Så utreder man i Finland idag

Missförhållanden, vanvård och våld vid vård utom hemmet inom barnskyddet Anstalterna och fosterfamiljerna inom barnskyddet har i uppgift att ge placerade barn en trygg barndom. Ibland uppfylls inte denna uppgift och barnet utsätts för missförhållanden, vanvård och till och med våld vid vård utom hemmet. Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet startar en utredning … Läs mer

Anmälan till Finska JO ang uteblivet svar ifrån Finlands regering och President.

Till Riksdagens justitieombudsman i Finland.   Härmed lämnar jag en skrivelse till finska JO med anledning av att den finska regeringen och presidenten i Finland inte svarar på skrivelser jag ställt till dem för över ett år sedan. Tydligt anser man sig behöva svara på skrivelser ifrån dem som valt dem till ämbetet och som … Läs mer

Till Finlands President och Regering

OBS. Utredning har påbörjats. Läs mer här Pressmeddelande. Med anledning utav att den Svenska utredningen om Vanvården här i Sverige nu är avslutad kommer undertecknad att kräva en likadan utredning i Finland. Uppväxt på Åländskt barnhem där vanvården praktiserades lika som i Sverige har undertecknad krävt utav de Åländska politikerna att de ska göra en utredning … Läs mer