Skrivelse och inlägg till Utredningen på Åland.

  Den Åländska utredningen är nu snart klar för att presenteras till de Åländska politikerna och samhället i stort. Mitt inlägg till rapporten kan man läsa här vilket jag hoppas man tar intryck av lika som man inte heller kan bortse från en rapport som i sin helhet är ett verklighets dokument som belyser vad … Läs mer