Så utreder man i Finland idag

Missförhållanden, vanvård och våld vid vård utom hemmet inom barnskyddet Anstalterna och fosterfamiljerna inom barnskyddet har i uppgift att ge placerade barn en trygg barndom. Ibland uppfylls inte denna uppgift och barnet utsätts för missförhållanden, vanvård och till och med våld vid vård utom hemmet. Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet startar en utredning … Läs mer