurist företag där de sedan sitter och försvara klienter i våra domstolar. Att samma personer inte behöver hålla sig till etik och moral som Advokatsamfundets Advokater verkar i behöver inte en jurist idag bekänna sig till.

Jurister kan idag sitta i våra domstolar och hålla hov i eget mål där de även som exempel kan stämma samma motpart för att därmed tjäna pengar två gånger i samma mål. Vidare behöver inte en jurist kandidat eller en som kallar sig för jurist att bekänna sig till vad etik och moral är för något. Idag kan en jurist sitta i en domstol och i princip säga vad han vill utan att någon granskar vad han sagt och säger. Advokatsamfundet utesluter ett antal advokater varje år som inte håller sig till god advokatsed. Juristkandidater och jurister sitter där de sitter.  Ser man till oss nämndemän och advokater samt vittnen har vi avlagt en ed på att vad vi säger är sanningen och enbart sanningen. Här slingrar sig juristen fint genom nätet på ett sätt som är upprörande och beklämmande då han eller hon inte behöver finnas inom något regelverk som synar deras sätt att agera. Många som kommer in på deras kontor kan inte heller skilja på vad är en advokat och vad är en jurist.

Jag har därför skrivit till Justitiekanslern där jag påpekar olägenheten i att  jurist kandidater som inte når upp till advokatens kunnighet kan sitta och försvara mänskor i våra domstolar där de utnyttjar rättssamhället för att få någon fälld så de själva kan tjäna pengar.  Tydligt är att mycket av denna vara finns i Sverige där man kan läsa på universitet en jur.kand. och sedan öppna kontor utan att uppnå Advokatens kunnighet och status.

 

Skrivelse till Justitiekanslern : Vem värnar klienternas rättssäkerhet idag i Svenska domstolar

 

 

En reaktion på ”Jurist kandidater och jurister borde utvisas från våra domstolar.

  1. Hej Krister,

    känner av olika skäl att rättssäkerheten verkar vara som bortblåst i samhället, inte bara inom polisen och i åklagarskrået, utan även på civila områden som socialförsäkringen och i vården, där många far illa, t o m dör utan att ens ha fått den omtanke som lagen föreskrivit. Hoppas innerligt att solidariteten blir vinnare i valet i år, för det gör mig mörkrädd att se hur välfärd, omtanke och hänsyn bytts ut mot krasst tänk. Tror du att solidariteten får en chans? Oavsett hur det går med den saken vill jag tacka dig för att du skriver, berättar och agerar som du gör, det behövs fler som du som står upp för dessa viktiga frågor. Rösta rött lär jag göra, om det så ska ske genom ombud! Hjärtat sitter ju trots allt till vänster…

    Hälsningar, f.d. Styvbarnsmedlem/Hägersten

Lämna en kommentar