Om ”Brobygget” som håller på och havererar…

Läste idag i Kuriren om besparingarna i Strängnäs kommun och då främst inom hemtjänsten. Vad jag hävdar är att här går man fel väg. Att man i Strängnäs inte lärt sig av de höga sjuktalen som finns och som är högst i landet är märkligt ifrågasättande. Att sjuktalen ökar och att kostnaderna blir höga fanns det inte några rader om i kommunens dominerande tidning. Lika lite fanns det inget heller något att berätta om då det gäller den arbetsmiljö man skapar samtidigt som det ska sparas.

Frågan för mig är att när ska politiken sätta ned foten ordentligt. Politik är att vilja sade min mentor Olof Palme. I Strängnäs kommunhus visar vi inte vad vi vill med de direktiv och förutsättningar vi ger till de anställda i kommunen. Vad vi gör är att vi inte släcker den brand som finns. Vad vi gör är att vi häller bensin på brasan om sjukskrivningar som ökar då satsningarna är obefintliga samtidigt som man drar ned på resurserna.

I många år har jag funnits med som politiker i kommunen. Närmare bestämt under tjugofem år där jag satt i Socialnämnden i tio år. Ständigt redan då för snart femton år sedan hade vi samma fråga på bordet. Även vid denna tid var sjukskrivningarna höga. Ändå inte lika höga som idag. Samma diskussioner som idag fördes. Några satsningar på personalen eller att öka bemanningen fanns inte då lika lite som det finns idag. Då något blev synligt om arbetsmiljö och sjukskrivningar blev beslutet även då som idag. Vad som skulle göras var att spara. Sjuktalen gick inte ned då och gör det inte heller idag. Vad allt handlar om är en arbetsmiljö som ökar sjuktalen. Rättare sagt blir personalen sjuk på sitt arbete. Bedrövligt illa är det att då man går till sitt arbete för att försörja sig så är det med stor sannolikhet att man blir sjuk av att arbeta.

Bedrövligt illa är det även då vi politiker står och ser på när allt händer där mantrat är att spara. Att hotet om att spara blir utförsäljning av lagstadgad verksamhet är både tragiskt och verkligt illa. Som socialdemokrat kommer jag aldrig att acceptera en sådan lösning. Jag har stått på barrikaderna förut och kommer att göra det igen. Strängnäs kommun tidigare även de varit inne i en vända om privat verksamhet inom äldrevården. När Hamargården i Mariefred byggdes nytt körde den borgerliga majoriteten tillsammans med den moderata politiken i kommunen över oss socialdemokrater och privatiserade vården i Mariefred. Vad som då visades var att allt blev dyrare än att sköta äldrevården under kommunal regi. Vi socialdemokrater där jag satt som pådrivande i socialnämnden drev igenom ett förslag om att även kommunen skulle finnas med i den upphandling som skedde efter att det privata kontraktet för Hammargården skulle förhandlas om. Där i fanns kriterier om hur vården skulle bedrivas ekonomiskt tillsmans med vården.

Kommunen vann upphandlingen med att man kunde lägga det lägsta budet tillsammans med överlägset bästa vård för pengarna. Efter detta har borgerligheten i kommunen inte drivit frågan inom äldrevården. Däremot drev man igenom privatiseringen i Hemtjänsten där den sk Loven finns idag. Allt har visat sig att denna lovvärda Lov som Centerpartiet i spetsen drev fram idag är kostnadsmässigt en förlust för kommunen. Ändå hotar ansvariga med att införa detta om man inte håller sig till budget. Frågan är vad man är ute efter. Någon klok tanke finns inte bakom besparingar som kommer att bli än mer dyrare tillsammans med en vård som blir allt sämre för de äldre. Ändå hotar man om detsamma

Strängnäs kommun håller idag på att gräva en grop där man begraver både sans och förnuft i att leva upp till de brobygge man säger sig vilja bygga. Brobygget idag är en pappersprodukt som inte visar på vad innehållet ska vara. När personalen blir sjuka av att arbeta håller man inte till den värdegrund vi ska stå på för att erhålla den vård som är lagstadgad för oss politiker. Vi kan inte hålla på med att dra ned och spara oss ur ett perspektiv som fallerar.  Vad vi måste börja prioritera är att förbättra arbetsmiljön för att nå resultat både då det gäller vården och arbetsmiljön för de anställda.

Fortsättning lär följa. Frågan jag ställer mig är att var kommer vi socialdemokrater att ställa oss om privatiseringskraven kommer då den Moderata ideologin om avknoppningsvåren blir en drivbänk i en kommun som även lider av växtvärk på många håll och kanter…

Läs mer här : Kuriren

Kommunens värdegrund

Är det så vi vill ha det…?

 

Lämna en kommentar