Så utreder man i Finland idag

Missförhållanden, vanvård och våld vid vård utom hemmet inom barnskyddet Anstalterna och fosterfamiljerna inom barnskyddet har i uppgift att ge placerade barn en trygg barndom. Ibland uppfylls inte denna uppgift och barnet utsätts för missförhållanden, vanvård och till och med våld vid vård utom hemmet. Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet startar en utredning … Läs mer

Anmälan till Finska JO ang uteblivet svar ifrån Finlands regering och President.

Till Riksdagens justitieombudsman i Finland.   Härmed lämnar jag en skrivelse till finska JO med anledning av att den finska regeringen och presidenten i Finland inte svarar på skrivelser jag ställt till dem för över ett år sedan. Tydligt anser man sig behöva svara på skrivelser ifrån dem som valt dem till ämbetet och som … Läs mer

Till Finlands President och Regering

OBS. Utredning har påbörjats. Läs mer här Pressmeddelande. Med anledning utav att den Svenska utredningen om Vanvården här i Sverige nu är avslutad kommer undertecknad att kräva en likadan utredning i Finland. Uppväxt på Åländskt barnhem där vanvården praktiserades lika som i Sverige har undertecknad krävt utav de Åländska politikerna att de ska göra en utredning … Läs mer

Bättre sent än aldrig…

  Efter ihärdig korrespondens och påtalan till både politik, myndigheter och President i Finland pågår idag en utredning om vanvård på barnhem och i familjehem från 1930 talet fram till 80 talet. Någon vetskap om att den finska regeringen både utreder och forskar i den vanvård på barnhem som jag själv råkade ut för och … Läs mer

Till Finlands Regering / President .

Uppmaning och krav om barnhems kränkningar i Finland under åren 1950-1960-1970 Men anledning av att den svenska regeringen kommer att besluta om undersökning hur barnhemsbarns förhållanden var på barnhemmen i Sverige under 50-60-70 talet kräver kräver jag att Regeringen även i Finland förutsättningslöst prövar frågan. Det finns idag tydliga bevis som styrker att även i … Läs mer