Landskapsstyrelsen på Åland anmäld till JO

19 oktober, 2015 by Krister Lumme 2015-10-12. Publicerat av Krister Lumme. Efter moget övervägande har jag nu anmält den Åländska Landskapsstyrelsen för kränkande behandling av dem de skulle ge en Upprättelse värd namnet men som mer blev en skamlig hycklande företeelse liknade den behandling vi fick som barn av dåtidens politiker. Frågan för mig är … Läs mer

Skrivelse till det Åländska Lagtinget

14 juli, 2015 by Krister Lumme Till Ålands Lagting och beslutande församling. Skrivelse ang. UTREDNING OM VANVÅRD AV SAMHÄLLSVÅRDADE BARN PÅ ÅLAND UNDER åren 1953‐1971. På Åland anser sig politikerna inte behöva ersätta eller kompensera dem som samhället bevisligen kränkte och nedvärderade under barndomen med en ekonomisk ersättning för sitt lidande. Politikerna på Åland visar … Läs mer

Bokanjärena besöker Bokmässa på Åland

Bokmässa på Åland 9 oktober, 2015 by Webbmaster   Lördagen den 7:e november hålls traditionell Bokmässa på Åland. Bokanjärerna är anmälda att hålla föredrag. Ett bokbord kommer att finnas på plats för att där sälja böcker. För att delta vid bokbordet måste man anmäla sig till mig : krister.lumme@telia.com Programmet finns nere på sidan…   … Läs mer