Svar från Finlands President och special medarbetare…

Bästa Krister Lumme  Republikens president Sauli Niinistö har mottagit er e-post i vilken ni framför era åsikter gällande misshandlade barn inom barnskyddet i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för ärendet ni skriver om. Om ni önskar så, kan ni kontakta denna ansvarig myndigheten. Republikens president kan tyvärr inte bistå i ert ärendet, eftersom det inte … Läs mer

Skrivelse till Finlands Regering och President.

Till Finlands Regering och President. Bifogar här en skrivelse. Undertecknad kräver ett svar på varför man i Finland inte anser att de barn man misshandlat och kränkt enligt den finska regeringen inte ska erhålla en ekonomisk kompensation för sitt lidande. Utredningen har klart visat för vad det finska samhället administrerade då de samtidigt vanvårdade och … Läs mer