Valet i Strängnäs samt lite till…

Valet 2018 blev en rysare. Mest hände detta sig i valet till riksdagen. Ännu är inte det fullvärdiga valresultatet klart. Mer om valet kan man läsa om här under i rubriker för analys. Själv hamnade jag utanför kommunfullmäktige denna mandatperiod efter att suttit som ordinarie i kommunens högsta beslutande församling i fyra mandatperioder. Vi socialdemokrater i … Läs mer

Brev till socialdemokraterna i Riksdagen

Här lägger jag ut en skrivelse jag tillsänt Socialdemokraterna i Riksdagen. Jag anser det är ett stort svek av samhället att inte visa den rättmätiga ersättningen/upprättelsen till de som vanvårdats mer illa än vad ersättningsnämnden visar. Någonstans har allt havererat. Att avförda så många man gjort visar på att detta inte är seriöst då jag … Läs mer

Att få Brantingmedaljen är stort…

Att få erhålla en medalj för sin politiska gärning kändes ett tag overkligt då jag inte var beredd på att jag detta år skulle få tillhöra denna skara som bevisligen med medaljen i handen funnits med i den politiska hetluften i många år. Jag är stolt och ödmjuk att jag ifrån Socialdemokraterna  i Strängnäs och då främst ifrån  s föreningen i Mariefred visat … Läs mer