Till Finlands President och Regering

OBS. Utredning har påbörjats. Läs mer här Pressmeddelande. Med anledning utav att den Svenska utredningen om Vanvården här i Sverige nu är avslutad kommer undertecknad att kräva en likadan utredning i Finland. Uppväxt på Åländskt barnhem där vanvården praktiserades lika som i Sverige har undertecknad krävt utav de Åländska politikerna att de ska göra en utredning … Läs mer