Anmälan till Finska JO ang uteblivet svar ifrån Finlands regering och President.

Till Riksdagens justitieombudsman i Finland.   Härmed lämnar jag en skrivelse till finska JO med anledning av att den finska regeringen och presidenten i Finland inte svarar på skrivelser jag ställt till dem för över ett år sedan. Tydligt anser man sig behöva svara på skrivelser ifrån dem som valt dem till ämbetet och som … Läs mer