Högsta förvaltningsdomstolens svar från Helsingfors. Frågan är vad de döljer?

Nu har jag svar från högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors som avgivit en dom om att mitt överklagande från Åland inte bifölls om att få ta del av min faders sjukhusjournaler under den tid han vårdades för sin schizofreni på Åland. Frågan jag ställer mig är vad det är som de döljer då de inte tänker … Läs mer