Om Vanvård i den sociala barnavården

  Utredningen om vanvården lämnade som alla engagerade vet, en delrapport där man angav att det samlade intrycket från de första sextio intervjuerna är att flertalet intervjuade från både institutioner och fosterhem bär med sig svåra trauman och smärtsamma minnen från fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och vanvård. I rapporten skrivs: ”Vi känner … Läs mer