Här började Riksförbundet Samhällets Styvbarns sönderfall…

Kennet Fontaine och Lena Stenquist skriver här till Samhällets Styvbarns ordförande och styrelse redan år 2014 om den korrupta verksamheten som idag kommit i dagen. Fontaine fanns själv med i styrelsen där han såg vad alla ser idag om hur två personer skaffade sig en makt som skadade förbundet utan hänsyn till medlemmarna. Redan här … Läs mer