Makt korrumperar.

 

Att vara politiker och socialdemokrat har alltid varit för mig att jag på alla sätt försöker vara ärlig mot dem jag företräder lika som jag står för den ideologiska grund jag har då det gäller allas lika värde. I några inlägg har jag vädrat mitt missnöje om hur politiken i Strängnäs har förvandlats till något jag inte står bakom. Vad som mest är synligt och som har dolts är att den solidaritet och respekt mot varandra och då i synnerhet inom mitt eget parti har fallerats på ett sätt som jag här tänker ge min syn på. Några kanske håller med. De jag kritisera kommer säkerligen att säga något annat. Må så vara. Vad jag skriver är vad jag står för och som jag ser som ovärdigt på ett sätt som måste upp till kritik.

Idag var det ett stort uppslag i Strängnäs Tidning om hur man inom mitt eget parti visat på hur man på ett sinnrikt och praktiskt sätt inte ställer upp på en politiker man öppet inom partiet visat att man vill bli av med. Detta mot en politiker som gjort mer för Strängnäs kommun än någon av dem som idag sitter i tystnandets tecken och njuter av vad de åstadkommer samtidigt som de även på alla sätt försöker röja vägen för sig själva och att där få fler uppdrag de kan öka sin soliditet med goda summor på bankkontoret. Att deras solidaritet mot en partikamrat är skamlig kränkande visar på hur man valt att trampa på någon för att själva därmed framstå som det rena lammet inne i politiken.

Leif Lindström hoppar av…

Vad som idag åter än en gång blev öppet synligt i media är något som pågått ett par år. Inom socialdemokratin i Strängnäs har politiken krackelerat pga. att några få har ansett sig vara större och bättre än andra. Allt blev ordentligt synligt på socialdemokraternas årsmöte i våras om och hur man på ett kränkande och nedvärderande sätt gjorde försök att få undan en politiker som Leif Lindström är och som kan och vet mer än någon annan om politikens villkor i Strängnäs. Detta borde man visa respekt för. Allt om hur man hade tänkt sig visades i öppen dager på årsmötet där man voterade om politiska uppdrag och person på ett sätt jag själv trodde aldrig skulle visas men som man tydlig manifesterade. Avsättandet misslyckades. Leif Lindström finns kvar i politiken. Visserligen petad någras pinnar ned i makthierarkin.  Att man därmed inte ställer upp för Lindström då det gäller hans arvode är inte märkligt på något sätt då de som sänkt hans arvode är samma personer som försöker bli av med honom från Strängnäs Politiken.

Idag skäms jag som politiker och socialdemokrat då jag ser och hör hur man öppet säger sig vara solidariska socialdemokrater samtidigt som man visar något helt annat. Jag känner ordentligt hur vindarna blåser inom det socialdemokratiska partiet i Strängnäs. Jag har funnits med i politiken under 25 års tid. Erfarenheten jag har är även den hur jag själv blivit åsidosatt om man ser till hur även jag har fallit för att inte få större uppdrag. Säkerligen detta för att jag visat solidaritet mot Lindström.

Inom socialdemokratin i Strängnäs finns det idag en falang inom partiet som sitter och vaktar sina uppdrag på ett sätt som borde ifrågasättas. Ett fd kommunalråd som blev avsatt för att han inte höll sig till partiets takt och ton har öppet visat sitt missnöje med att få Lindström ur vägen. Detta därför att det förra kommunalrådet har skjutit skulden på Lindström för att han blev bort nominerad som kommunalråd. Faktum vet de flesta i partiet om. Att det var socialdemokraterna utanför Strängnäs som hade åsikter verkar man inte ha koll på eller så bryr man sig inte då man måste leta efter syndabockar. Runt om det förra kommunalrådet sitter falangen idag som är mycket dominerade inom Strängnäs politiken där de tillsammans verkar för att få bort Leif Lindström från politiken.

Ännu har ingen öppnat munnen. Många vet. Frågan är om någon kommer att ifråga sätta hur makten idag finns hos de som sitter i på ordförande poster och där genomför politik tillsammans med moderaterna utan att någon får vetskap om hur besluten tas. Arbetarekommunen har blivit en transportsträcka där beslut ska tas men som idag har överlåtits till enskilda uppe i makthierarkin.  Makten har mer och mer centraliserats hos några få som väljer var de själva ska finnas och på vilka stolar de ska sitta. Något ifrågasättande har inte kommit från de som valt dem därför att de inte vet. Ett exempel gott som något är hur socialnämndens förra ordf. och tillika kommunalråd slår sig för bröstet och visar hur hon minsann rekryterade en ny ordförande till nämnden som hon själv hoppade av för det var för mycket arbete. Därmed ansåg hon sig äga förtur till ordföranden i Kulturnämnden. Hade hon inte valt den hon valde som socialnämnds ordförande hade hon inte heller avgått säger hon. Detta berättade hon för allmogen i ett Facebooks inlägg som ytterligt visade på att inom partiet finns det inte kompetens nog enlig hennes sätt att veta. Att hon dumförklarade övriga politiker bekom henne inte särskilt. Hon kan och vet. Ingen annan. Skamligt är det hur man idag tror sig äga makten samtidigt som man åsidosätter andra. Säkerligen kommer mer att krypa upp ur skammens dike vad det lider.

Makt korrumperar. Finns en hel del att analysera vilket tydligt måste göras för att visa på hur verklig demokrati fallerar då man väljer att avsätta dem som står i vägen. Ett exempel är gott som något då man öppet tydligt visar att man inte ställer upp på dem man vill ha ur vägen som idag alla fick veta genom media då det gäller Leif Lindström.

2 reaktioner på ”Makt korrumperar.

 1. Ditt inlägg andas exakt samma som David Batras bild av Ulf Kristersson
  ”Jag är inte bitter”

  Om ditt inlägg finns det mycket att säja. Mest blir jag ledsen över den ensidiga bild som framställs.
  Kanske är det så att vi som börjar vara äldre måste släppa fram yngre partivänner till politiska uppdrag och stötta dom och inte bita oss kvar och bara bli bittra.

 2. Hej Mari.
  Jag är inte bitter. Mera rätt är jag förbannad. Det finns en hel del jag upplevt inom politiken under senare tid jag anser varar helt under min egen värdighet. Mitt sätt att agera är att säga vad jag ser och vad jag anser vara helt mot hur jag själv är som person och människa. Jag håller inte inne med vad jag anser inte håller måttet jag själv värderar. detta borde fler göra i stället för att sitta och mumla.

  Glad är jag över att du reagerat här. Vad jag vill hävda är att bitterhet är något helt annat. Jag har hört detta till leda ofta och mycket lika då jag engagerat mig i hur man misshandlade barn för inte så länge sedan här i landet på barnhem och i hem där samhället var tillsatta att vårda dem. Skulle jag som själv överlevt denna misshandel gå omkring och vara bitter skulle jag inte varar den överlevare jag förvisso är.

  Finn en hel del att ventilera om politiken idag och igår. Själv har jag 25 års erfarenhet här i Strängnäs där jag sett en hel del om verkligheten som den är. Idag håller jag på och färdigställer en roman om min fader. Nästa bok kommer att handla om Agitatorn i Strängnäs. Där kommer jag att ventilera en hel del. Den som väntar får se. Vill med detta även påstå att ska man skriva och berätta går det inte att göra det med bitterhet i kroppen…

Lämna en kommentar