Om Vanvård i den sociala barnavården

  Utredningen om vanvården lämnade som alla engagerade vet, en delrapport där man angav att det samlade intrycket från de första sextio intervjuerna är att flertalet intervjuade från både institutioner och fosterhem bär med sig svåra trauman och smärtsamma minnen från fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och vanvård. I rapporten skrivs: ”Vi känner … Läs mer

Jo Anmälan om hur isolering används som straff mot barn

JO –Anmälan Myndighet och/eller tjänsteman anmälan riktar sig mot. OBS. Svaret 09-07-06 )med kommentar finns längre ned på sidan. Statens Institutionsstyrelse/Generaldirektören. PÅ vilket sätt anser ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt. Jag anser att detta är en skandal av stora mått. Att idag år 2009 i Sverige där man låser in barn i celler är … Läs mer

Vad som förekommer idag då det gäller den generella barn och ungdomsvården.

Här under kan man läsa om vad som förekommer idag då det gäller den generella barn och ungdomsvården. Exemplen  här kommer ifrån HVB-Hem men finns säkerligen även inom den sk generella familjevården. Insynen i hemmen är oftast minimala med oanmälda besök så att de som har detta som försörjning kan städa undan missförhållanden så att … Läs mer

Därför finns jag åter med i Riksförbundet Samhällets Styvbarn.

Efter att medverkat till föreningen Samhällets Styvbarns födelse den 20 Mars  år 2004 är jag åter tillbaka i föreningens styrelse som grundlade sin verksamhet  på det fd barnhemmet Vidkärr i Göteborg.Jag har under åren kritiserat föreningen och övrig föreningsverksamhet då det gäller verksamhet som bedrivs då det gäller den gångna vanvården för den extremism som … Läs mer

Mitt tal

Hej och välkomna. Idag är det ganska så exakt på timmen fem år sedan vi samlades ett antal personer här på Vidkärrs före detta barnhem. Vi var då fast beslutsamma att berätta om den vanvård som bedrevs här under många år ifrån början på 1930 talet ända fram till åttiotalet. Barnhemmet här i Vidkärr startades … Läs mer