Överklagande till Högsta Domstolen i Helsingfors.

Till Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors.  Överklagande. Härmed överklagar jag beslut ang. Min begäran att erhålla Patientjournaluppgifter från Grelsby Sjukhus på Åland efter min fader Olof Lumme enligt bifogade bilagor. Jag överklagar detta beslut i första hand därför att jag anser beslutet strider mot den demokratiska ordning Finland säger sig tillhöra där EU medlemskapet förpliktigar enlighet … Läs mer

Anhållan om journaler samt överklagande av beslut Högsta Domstolen i Helsingfors…

Till Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors.  Överklagande. Härmed överklagar jag beslut ang. Min begäran att erhålla Patientjournaluppgifter från Grelsby Sjukhus på Åland efter min fader Olof Lumme enligt bifogade bilagor. Jag överklagar detta beslut i första hand därför att jag anser beslutet strider mot den demokratiska ordning Finland säger sig tillhöra där EU medlemskapet förpliktigar enlighet … Läs mer

Misshandlade barn kommer att övervägas ersättning i Finland !

Här en bild då jag klev in till Presidenten i Finland och överlämnade krav på att man skulle utreda Vanvård av barn även i Finland… Under många år har jag drivit frågan om rättvisa för de barn som vanvårdats i Sverige lika som på Åland och i Finland. Nu börjar jag skönja avslutningen på mitt … Läs mer