Ett dokument berättar…

Här är åter ett bevis på hur man på Åland såg ned på barn som samhället skulle ta hand om. Avtalet som är påskrivet av ansvariga samhällsbärare mellan en Agrolog bonde och hans hustru visar på hur enkelt och kränkande man vid denna tid agerade mot de barn man skulle ta hand om. Att i ett avtal vilket här är en i högen av många, delge och skriva om att fadern ev. var en alkoholist eller att modern var en lösdrivare bevisar åter på hur kränkande det åländska samhället var mot omhändertagna barn.

Många tyckare kommer säkerligen att hänvisa till att tiden då var sådan. Själv vill jag påstå att konventioner och brott mot mänskliga rättigheter visar på sin motsats. I det övre stycket av avtalet är det ett barnhem det handlar om. I den nedre är det en anstalt man placerat barnet på. Barn ska inte sitta på anstalt. Underförstått skulle barnet uppfostras och därmed även betygsättas samtidigt som samhället underförstått har lagt en straffskala på barnet för att uppföra sig. Ett föräldralöst barn var därmed en stämplad individ som var född med fan stämplat i pannan. För 150 mark i månaden kunde därmed man på barnhemmet misshandla och slå de barn man tog hand om. Ett klart brott mot barnkonventionen som Finland skrivit under vilket man skulle leva efter men som man bröt konsekvent mot ända långt in på sjuttiotalet.

Ser man till texten och formuleringarna i detta avtal visar det även en humanism som visar på att det var förvaring i uppfostringssyfte man höll på med. Att de som därmed sedan fanns på anstalten och uppbar ersättning för individen där man plågade och drev barnarbete med piskan på ryggen bekommer inte de politiker som gav avslag för ersättning. Allt detta till fromma för dem själva samtidigt som den åländska befolkningen lika lite visade på ingen humanism samtidigt som de tillsammans med sina politiker ansåg att vad som varit är att det är bara är att bita ihop och vända blad.

Än en gång. Ålänningarna borde skämmas som lät detta gå förbi utan att de barn som man slog och kränkte inte fick en upprättelse och rättvisa mot hur man på ön en gång i tiden misshandlade barn. Skamligt är det och osmakligt kommer det att fortsätta vara då de åländska politikerna inte ens har kommenterat varför de inte ansåg att en ekonomisk ersättning var skälig mot den misshandel som utfördes på de barn man skulle vårda.

Nu väntar jag och många fler om vad själva statsmakten i Finland ska ge som slutlig kommentar till den utredning de till vissa delar har bett om ursäkt för. Om man även i den politiska bänken på högsta nivå i Finland anser detta var lika ovidkommande då det gäller att ersätta dem man misshandlat kommer skammen att flyta ordentligt för evig tid i Finland lika som den idag gör på Åland.

Här visar ett litet dokument i högen en ovärdighet som man kan läsa om och hur värdet låg hos dem man omhändertog. I dokumenten syns detta på skrift. Vad som hände barnen både psykiskt och fysiskt på barnhemsanstalten är spår som försvunnit men finns kvar hos dem som ännu lever med skammen och förnedringen fortfarande i kroppen och kommer så att göra fram till döden inträder. Detta hos dem lika som hos deras gelikar som ofta gick bort i tidig ålder pga. av samhällets kränkningar av dem som gjorde att de inte orkade leva ett lika långt liv som övriga i samhället bevisligen gör om de slipper utsättas för förnedring och skam som barnhemsanstalts barnen fick ta med sig ut i livet.

Intagen-Stiftelsen-Hemmet pdf

Lämna en kommentar