Finland informerar om egen vanvård av barn i gången tid…

Så där ja. Då damp det ned i min brevlåda något jag väntat på i över femtio år. Känslan att läsa om En inbjudan för att få delta i den Finska statsmaktens insamlande erfarenheter av vanvård inom barnskyddet i det förflutna i Finland kröp i kroppen då jag läste… Värderingen av våra stulna barndomar där … Läs mer

Här började Riksförbundet Samhällets Styvbarns sönderfall…

Kennet Fontaine och Lena Stenquist skriver här till Samhällets Styvbarns ordförande och styrelse redan år 2014 om den korrupta verksamheten som idag kommit i dagen. Fontaine fanns själv med i styrelsen där han såg vad alla ser idag om hur två personer skaffade sig en makt som skadade förbundet utan hänsyn till medlemmarna. Redan här … Läs mer

Upprop / Namninsamling / Riksförbundet Samhällets Styvbarn

En oberoende revision måste till för att förtroendet för Riksförbundet Samhällets Styvbarn återställs samtidigt som en Stämma måste kallas in för att välja en ny styrelse som medlemmarna själva väljer. En namninsamling pågår därför för att sätta press på den egenmäktiga Trojka som tagit över Förbundet. Valda Revisorer har fått uppmaningen att göra en revision … Läs mer

Skrivelse ang Samhällets Styvbarns agerande under Benny Jakobsson

Här lägger jag ut propåer om hur Riksförbundets förtroendevalda under Benny Jakobsson idkat medlemsvård. Skrivelsen här visar hur Förbundet agerat under många år under den Trojka som idag sitter i Riksförbundets självvalda styrelse. Om jag hade haft en aning om detta då jag tillfrågades att ställa upp som ordförande hade jag rensat ut dessa här … Läs mer