Bilder ur Mognad

img1

Här kan du se verklighetens bilder i  Mognad.

1-motorseglaren-carlsholmMotorseglaren Carlsholm. Thomas mönstrar av fartyget där han sedan får reda på att han skall bli fader.

2-thomas-pa-vag-upp-till-brygganThomas på väg upp till bryggan

 

3-sjomannen-thomas-tvivlarenSjömannen Thomas Luma Tvivlaren

16-jarnverksarbetare-thomasJärnverksarbetare

5jarnverket-ute-ifran-havetOxelösunds järnverk ute ifrån havet

9-har-begravdes-karl

6-liisaLiisa

7-tutteli-och-liisaTutteli och Liisa

17-tutteli-och-micke

18-sommar-pa-sextiotaletTutteli och Micke

14-motorseglaren-isfahanms Isfahan på resa till Persiska Viken.

15-linjedopLinje dop

Linjedop

Motorseglaren Kalmarvik som Thomas seglade med kalsten från Storungs på Gotland till Oxelösund.
Motorseglaren Kalmarvik som Thomas seglade med kalksten från Storungs på Gotland till Oxelösund.

untitled-scanned-08Besättningen ifrån ifrån ms Kalmarvik slår runt…

untitled-scanned-07Thomas tar sig en sväng…

13-ms-kalmarvik-i-oxelosunds-hamn-pa-sextiotaletms Kalmarvik lossar kalksten vid malmkajen  i Oxelösund på sjuttiotalet .

Bryggan där Thomas misshandlades en stormig natt utav styrman Nord, även kallad styrman rödskägg...
Bryggan där Thomas misshandlades en stormig natt av styrman Nord, även kallad styrman rödskägg…

storungs-gotland

Lastning av kalksten i Storungs på Gotland.

19-motorseglaren-pingvinms Pingvin på ingång till Oxelösund med sten i lasten.

20-thomas-och-my-ombord-i-ms-pingvinThomas tillsammans med MY ombord i ms Pingvin.

Mognad

Romanen  Mognad

I romanen Mognad skall Thomas bilda familj med allt han hade som ryggsäck med sig ut i livet. Du som redan läst mina böcker kommer här att få uppleva en turbulent tid då Thomas skall träda in i fadersrollen.

Tiden ifrån barnhemmet var kort fram tills han fick vetskap om att han skulle bli fader. Fem år efter att han släpptes ut från anstalten levde han ut sitt liv där han samtidigt även försökte hitta sig själv. Faderskapet skyndade på en sen mognadsprocess hos honom där han trevande tog sitt ansvar som ändå inte räckte fullt ut. Thomas var en orolig individ som sökte sin tillvaro i vuxenvärlden. På barnhemmet kallades han utav föreståndaren för att var den orolig själ. Allt hade han med sig då han fick veta om att han skulle bli fader.

I fortsättningen om Thomas liv försöker jag ge en bild utav att allt inte var enkelt för honom. Ensam fick han göra det bästa utav det arv han bar med sig ifrån barnhemmet. Liisa som han i romanen fick två barn med fick även hon stå ut med allt han bar inom sig på vägen mot ansvaret han ändå försökte ta tag i för att försörja en familj och allt vad som detta innebar. Boken om Thomas ”Mognad” befinner han sig ännu sjömanslivet som fortfarande är en central del ut i livet för honom. Mycket handlar även för Thomas om att finnas i arbetet på Järnverket i Oxelösund dit han kom ifrån barnhemmet ifrån Åland. Skildringen speglar även den bruksmiljö han bytte ut mot sjömanslivet för att finnas hemma med sin familj. Enligt fadern var han en ”hoppjerka” som inte visste var han skulle finnas. Hur detta utvecklade sig under några år fram till trettio års ålder ifrån dom tjugo då han blev fader kommer läsaren mycket få ta del utav. Du som läser här och köper boken kan gå in här och se bilder som visar en del utav sammanhanget i romanen.

Baksidestext Mognad av Krister Lumme: I den tredje delen av Krister Lummes självbiografiska romansvit möter vi huvudpersonen Thomas Luma i ett nytt skede i livet.

Han är i tjugoårsåldern och försöka lägga sin hemska barndom bakom sig, men det är inte lätt. Med en ung kvinna och två små barn försöker han få livet att gå ihop. Han kämpar på järn bruket i Oxelösund och som sjöman och söker tröst på krogen. Han lär sig nya läxor och möter nya människor och nya äventyr. Krister Lumme berättar om ett livsöde som beskriver en del av Sverige och Åland. Han har tidigare utgivit Guds lilla barnskara och Tvivlaren om Thomas Luma. Krister Lumme bor i Mariefred utanför Stockholm och arbetar som fastighetsskötare. Han är även politiskt aktiv.Den sista delen utav Thomas liv förväntas utkomma i augusti 2009.

Om Guds Lilla Barnskara: ”Romanen är lättläst, enkel och effektivt skriven, därtill med insiktsfull psykologi samt god miljö- och personskildring. Här finns många starka scener som belyser barns utsatthet.

”Björn Gustavsson Bibliotekstjänst / Sverige : Personligen upplever jag Krister Lummes bok synnerligen välkommen. Jag har inte läst något motsvarande på länge och kommer närmast att tänka på Harry Martinssons ”Nässlorna Blomma.” Den är välskriven med ett språk som är både enkelt och tydligt och som gör romanen till en sträck läsnings bok. Theodor Kallifatides sade att allt språk skulle innehålla världen för att var bra. Språket i Guds Lilla Barnaskara om fattar världen.

Kalevi Granqvist Vasabladet / Finland : I Krister Lummes debut bok är huvudpersonen pojken Thomas som för recensenten blev så levande att han omedvetet döpte om honom till Krister, medveten om att boken är självbiografisk. Lumme skriver engagerande och interfolierar berättandet med levande dialog. Boken är lämplig läsning för alla (och särskilt för enskilda och myndigheter som har ansvar för barn). Lumme skildrar där sin barndom och tidiga ungdom på ett åländskt barnhem vid namn Stiftelsen Hemmet under 1950-och 1960 talet.

Kulturskriften Horisont / Finland Om Tvivlaren: Krister Lumme , född 1946, debuterade häromåret med en insiktsfull och självbiografiskt färgad roman om en pojkes uppväxt på ett Åländskt barnhem, under stenhård auktoritär regim. I sin nya roman, Tvivlaren, möter läsaren samme huvudperson. Efter att i slutet av förra boken ha lämnat ”uppfostringsanstalten ”(”där han hade blivit hunsad hela sin barndom)” försöker nu 15 årige Thomas orientera sig en plötslig fri tillvaro.

Motivmässigt finns paralleller till Harry MartinsonsNässlorna Blomma”(1935) och ”Vägen ut”(1936). Lumme skildrar Thomas vuxenblivande via sjömans värld (och den frihet detta kringflackande liv representerade ännu på femtiotalet).

”Lektör Björn Gustavsson Bibliotekstjänst / Sverige  Om Tvivlaren : Lummes osentimentala utvecklingsroman ansluter sig till klassisk sjömans skildringar men har sin särprägel i den ogarderade gestaltningen av livet ombord och på sjaskiga hamnbordeller. I slutet av berättelsen; i möte med en kvinna, kan Thomas äntligen undslippa ensamhetskänslan som förlamat honom sedan modern lämnade honom på barnhemmet.

Lämna en kommentar