Inget nytt på himlen…

Ibland då man bläddrar i det förgångna hittar man notiser om vad som har hänt ifrån den tid då man vänt några blad men som även visar på att inget är särskilt nytt under himlens regnbåge lika lite igår som idag.

Ser man till hur det bråkas under Göteborgs socialdemokratiska himmel blir man inte särskilt förvånad. Där handlar politik tydligt mer om personer än vad som gäller sakfrågor för dem man är tillsatt att verka för. Ser man sedan till hur det socialdemokratiska partiet dragits till höger centralt kan man se att här ligger makten främst. Ideologin får vika för den högerpolitik som ska bedrivas vilket inte kommer att gagna de väljare som givit sin röst till socialdemokraterna.

Detta är en del av vad som kan skönjas idag. Partiet är ändå starkt i grunden. Säkerligen kommer man att övervinna detta lika som man gjort i alla tider partiet existerat. Ändå är grunden i de flesta maktstrider  att samtidigt som man  söker sig makt söker man även sin inkomst i att försörja sig. Ser man till vad som händer i Göteborg där man avskedar varandra handlar detta inte om politik. Där kan man skönja en maktbalans som utgår i att personer inte vill lämna de uppdrag de har. Frågan är även den att makt ger guld i plånboken. Uppdraget man har generar arvodet man får vilket man tappar då man blir ifrågasatt och avskedad. Då stretar man emot. Någon ideologi om politik finns inte på himlen då man tappar egen inkomst som gör att då måste man söka sig ett arbete som övriga vanliga i landet får göra för sin försörjning.

Här ett utdrag från Eskilstuna Kuriren / Strängnäs tidning då jag ifrågasatte makten inom det socialdemokratiska partiet när rörelsens andra ben började kräva maktbefogenhet. Varför jag lade mig i var att som politiker företräder vi inte facket inom socialdemokratin. Redan Olof Palme på sin tid gav utryck för att facket var en särskild del av socialdemokratin. Därmed regerade även jag. Därmed blev det sedan skriverier då rosornas krig blommade ut i Strängnäs…

NYHETER

Fredag 17 januari 2003

Flera s-politiker instämmer i kritiken mot Kommunal
STRÄNGNÄS | Intriger och personliga motsättningar präglade arbetet när socialdemokraterna nominerade kandidater till kommunalvalet i hös-tas. Det är en bild som fleras-politiker ger i dag.- Nu måste vi städa upp i den här byken och det snabbt, säger S-O Persson.

I gårdagens tidning riktade s-politikern Krister Lumme mycket hård kritik mot socialdemokraterna och den makt som han anser att Kommunal har fått i partiet.    Lumme hävdade bland annat att han själv petades från sin ordinarie plats i socialnämnden på grund av en konflikt med Kommunal och att oppositionsrådet Leif Lindström röstades bort genom påtryckningar från facket.

Kommunal sa nej.    Den bild som Krister Lumme målar upp bekräftas i dag    av flera s-politiker i kommunen. Tord Hellman fanns på plats vid Kommunals s-förenings nomineringsmöte förra våren.    – Jag föreslog Krister Lumme som ordinarie i socialnämnden och Leif Lindström till kommunstyrelsen, men de sa nej till båda, berättar han.    Anledningen till att Lumme sedan inte nominerades av arbetarekommunens valberedning menar Tord Hellman är glasklar. Det var för att han kritiserat Kommunal.    – Helt klart var det så. Ingen tvekan om det.

Facket påverkade utgången.    Men har Kommunal ett så stort inflytande?    – Ja, Gunbritt Fransson är ordförande både i Kommunal och i LO-sektionen. Dessa båda organisationer väger tungt, det går inte att komma ifrån.    Påverkade Kommunal och LO också omröstningen som fällde Leif Lindström?    – Det tror jag definitivt. Genom att övertala andra s-föreningar och få dem att inte ställa upp för Leif. Kommunal var en av de stora motståndarna mot honom.    Också förre hyresgästsbasen S-O Persson ger Krister Lumme rätt i hans kritik.    – Ja, jag håller med honom om att facket och framför allt Kommunal har för stort inflytande i partiet. Det ser man också i fördelningen av uppdrag i styrelser och nämnder, säger han.

Nu ska luften rensas.    S-O Persson poängterar att Mariefreds s-förening nominerade Krister Lumme till socialnämnden och säger att han reagerade starkt på att han petades av valberedningen.    – Även om jag inte är tvärsäker är det lätt att få tanken att det var Krister Lummes schism med Kommunal som gjorde att han inte blev nominerad.    Låg facket bakom petningen av Leif Lindström också?    – Jag har inget belägg för det heller, men visst kan det vara på det sättet, säger S-O Persson.    Vad ska ni i socialdemokraterna göra nu?    – Jag har tidigare sagt att vi en gång för alla skulle rensa luften. Nu när det här blivit offentligt måste byken tvättas och det snabbt, anser S-O Persson.

Taget ur luften.    Pelle Lantz, ordförande i Strängnäs arbetarekommun och själv från fackföreningsrörelsen, vill inte kännas vid kritiken. Att facket skulle ligga bakom petningen av Krister Lumme och Leif Lindström säger han är taget ur luften.    – Och jag delar inte uppfattningen om att fackföreningsrörelsen fått för stort inflytande. Det var ju facket som en gång i tiden bildade partiet, säger han.

Tas upp på VU.    Ingrid Fäldt, ledamot av kommunstyrelsen och socialdemokraternas gruppledare i fullmäktige, ville vänta med att kommentera den här affären till efter arbetarekommunens möte senare på torsdagskvällen.    – Då har verkställande utskottet ett sedan länge planerat möte, men självklart kommer den här frågan att diskuteras, säger hon.

Lämna en kommentar