Riksförbundet Samhällets Styvbarn beviljas inte statsstöd…

Då det gäller beviljade statsstöd till föreningar och organisationer finns inte Riksförbundet Samhällets Styvbarn med i listan för beviljat stöd för år 2017. Detta efter att man erhållit stödet under många år. Idag kan jag än mer konstatera att Riksförbundet håller på och krackelerar i alla dess delar enbart för att några få personer fortsättningsvis … Läs mer